lauantai 3. joulukuuta 2011

Pöydät ovat tulleet täyteen saastaista oksennusta.Kuvittele olevasi hienossa ravintolassa. Siellä on valkoiset pöytäliinat ja smokkeihin pukeutuneet tarjoilijat täyttämässä kaikkia pyyntöjäsi pehmeän kynttilänvalon luodessa tunnelmaa. Ruokalistalla on suosikkiherkkuasi ja kokki valmistaa sitä täydellisyyttä hipoen. Mutta kun istut imien sisääsi ilmapiiriä, saat sieraimiisi lehahduksen todella epämiellyttävää löyhkää. Ja kun katselet ympärillesi ruokasalissa, niin huomaat, että jokaisen pöydän kauniit valkoiset pöytäliinat osoittautuvat olevan yltä päältä oksennuksen peitossa. Ja kauhuksesi kaikki pahimmat pelkosi osoittautuvat tosiksi: juuri kun tarjoilija tarjoilee sinulle lempiruokaasi, hän yhtäkkiä oksentaa myös sinun pöydällesi! Varmastikaan kukaan noin iljettävän kokemuksen kokenut ei voisi välttyä tuntemasta vastenmielisyyttä.

Pyytäen lukijalta anteeksi noin ruokahaluja vievän kuvauksen käyttämistä, on sanottava, että kyseessä on itse asiassa Jehovan meille Jesajan 28:ssa luvussa esittämä havainnollinen kuvaus, joka kuuluu: “Sillä kaikki pöydät ovat tulleet täyteen saastaista oksennusta — ei ole paikkaa, jossa sitä ei olisi“.

Mutta miksi Jumala käyttäisi noin vastenmielistä vertausta? Ensiksi täytyy tähdentää sitä, että muualla Raamatussa viitataan “Jehovan pöytään.” Siksi hengellisessä merkityksessä “Jehovan pöytä” liittyy Jumalan sanasta saatavaan “ruokaan”, jota tarjotaan totuudennälkäisille kristityille. Esimerkiksi 1.  Korinttilaiskirjeen 10:21:ssä Apostoli Paavali asettaa Jehovan ‘pöydän’ vastakkain “demonien pöydän” kanssa sanoen: “ette voi ottaa osaa ‘Jehovan pöytään’ ja demonien pöytään.”

Yllä olevasta jakeesta tulee luonnollisesti mieleen kysymys: Onko ”demonien pöytä” se, joka ”on tullut täyteen saastaista oksennusta?” Ei. Ymmärrämme, että Saatanan pöytä ei ole hengellisesti terveellinen. Ei olisi siksi järkevää, että Jumala olisi lainkaan huolissaan siitä mitä ”demonien pöydässä” on tarjolla. Jehova on huolissaan vain omasta pöydästään, joka Jesajan tekstiyhteyden mukaan on tullut ’saastutetuksi oksennuksella’, sen vuoksi, että papit, jotka palvelevat Jehovan pöydässä olevia, ovat hengellisesti päihtyneitä.

Samantapaista kuvausta käytetään Malakian kirjassa, jossa Jehova puhuttelee pappejaan sanoen heille: ”Mutta te häpäisette minut sanomalla: ’Jehovan pöytä on saastunut, ja sen hedelmä, sen ravinto, on halveksittava.’”

Malakia saattaisi näyttää olevan ristiriidassa sen ajatuksen kanssa, että Jehovan pöytä on saastutettu oksennuksella, koska Malakian mukaan näyttäisi Jehovan pappien ainoastaan sanovan, että Jehovan pöytä on epäpuhdas. Voimme olla varmoja siitä, että Jehovan pöytä on pyhä, koska Jehova on pyhä ja Raamattu on pyhä. Totuus on pyhä. Mutta pöytä voi tulla saastutetuksi, jos ne joille on uskottu tehtäväksi palvella pöydässä, ovat vähimmässäkään määrin arvostamattomia tai välinpitämättömiä tehtäviensä suhteen - tai jopa hengellisesti päihtyneitä. Niinpä siis nimenomaan Jehovan huoneen pöydät ovat tulleet epäpuhtaiksi. Kuitenkin on yhä kyse Jehovan pöydästä, eikä Jehovan totuuden pitäisi olla halveksittuna.

Koska asia on näin, niin esimerkkinä oksennuksen kaltaisesta opetuksesta, jota Jesajan profetia saattaa kuvailla, pyydän sinua harkitsemaan Vartiotornin melko tuoreita 1914 -opin ryöpsäytyksiä. Jälleen lukijalta anteeksipyytäen on tärkeää tarkastella kriittisesti Vartiotornin perusteluja, koska miljoonat Jehovan todistajat hyväksyvät arvokkaana Vartiotornin 1914 opetuksen laisinkaan kyseenalaistamatta sitä.

Vartiotornissa 1. elokuuta 2004 on etusivulla tyypillinen erikoisartikkeli otsikolla ”Hyvä hallinto - mistä lähteestä?” Kirjoituksessa puhutaan lyhyesti maailmanhallinnosta ja sitten vakuutetaan, että maailmanhallituksesta on jo tullut todellisuutta Jumalan valtakunnan muodossa vuodesta 1914 lähtien.

Sivulla neljä Vartiotorni näyttää vetoavan sci-fi sukupolveen sanoessaan ahdistuksesta: ”HYÖKKÄYS toiselta planeetalta? Yhdistäisipä se maapallon kansakunnat tai ei, Raamatun ennustukset kertovat kyllä uhkaavasta kriisistä, joka saa maailman kansat liittoutumaan. Tuon kriisin tulevat todellakin aiheuttamaan maapallon ulkopuoliset voimat.”

Sitten kirjoitus siteeraa Psalmia 2, jonka me tunnistamme Messiaaniseksi profetiaksi, ja jota Vartiotornissa sovelletaan sekä 1914:ään että tulevaan ”uhkaavaan kriisiin, joka saa maailman kansat liittoutumaan.” Kommentoiden Ps. 2:2-3:a Vartiotorni esittää: ”Maailman vallanpitäjät kokoontuisivat siis yhteen Jehovaa, kaikkeuden Luojaa, ja hänen voideltuaan eli hänen asettamaansa Kuningasta, Jeesusta Kristusta, vastaan. Miten?”

Jatkaen edelleen artikkelissa väitetään: ”Raamatun ajanlaskun ja täyttyneiden ennustusten perusteella tiedämme, että Jumalan valtakunta perustettiin taivaassa ja Jeesus Kristus asetettiin sen kuninkaaksi vuonna 1914. Tuolloin maailman kansoilla oli yksi yhteinen ajatus. Sen sijaan, että ne olisivat alistuneet Jumalan vastaperustetun valtakunnan hallitusvaltaan, ne kietoutuivat valtakamppailuun, ’suureen sotaan’ eli ensimmäiseen maailmansotaan.”

Muistimme virkistykseksi lainaamme Psalmin 2 alkujakeet:  ”Miksi kansakunnat ovat olleet melskeisiä ja kansalliset ryhmät ovat mumisseet tyhjää? Maan kuninkaat omaksuvat asenteensa, ja korkeat virkamiehet ovat kokoontuneet yhteen Jehovaa ja hänen voideltuaan vastaan.”

Meidän kauan vaalitun uskomuksemme mukaan ennustettu kansakuntien ”melskeisyys” alkoi vuonna 1914 ensimmäisellä maailmansodalla. Suuren sodan jälkeen Saatanan eksyttävän vaikutuksen alaisuudessa kansojen johtajat kokoontuivat poliittisesti yhteen muodostaakseen Kansainliiton vastustamaan Jumalan suvereeniutta (Huom. Yhdysvallat ei koskaan ollut Kansainliiton jäsen.)

Kuitenkin Vartiotorni jatkaa sanoen juuri tuossa samassa artikkelissa: ”Demonien vaikutuksesta maan kansakunnat yhdistyvät viimein yksi päämäärä mielessään: sotiakseen Kaikkivaltiasta Jumalaa vastaan. Aika, jolloin ihmiset kokoontuvat taistelemaan Jumalan hallitusvaltaa vastaan, lähestyy nopeasti.”

Havaitsitko Vartiotornin silmänkääntötempun? Varmasti selkeästi ajattelevat henkilöt tajuavat, että voi olla vain yksi poikkeuksellisten olosuhteiden ajankohta, jolloin kaikki kansakunnat kokoontuvat yhteen sotiakseen Jumalaa vastaan. Kuitenkin Vartiotorni yhdistää tuon profeetallisen Psalmin 1914:ään ja myös kriisiin tulevaisuudessa. Mutta, jos vuonna 1914 oli profetian täyttymys, niin se on siinä sitten - miksi odottaa enää toista täyttymystä?

Syy, jonka vuoksi Vartiotorni edelleen sanoo Psalmin täyttyneen vuonna 1914, on se, että kansakunnat kokoontuvat yhteen vastauksena sille, että Jehova asettaa kuninkaansa valtaan. Mutta, jos Vartiotorni myöntäisi, etteivät ensimmäisen maailmansodan olosuhteet todellisuudessa olleet profeetallisen Psalmin täyttymys, se merkitsisi koko 1914 opetuksen hylkäämistä. Epäilemättä he tajuavat, että siten toimiminen tuhoaisi uskon erittäin suurelta osalta Jehovan todistajia. Mutta, koska on ilmeistä, että Jehova ei vielä ole ravistellut kuumassa tyytymättömyydessään maailman korkeita virkamiehiä lyöttäytymisestä yhteen Häntä ja hänen voideltuaan vastaan, niin todellisuus pakottaa Vartiotornia viittaamaan myös tulevaisuuteen sijoittuvaan täyttymykseen.

Sama Jesajan luku näyttää puhuvan suoraan siitä epämiellyttävästä ja opillisesti paljastetusta tilasta, jossa Vartiotorni nyt havaitsee olevansa, sanomalla: ”Sillä lepovuode on liian lyhyt ojentautumiseen ja kudottu peite on liian kaita kääriytymiseen.”

Väliotsikon ”Jumalan valtakunta-hallituksen ylin Vallankäyttäjä” jälkeen artikkeli pyytää lukijaa ”tarkastelemaan joitakin merkittäviä seikkoja, jotka osoittavat, että Jumalan valtakunta on todellisuutta ja että se toimii nykyään aktiivisesti.”

Sitten Vartiotorni tarjoaa todisteeksi sille, että Kristus palasi näkymättömänä vuonna 1914, sitä tosiasiaa, että Jehovan todistajat organisoivat eripuolilla maailmaa monenlaista katastrofiapua. (Ikään kuin Jehovan todistajat olisi ainoa uskonnollinen järjestö, joka tekee sellaisia järjestelyjä) Artikkeli viittaa Apostolien tekojen 11. lukuun, josta luemme, kuinka opetuslapset järjestivät nälkää näkeville veljille Jerusalemissa avustuskampanjan. Ilmeisesti Vartiotornin kirjoittajat eivät kuitenkaan edes käsitä sitä, että tuo Apostolien tekojen kertomus kumoaa sen heidän väitteensä, että Valtakunta hallitsee jo nykyään. Kuinka niin? No aivan ilmeisesti Kristuksen Valtakunta ei ollut toiminnassa tuolloin - ainakaan siten kuin oletamme sen olevan nykyään - ja kuitenkin opetuslapset toteuttivat teon, jollaista Vartiotorni tarjoaa nykyajalla todisteeksi ”Jumalan valtakunnan aktiivisesta toiminnasta”.

Näinkin johdonmukaisesta todistelusta huolimatta artikkelin viimeinen kappale pulppuaa innokkaana: ”Runsaat todisteet osoittavat kiistatta, että Jumalan valtakunta on todellisuutta ja että se toimii aktiivisesti.” Tosiasiassa Vartiotorni osoittaa, että sen hengelliset pöydät ovat epätodellisuuksien ja virheiden saastaisen oksennuksen peitossa.

Heti seuraavassa artikkelissa, joka on otsikoitu ”Jehova paljastaa kirkkautensa nöyrille”, Vartiotorni taitavasti kehuskelee omalla oletetulla nöyryydellään ja valaistuneisuudellaan. Tutkittavan kirjoituksen 10:nnessä kappaleessa sanotaan: ”Omana määräaikanaan ja valitsemansa viestintäkanavan välityksellä Jehova on paljastanut nöyrille ihmisille yksityiskohtia siitä, miten hänen tarkoituksensa toteutuu. Nämä loistoisat asiat pysyvät kätkettyinä niiltä, jotka luottavat ylpeästi ihmisten viisauteen ja järkeilyyn tai pitävät siitä härkäpäisesti kiinni.”

Jehovan todistajat - luonnollisesti - pitävät Vartiotorniseuraa Jehovan ”valittuna viestintäkanavana.”  Niinpä yleisesti tottakai oletetaan, että vain Vartiotorni voi paljastaa meille ”yksityiskohtia siitä, miten hänen [Jumalan] tarkoituksensa toteutuu.” Kuitenkin päivä päivältä todisteet kasaantuvat sen suhteen, että Vartiotornin johtavat veljet juuri ovat niitä, jotka ovat päättäneet pitää härkäpäisesti kiinni sellaisista ihmisten tekemistä profetian tulkinnoista, jotka olisi pitänyt hylätä jo kauan sitten.

Esimerkiksi Vartiotorni on vuosikymmeniä opettanut, että Jehovan todistajat ovat nykyään Jumalan aikaansaamassa hengellisessä paratiisissa. Mutta, jos se olisi tosiaankin totta, niin miksi Jehovan todistajia vitsataan eläimellisten ihmisten läsnäololla, vaikka hengellistä paratiisia kuvailevat profetiat  selvästi sanovat, ettei ainoakaan tyhmä tai eläimellinen yksilö aiheuta siellä läsnäolollaan uhkaa muille.

Viimeisimpänä esimerkkinä ongelmista kuvitteellisessa paratiisissamme Jehovan todistaja ja isä Pohjois-Karoliinassa ilmeisesti tappoi koko perheensä - viiltäen omilta tyttäriltänsä kurkut - ja hänen väitetään myös käyttäneen heitä seksuaalisesti hyväkseen. Oletettavasti aivan omaan kuolemaansa saakka tuo murhaava pedofiilimäinen Jehovan todistaja seisoi olka olkaa vasten hengellisessä paratiisissa veljiensä ja sisartensa seurassa paikallisessa seurakunnassa. Huolimatta sen tietämisestä, että tällaisia hirvittäviä rikoksia tapahtuu, Vartiotorni kuitenkin yhä antaa Jehovalle kunnian siitä, että Hän on opastanut Jehovan todistajat hengelliseen paratiisiin.

Todellakin oksennuksenkaltaisia opetuksia!

Jos kerran “Jehova on paljastanut valitsemansa viestintäkanavan välityksellä nöyrille ihmisille yksityiskohtia siitä, miten hänen tarkoituksensa toteutuu,” niin voisimme odottaa Vartiotornin olevan profetioita koskevan hengellisen valon majakka. Tosiasiassa Vartiotorni on käsittänyt väärin ja vääristellyt käytännöllisesti katsoen Raamatun jokaisen profeetallisen kirjan.

Harkitsehan muutamaa esimerkkiä: Joelin profetia ennustaa kuinka kuvaannollinen hyönteisten armeija autioittaa maan välittömänä Harmagedoniin johtavana alkusoittona. Vaikka Joelin profetia osoittaa, että Jehova pelastaa kansansa hyönteisten kaltaisen sotajoukon tuhoamiselta, Vartiotorni on viimeiset 70 vuotta opettanut, että hyönteiset kuvaavat Jehovan todistajia! Näyttää siltä, ettei ole olemassa sellaista maallista mahtia, joka pystyisi vapauttamaan heitä heidän erheistään. Jehovan valittu kanava ei tosiaankaan ole ollut tietoinen “hänen tarkoituksensa toteutumisen” tästä piirteestä.

Habakuk kuvailee samaan tapaan maailmanlaajuisen tuhon, jonka saa aikaan sotilasmahti, jota Jehova nimittää kostajakseen. Habakuk sanoo tästä Jumalan välikappaleesta: ”Oi Jehova, tuomioksi olet pannut sen, ja oi Kallio, ojentamiseksi olet perustanut sen.” Tämän ”kaldealaisen” täytyy olla sama poliittinen kokonaisuus, kuin helakanpunainen peto, ilmestyksen 8:s kuningas, jota Jehova käyttää tuomioittensa täyttämiseen. Mitä Vartiotorni kuitenkin sanoo ”kaldealaisen” edustavan? Niinkin äskettäin, kuin vuonna 2000, Vartiotorni kirjoitti: ”Habakukin ajan Babylonian kyltymättömyydellä tämä kuvaannollinen ’mies’, joka koostuu poliittisista valloista – ovatpa ne fasistisia, kansallissosialistisia, kommunistisia tai jopa niin sanottuja demokraattisia valtoja –, käy sotia laajentaakseen maitaan.”

Vartiotornin laatima epäterve kommentaari Habakukista saattaisi saada meidät uskomaan, että Jumala asetti natsit, kommunistit ja moninaiset demokraattiset kansat ”ojentamiseksi”. Tämä tarkoittaisi esimerkiksi sitä, että Jehova olisi valtuuttanut natsien holokaustin! Näyttää ihan siltä, kuin heistä olisi mahdotonta käsittää sitä seikkaa, että Habakuk puhuu maailmanlaajuisesta kansanmurhaisesta joukkoteurastuksesta - suuresta ahdistuksesta - jonka vertaista ei vielä koskaan ole maailmassa koettu. Jälleen: kuinka Vartiotorni voi kerskua Jehovan nöyrien palvelijoiden valaisemisesta ”hänen tarkoituksensa toteutumisen yksityiskohdilla”?

Kuitenkin ehdottomasti kaikkein murheellisin Vartiotorniseuran profetioiden tulkinnan erhe on se harhaanjohtava opetus, että Jumala olisi jo tuominnut oman huoneensa, ja että kaikki tuomiot tulevaisuudessa kohdistettaisiin Kristikuntaan ja maailmaan. Todellakin siinä virheellisessä olettamuksessa, että isäntä on jo saapunut ja asettanut uskollisen ja ymmärtäväisen orjan kaiken omaisuutensa hoitajaksi, lepää opillinen perusta Vartiotornin toistuville kerskailuille sen olemisesta ”Jehovan valittu viestintäkanava”.

Todellisuudessa Vartiotorni on ollut välikappaleena Jehovan tulevien tuomioiden kätkemiseltä Jehovan todistajilta. Ei ole siksi mikään ihme, että muutamaa jaetta myöhemmin Jesajan 28:ssa luvussa Jehova puhuu kansansa hengellisesti päihtyneille ja oksennusta levittäville johtajille näillä sanoilla: ”Sen tähden kuulkaa Jehovan sana, te kerskailijat, te tämän Jerusalemissa olevan kansan hallitsijat.”e-Watchmanin, Robert Kingin, syksyllä 2004 englanniksi julkaisema kommentaari.

Ei kommentteja: