maanantai 12. joulukuuta 2011

Uskollinen orja läpäisee kokeen?

Vuoden 2004 maaliskuun 1. päivän Vartiotornin toinen tutkittava kirjoitus otsikolla ”Uskollinen orja läpäisee kokeen” toistaa sen opetuksen, että Kristus tuli 1918-19 tarkastamaan voideltujen huonekunnan. Oletettavasti tuolloin paha orja oli heitetty ulkopuolelle ja uskollinen ja ymmärtäväinen orja asetettiin huolehtimaan kaikesta Kristuksen omaisuudesta.

Vartiotorni soveltaa myös joukon aiheeseen liittyvä profeetallisia kuvauksia samaan ajanjaksoon – mukaan lukien vehnän ja rikkaruohojen erottelemisen, viisaat ja tyhmät neitsyet samaten kuin kertomuksen isännän talenteista.

Esimerkiksi väliotsikon ”Ymmärtäväiset ja tyhmät neitsyet” alla Vartiotorni kommentoi:

Nämä kymmenen neitsyttä tuovat mieleemme tilanteen, jossa voidellut kristityt olivat ennen vuotta 1914. He olivat laskeneet, että sulhanen, Jeesus Kristus, ilmaantuisi aivan pian. Siksi he ”lähtivät” häntä vastaan saarnaten rohkeasti, että ”kansakuntien määräajat” päättyisivät vuonna 1914

Mutta onko mahdollista ”laskea” matemaattisesti Herran paluun täsmällinen aika? Jos niin on, niin miksi Jeesus neuvoi opetuslapsiaan pysymään valveilla ja valppaina? Tosiaankin, jos Mestarin paluun hetki on laskettavissa, niin miksi Jeesus nimenomaisesti käski Pysykää tekin valmiina, sillä hetkenä, jota ette pidä todennäköisenä, Ihmisen Poika tulee. Ja jos Kristus palasi tuolloin, niin miksi edes vaivautua pysymään valveilla vielä toisen paluun vuoksi?


Vartiotornin väitteessä siitä, että Kristus on jo palannut tarkastamaan Jumalan huoneen, on muitakin ongelmia.

Ilmeinen vastalause, jonka ajattelevat lukijat saattavat nostaa esiin, on se tosiasia, että lähes kaikki Jehovan todistajien nykään voidelluiksi tunnustamat henkilöt on voideltu vuoden 1919 jälkeen. Se tarkoittaa sitä, että aivan kaikki niistä yksilöistä, jotka oletetusti läpäisivät tarkastuksen tuolloin, eivät enää ole palvelemassa Jumalan maallisessa huonekunnassa.

Aivan kuin ennakoiden sitä hämmennystä, jota nuo tulkinnat saavat aikaan, Vartiotorni yrittää selvittää tätä räikeää ristiriitaisuutta väliotsikon ”Tarkastus jatkuu” alla todeten 19:ssä kappaleessa:

Luonnollisestikaan enemmistö niistä, joista oli määrä tulla Kristuksen voideltuja orjia lopun aikana, ei vielä palvellut Jehovaa, kun Jeesus aloitti tarkastuksensa vuonna 1918. Menettivätkö he tilaisuuden päästä tuohon tarkastukseen? Eivät suinkaan. Tarkastusvaihe vasta alkoi vuosina 1918–19, kun uskollinen ja ymmärtäväinen orja läpäisi kokeen luokkana. Yksityisten voideltujen kristittyjen tarkastus jatkuu, kunnes heidän sinetöintinsä tehdään pysyväksi.”

Vartiotornin tulkinta on kuitenkin sukua uuden paikan ompelemiselle kuluneeseen vanhaan viinisäkkiin. Se vain ei yksinkertaisesti toimi. Yhtenä seikkana voidaan todeta, että voidellut kristityt ovat aina olleet taivaan tutkinnan alaisena. Itse asiassa Kristuksen päivistä lähtien ainoat maanpäällä olevat ihmiset, jotka ovat olleet Jumalan tuomion alaisena, ovat Jumalan valtakuntaa varten voidellut kristityt.

Neljännessä luvussa 1. Korinttilaiskirjettä Paavali kirjoitti jakeissa 1-4: Arvioikoon ihminen siis meidät Kristuksen alaisiksi ja Jumalan pyhien salaisuuksien taloudenhoitajiksi. Sitä paitsi tässä tapauksessa taloudenhoitajilta odotetaan, että kukin todetaan uskolliseksi. Se, että te tutkisitte minua tai jokin ihmisten tuomioistuin, on minusta aivan vähäpätöinen asia. En itsekään tutki itseäni. En näet ole tietoinen mistään, mikä olisi minua vastaan. Tämä ei kuitenkaan todista minua vanhurskaaksi, vaan se, joka tutkii minut, on Jehova.”

Yllä oleva teksti osoittaa, että Jehova tarkastelee jatkuvasti Kristuksen virkailijoiden uskollisuutta yksilöinä. Esim. Ananias ja Safira olivat Pyhää henkeä petkuttaneita ensimmäisen vuosisadan kristittyjä ja sen seurauksena Jumala teloitti heidät tuolloin. He eivät läpäisseet tarkastusta.

Kuitenkin Paavali myös paljasti, että tulee olemaan tarkastuksen ja paljastamisen aika, kun Kristus tulee tarkastamaan seurakunnan, eikä pelkästään vain siinä olevia yksilöitä. Siitä syystä seuraavassa jakeessa lukee: Älkää siksi tuomitko mitään ennen määräaikaa, ennen kuin Herra tulee, joka sekä tuo pimeyden salaisuudet valoon että tekee sydänten aikeet ilmeisiksi, ja silloin kukin saa kiitoksensa Jumalalta.”

Siispä Paavalin mukaan Herran paluu on tarkastuksen päätös, eikä niinkään alku meneillään olevalle tarkastukselle, kuten Vartiotorni opettaa.

Näyttäisi siksi siltä, että ainoat, jotka ovat kuulleet Jumalan ylistyksen: ”Hyvin tehty Uskollinen orja,” ovat joko julkeita tai heillä on hyvin vilkas mielikuvitus. Sitäpaitsi, kun Kristus tulee Isänsä huoneeseen, hän tuo pimeyden salaisuudet valoon, kuten Paavali sanoo. Jos tuo tarkastus olisi tapahtunut vuonna 1918, niin ei olisi epäilystäkään siitä, että mikä on totta ja mikä ei. Mutta esimerkiksi miten Vartiotorni kykeni jatkamaan 10 vuotta salaista NGO -kanssakäymistä Yhdistyneiden Kansakuntien kanssa, jos Herra on jo tuonut pimeät asiat valoon? Siinä ei ole järkeä ja siksi se ei voi olla totta.

Jeesuksen mukaan hänen paluunsa ja tarkastuksensa tapahtuu ahdistuksen aikana. Miten me tiedämme sen? Harkitsehan sitä mitä Jeesus sanoi Philadelphian seurakunnalle Ilmestyksen 3:10-11:ssä, joka kuuluu: ”Koska olet pitänyt minun kestävyyttäni koskevan sanan, niin minä myös varjelen sinut koetuksen hetkeltä, jonka on määrä tulla koko asuttuun maahan panemaan maan päällä asuvat koetukselle. Minä tulen nopeasti. Pidä lujasti kiinni siitä, mitä sinulla on, jottei kukaan ottaisi kruunuasi.”

Mikä on ”koetuksen hetki”?

Ilmestyksen suuri huipentuma -selitys tarjoaa vastauksen tuohon nimenomaiseen kysymykseen. Sivulla 62 kappaleessa 16 sanotaan:

Mikä sitten on ”koetuksen hetki”? Epäilemättä noiden Aasian kristittyjen edessä oli vielä uusi hirvittävän vainon aalto, joka tuli keisarillisen Rooman taholta. Suurempi täyttymys on kuitenkin se seulonnan ja tuominnan hetki, joka lopulta koitti Herran päivänä ja huipentui vuodesta 1918 eteenpäin. Koetuksen avulla on ratkaistu, onko joku Jumalan perustetun valtakunnan puolella vai Saatanan maailman puolella. Se on verrattain lyhyt aika, ”hetki”, mutta se ei ole vielä ohi. Ennen kuin se on ohi, me emme saa koskaan unohtaa, että me elämme ”koetuksen hetkessä”.”

Vartiotornin mukaan ”koetuksen hetki” alkoi siis vuonna 1918 ja jatkuu yhä edelleen. Meille kerrotaan, että yli 90 vuotta siitä lähtien ovat lyhyt ajan jakso.

Hämmästyttävästi sama kappale Ilmestyksen huipentuma -kirjaa vieläpä viittaa Luukkaan 21:34-36:een todisteena. Se kuuluu: Mutta kiinnittäkää huomiota itseenne, ettei sydämenne koskaan rasittuisi liiasta syömisestä ja paljosta juomisesta ja elämän huolista ja se päivä kohtaisi teitä äkkiä samassa hetkessä kuin ansa. Sillä se kohtaa kaikkia koko maan pinnalla asuvia. Pysykää siis hereillä rukoillen kaiken aikaa, että teidän onnistuisi päästä pakoon tätä kaikkea, minkä on määrä tapahtua, ja seisoa Ihmisen Pojan edessä.

Ilmaus ”seisoa Ihmisen pojan edessä” viittaa selvästi hänen edessään seisomiseen silloin, kun on tuomittavana. Kristuksen mukaan hänen tarkastuksensa tulee ”äkkiä”-”samassa hetkessä”-”kaikille koko maan pinnalla asuville”. Muualla Vartiotorni soveltaa aina Luukkaan 21:34-36:ssa olevan Jeesuksen neuvon tulevaan ahdistukseen. Se on ainoa järkevä tulkinta.

Niinpä miten Ilmestyksessä mainitun ”koetuksen hetken, jonka on määrä tulla koko asuttuun maahan,” on sanottu alkaneen lähes sata vuotta sitten? Vartiotorni ei kykene selittämään tällaista räikeää ristiriitaa.

Ehkä vielä tärkeämpi kysymys on, että mikä selittää sen tavan, jolla vartiotorni käsittelee 'lonkalta' totuutta soveltamalla ilman selityksiä samaa profetiaa kahdella erilaisella tavalla? Vastaus on se, että he eivät ole rehellisiä.

Jehova puhuu juuri tästä nimenomaisesta asiasta siinä, kun hän sanoo Hesekielille: Sillä mitään arvotonta näkyä tai kaksimerkityksistä ennustelua ei enää osoittaudu olevan Israelin huoneen keskuudessa. ’”Sillä minä, Jehova, puhun sen sanan, jonka puhun, ja se toteutuu. Lykkäystä ei enää tule, sillä teidän päivinänne, oi kapinallinen huone, minä puhun sanan ja varmasti toteutan sen”, lausuu Suvereeni Herra Jehova.’”” (Hesekiel 12:24, 25)

Kaksimerkityksinen ennustelu” on täydellinen tapa kuvailla Vartiotornin ristiriitaisia tulkintoja Raamatun näyistä. Eikö se ole myös ”arvoton näky” katsella 1914:ään Kristuksen paluun ajankohtana, kun Raamatun kirjoitukset niin selkeästi paljastavat, että hänen paluunsa ja ”koetuksen hetki” ovat tulevaisuudessa?

Lisäksi Hesekiel osoittaa, että miehet, jotka ovat ”arvottomien näkyjen” ja ”kaksimerkityksisten ennustelujen” lähteitä, ovat Jumalan kansan keskuudessa. Hesekielin 13:9 kuuluu: Ja käteni on noussut niitä profeettoja vastaan, jotka näkevät totuudenvastaisuutta ja ennustavat valhetta. He eivät tule pysymään kansani lähipiirissä, eikä heitä kirjoiteta Israelin huoneen luetteloon, eivätkä he tule Israelin maahan; ja teidän on tultava tietämään, että minä olen Suvereeni Herra Jehova.

Varmasti kieroutuneet ja vääristyneet tulkinnat, jotka Jehovan todistajat on pakotettu hyväksymään uskolliselta ja ymmärtäväiseltä orjalta tulleina, tulevat todellisuudessa uskottomalta ja pahalta orjalta, joka tänään pysyy Jehovan kansan ”lähipiirissä”. Epäilemättä järjestö tulee vapautumaan 1914 -dogmin taakasta silloin, kun Jehovan tuomio häätää väärät ja valehtelevat näkyjen näkijät.

Jeesuksen mukaan Juutalaiset maksoivat kalliisti siitä, etteivät he kyenneet havaitsemaan aikaa, jolloin Juutalainen palvontajärjestelmä tuli Jumalan tarkastuksen alaiseksi. Onko sille olemassa nykyajan rinnakkaisuus? Kyllä on. Harkitsehan ensin kuitenkin Jeesuksen sanoja esikuvallisesta Jerusalemin kaupungista Luukkaan 19:ssä luvussa: Ja kun hän tuli lähelle, hän katsoi kaupunkia, itki sitä ja sanoi: ”Jospa sinä, niin sinä, olisit erottanut tänä päivänä sen, mikä koskee rauhaa – mutta nyt se on kätketty sinun silmiltäsi. Sillä sinulle tulevat ne päivät, jolloin sinun vihollisesi rakentavat ympärillesi varustuksen teroitetuista paaluista ja piirittävät sinut ja ahdistavat sinua joka puolelta, ja he iskevät sinut ja sinun sisäpuolellasi olevat lapsesi maahan eivätkä jätä sinuun kiveä kiven päälle, koska et erottanut sitä aikaa, jona sinua tarkastettiin.”

Onko Jeesuksen ennustuksella merkitystä kristityille? Vartiotornin mukaan ei ole. Oletetusti nykyajan rinnakkaisuus koskee kristikunnan tuhoa. Jesajan mukaan kuitenkin Jumalan voideltu seurakunta kärsii vastaavanlaisen piirityksen loppunäytöksen aikana. Jesajan 29:3-4:ssä sanotaan: Ja minun täytyy leiriytyä joka puolelle sinua vastaan, ja minun on saarrettava sinut paaluaidalla ja kohotettava sinua vastaan piirityslaitteet. Ja sinä olet tuleva alhaiseksi, niin että puhut aivan maasta, ja kuin tomusta kuuluu hiljaa, mitä sanot. Ja äänesi on tuleva kuin meedioksi, niin, maasta, ja tomusta sirkuttavat sinun sanasi.

Jesajan ennustus peilaa täsmällisesti Kristuksen ennustusta. Mutta Jesajan profetia ei soveltunut ensimmäsellä vuosisadalla. Se soveltuu järjestelmän viimeiseiin päiviin. Ympäröivien lukujen tekstiyhteyden mukaan se liittyy Kristuksen paluuseen. Lisäksi ennustus vielä kertoo ennalta, että Jumalan omat näkyjen näkijät ja profeetat tulevat olemaan sokeita sellaisille tuomioille. Se varmasti selittää sen, miksi Vartiotorni ei ymmärrä tämän kaltaisia asioita.

Jehova esimerkiksi selittää syyn miksi hän sanoo ”Voi Arielia” sanoessaan: ”Voi niitä, jotka menevät hyvin syvälle kätkiessään aikeensa (engl. councel = neuvo) Jehovalta ja joiden teot ovat tapahtuneet pimennossa heidän sanoessaan: ”Kuka meitä näkee, ja kuka meistä tietää?” Voi nurinkurisuuttanne! Savenvalajaako olisi pidettävä pelkkänä savena? Sillä sanoisiko tehty tekijästään: ”Ei hän minua tehnyt”? Ja muovattuko sanoo muovaajastaan: ”Ei hän ymmärtänyt mitään”?”

Harkitsehan esimerkkinä Vartiotornin nurinkurisesta Jehovan neuvon kätkemisestä sitä, kuinka Vartiotorni osoittaa kirjaimellisesti jokaisen Raamatussa olevan paheksuvan tuomion kristikuntaa vastaan. Mutta miksi Jehova rinnastaisi kristikunnan saviastiaan, jota Taivaallinen savenvalaja muovailee tarkoituksiinsa sopivaksi? Onko siinä mitään järkeä?

Jehovan todistajat ja heidän johtajansa, jotka ovat tietämättömiä lähestyvistä Jumalan tuomioista, ovat todellisia hengellisä juoppoja, pikemminkin kuin kristikunnan papisto.

Valitettavasti Vartiotorni ei kykene havaitsemaan, että tarkastuksen aika häämöttää edessä – kun Kristus tulee kuin varas yöllä.

Siispä ennemmin kuin, että uskollinen orja olisi läpäissyt kokeen taannoin vuonna 1919, kuten Vartiotorni rehentelee, niin todellinen koetuksen hetki on välittömästi edessä.

Ei kommentteja: