keskiviikko 8. tammikuuta 2020

Vääriä Kristuksia ja vääriä opettajia nousee


Tämän artikkelin suomennoksesta vastaa henkilö nimimerkillä RPuch

Vartiotornin
mukaan, mikäli Kristus palaisi fyysisessä muodossa, peruutaisi tämä
hänen lunastusuhrinsa.


Oletuksena
näin ollen on, että Jeesus voi olla näkyvissä vain, jos hän on
materialisoitu ihmiskehossa.


Mutta
eikö Jeesus ilmaaantunut useissa eri ihmisruumiissa
ylösnousemuksensa jälkeen?


Kyllä,
hän todellakin teki sen.


Sen
jälkeen kun Jeesus oli ylösnoussut hengen valtakuntaan,
materialisoitui hän lihaksi ja vereksi useaan otteeseen,
vakuuttamaan opetuslapsensa siitä, että hän on elossa.


Kerran
hän hylkäsi heidät, koska he osoittivat tunteettomuutta ja olivat
hitaita tunnustamaan hänet sydämissään. He kieltäytyivät
uskovansa, eivätkä voineet uskoa kaikkea sitä, mitä profeetat
olivat kertoneet heille Kristuksesta.


Kahdessa
muussa tilanteessa hänen kuolemansa jälkeen, opetuslapset
kokoontuivat lukittujen ovien takana Jeesuksen seisoessa heidän
keskuudessaan.


Voiko
tämä enteillä hänen paluutaan? On hyviä syitä uskoa siten.


On
aivan yhtä ongelmallista, kun Vartiotorni lainaa Johannes 14:19,
todisteena Jeesuksen näkymättömästä paluusta, jossa Jeesus
sanoi:
"Vielä
vähän aikaa, niin maailma ei enää minua näe

..."
ja jatkaa:
"...mutta
te näette minut; koska minä elän, niin tekin saatte elää."


Näitä
kommentteja aiemmin Jeesus mainitsi:
"Minä
tulen luoksenne"

-
viitaten toiseen paluuseensa, aikana jolloin uskoon tulleet kuolleet
tulevat hänet näkemään, myös ne jotka ovat edelleen elossa.


Kun
Jeesus ilmestyi uudelleen, näyttäytyi hän lähes 500:lle
ihmiselle, jotka näkivät hänet omin silmin. Kaikki nämä
todistajat olivat kuitenkin tulleet uskoon, ennen Jeesuksen
ilmestymistä.Pietari
selvitti tämän ensimmäiselle uskoon tulleelle ei-juutalaiselle,
roomalaiselle upseerille Korneliukselle: 


"Jumala
herätti hänet kolmantena päivänä, antoi hänen näyttäytyä, ei
kaikelle kansalle, vaan niille Jumalan etukäteen valitsemille
todistajille, joiden kanssaan, hänen noustuaan kuolleista, hän söi
ja joi yhdessä."


Joten,
Jeesus seisoi uskollisena sanojensa takana. Maailman uskottomat eivät
häntä hänen kuolemansa jälkeen nähneet. Ainoastaan Jumalan
valitsemat uskovaiset saivat hänet nähdä.


Tämän
mallin mukaisesti, ei-uskovainen maailma voi havaita ainoastaan
Ihmisen Pojan merkkejä taivaassa, epätoivoa ja surua, toisin kuin
valitut, jotka tulevat näkemään hänet tavalla, jolla kukaan muu
ihminen ei häntä näe.


Tällä
tavoin tulevat Apostolin sanat täyttymään: 


"Rakkaani,
nyt olemme Jumalan lapsia, mutta vielä ei ole tullut ilmeiseksi,
mitä meistä tulee. Tiedämme kuitenkin, että kun hän ilmestyy,
tulemme olemaan hänen kaltaisiaan, sillä silloin saamme nähdä
hänet sellaisena kuin hän on. Jokaisella jolla tämä toivo on
häneen, puhdistaa itsensä niinkuin hänkin on puhdas."

(1.
Johannes 3:2-3)


Toinen
päätelmä joka esitetään Vartiotornissa on se, että Jeesus
asustaa valossa jota on mahdotonta lähestyä ja jota ei kukaan voi,
eikä saa nähdä.


Vaikka
tämä olisikin totta, että Jehovaa ei voisi kuolevaisen silmillä
nähdä, näyttäytyi Jehova kuitenkin Moosekselle. Kohtaaminen oli
niin voimakkaan valoisa ja ihana, että jälkeenpäin Mooseksen
kasvot säteilivät voimmakkaasti hehkuen. 


Onko
mahdollista, että Kristuksen läsnäolo käsittää samankaltaisen
ilmestyksen? Paavalin tapaaminen Jeesuksen kanssa matkalla
Damaskukseen viittaa siihen, että näin on.


Paavali
kertoi kokemuksestaan korinttilaisille, sanoen että hän oli
viimeinen opetuslapsista joka näki ylösnousseen Kristuksen, ja että
hän koki sen kuin olisi syntynyt ennenaikaisesti. (1. Kor 15:8)


Vaikka
kaikki muut opetuslapset näkivät Jeesuksen ihmisen muodossa, ennen
taivaaseen nousemistaan, näki Paavali kirkastetun Jeesuksen, sen
Jeesuksen jonka kaikki valitut maan päällä tulevat näkemään
hänen paluunsa aikana.


Onko
se todella vähäpätöinen asia, että Vartiotorni korosti lähes
puoli vuosisataa Kristuksen väärää läsnäoloa? 


Opastettiinhan
"Raamantutkijoita" uskomaan, että Kristus oli läsnä
"sisäisissä kammioissa" vuodesta 1874?


Ja
koska Vartiotorni ei koskaan ole luopunut siitä ajatuksesta, että
Jeesuksen läsnäolo on alkanut - ainoastaan muuttaneet sen
alkaneeksi vuodesta 1874 vuoteen 1914 - mitä tämä tulee
tarkoittamaan tulevaisuudelle.


Varoittaessaan
vääristä profeetoista jotka väittävät, että Kristus on siellä
sun täällä - "sisäisissä kammioissa" tai erämaassa -
kuinka on mahdollista että valitut tulevat petetyiksi?


Vartiotorni
väittää että vehnä on jo kerätty varastoon ja rikkaruohot
määritelty selvästi.


Jos
se on totta, että valitut löytyvät ainoastaan Jehovan
Todistajista, kuinka, jos se olisi mahdollista, tulisivat valitut
petetyiksi muulta taholta kuin luotettavasta Vartiotorni:sta?