keskiviikko 28. joulukuuta 2011

Voi paimenia, joista on tullut itsensä ruokkijoita.


(Tämä artikkeli on editoitu uudellenjulkaisu vuodelta 2003)

Jotkut hienoimmista miehistä, joita olen koskaan tuntenut, ovat Jehovan todistajien keskuudessa olevia vanhimpia ja kierrosvalvojia. Useimmat Jehovan todistajat olisivat epäilemättä samaa mieltä siitä, että valta-osa vanhimmista on rehellisiä, ahkeria, uhrautuvaisia kristittyjä miehiä. Olkoon sen asian kanssa kuinka tahansa, niin etu pitää huolta Kristuksen lampaista kristittynä paimenena on etu, ei oikeus. Se on myös valtava vastuu, joka väistämättä tekee valvojista Jumalan edessä enemmän tilivelvollisia. Syy miksi asia on niin, on se, että Jehovan lampaat ovat hänelle hyvin kallisarvoisia.

Varmasti useimmilla ihmisvanhemmilla on sama vanhemman rakkaus lapsiaan kohtaan, kuin mitä Jehovalla on omia lapsiaan kohtaan. Esimerkiksi: Kun vanhemmat uskovat lapsensa toisten kuten esim. lasten vahtien, päivä-hoitajien, tohtoreiden tai opettajien hoiviin, niin on aina olemassa sanaton ymmärrys asiaan kuuluvasta vastuusta ja tilivelvollisuudesta. Mutta millainen vanhempi olisi vakuuteltu ja rauhoiteltu, jos useimmat lapset jossain tietyssä päivä-kodissa eivät ole kuolleet väärinkäytöksiin tai laiminlyönteihin? Aivan ilmeisesti väärinkäytökset ja laiminlynnit eivät ole lainkaan hyväksyttäviä, kun on kyseessä jotakin niin arvokasta kuin lapsi.

Pitäisikö meidän sen vuoksi kuvitella, että asia olisi yhtään erilainen Jumalan kannalta? Jehova pitää paimenia tilivelvollisina heidän huolenpidossaan olevan lauman joka ikisen yksittäisen lampaan hengellisestä tilasta. Kun on kyse Jehovan rakkaista lampaista, niin ei ole lainkaan olemassa minkäänlaista hyväksyttävää määrää laiminlyöntejä tai väärinkäytöksiä.

tiistai 27. joulukuuta 2011

Jehovan todistajat ja Vartiotorni -epäjumala


(Tämä kesäkuussa 2010 julkaistu kirjoitus on editoitu ja laajennettu uudelleenjulkaisu vuonna 2002 julkaistusta kirjoituksesta)

Epäjumalanpalvonta on aina ollut ansa Jumalan kansalle. Varhain Raamatun historiallisesta kertomuksesta me luemme Aaronista tekemässä kultaista vasikkaa esittämään Jumalaa Israelilaisille epäjumalan palvojille. Eikä kauaakaan sen jälkeen, kun Juutalaiset astuivat luvattuun maahan, he alkoivat palvoa Baalien kuvia ja pyhiä paaluja Jehovan nimenomaisesta käskystä huolimatta.

Jopa aikansa viisain mies, Salomo, rakensi typerästi vierasmaalaisille vaimoilleen temppeleitä, joissa he palvoivat jumaluuksiaan. Israelin tultua jaetuksi kahdeksi kansakunnaksi, epäjumalan palvelus vakiintui pohjoisessa valtakunnassa, kun Jerobeam järjesti alamaisilleen vasikanpalvonnan kahteen eri paikkaan, jotteivät he tuntisi tarvetta matkustaa Jerusalemiin palvomaan. Aikanaan kuitenkin jopa Jehovan temppeli Jerusalemissa saastui kaikenlaisista epäjumalien kuvista.

Varhaiskristittyjä oli samoin käsketty karttamaan epäjumalanpalvelusta. Epäjumalan pavontaa voi kuitenkin esiintyä hyvin huomaamamattomissa muodoissa. Paavali kirjoitti kolossalaisille ja kehotti heitä kuolettamaan ruuminjäsenensä tarkoituksena pidättäytyä moraalittomista seksuaalisista haluista ja kateudesta, jotka olivat, kuten Paavali sanoi, epäjumalanpalvelusta. Epäjumalan palvonta ei välttämättä ole jonkinlaisen kuvan edessä kumartumista, vaan viimekädessä se on ihmisen halujen asettamista Jumalan tahdon edelle. Kristitylle mikä tahansa, mikä tulee hänen ja hänen kokonaisvaltaisen jumalisen antaumuksensa väliin, on epäjumalointia.

maanantai 26. joulukuuta 2011

Elonkorjuu

Elonkorjuu on asiainjärjestelmän päättyminen, ja elonkorjaajat ovat enkeleitä.
- Jeesus Kristus -

Tämä essee on Robert Kingin kirjoittaman kirjan 'Jehovah Himself Has Become King' kolmas luku

Jehovan todistajat ovat täysin vakuuttuneita - 'Seitsemän ajan' -aikalaskelmalla ja ilman – siitä, että lopun aika ja ennustuettu asiainjärjestelmän päättymisen elonkorjuu alkoivat vuonna 1914.

Tämä luku kuitenkin tarkastelee lähemmin joitakin rakkaina vaalittuja virheellisiä olettamuksia sekä vihjeitä tulevaisuuden elonkorjuuajasta. Mikä on elonkorjuu?

lauantai 24. joulukuuta 2011

Harhan loppu on käsillä

               Suomennettu e-Watchmanin esseestä: The End of a Delusion Is At Hand

_________________________________________________________________
De-lu-sion 1: (psychology) an erroneous belief that is held in the face of evidence to the contrary 2: a mistaken or unfounded opinion or idea 3: the act of deluding; deception by creating illusory ideas

Harha 1: (psykologia) virheellinen uskomus josta pidetään kiinni vastakkaisten todisteiden edessä. 2: erheellinen tai perusteeton mielipide tai ajatus. 3: harhaanjohtaminen: pettäminen luomalla kuviteltuja asioita
_________________________________________________________________

Jos olet Jehovan todistaja, niin epäilemättä uskot, että Jeesus Kristus saapui Valtakuntansa kirkkaudessa vuonna 1914. Uskot myös, että Jeesus tuomitsi kaikki uskonnot vuonna 1918 ja antoi siunauksensa Vartiotorniseuralle asettamalla sen “kaiken omaisuutensa hoitajaksi. Jehovan todistajat uskovat myös muun muassa, että järjestö on hengellinen paratiisi, kuten profetioissa on ennustettu.

Vailla epäilyksen häivääkään Jehovan todistajat ovat täysin vakuuttuneita siitä, että se mitä heille on opetettu, on totuus. Tämä johtuu pääosaltaan Vartiotorniseuran hankkimasta auktoriteetista, joka perustuu sen omaan opetukseen siitä, että Jeesus asetti heidät “kaiken omaisuutensa hoitajaksi. Mutta onko mahdollista, että Vartiotorniseura olisi johtanut Jehovan todistajia harhaan näissä kysymyksissä pitkälti samaan tapaan, jolla tavallista kirkossakävijää on harhaanjohdettu monenlaisissa opillisissa asioissa?

maanantai 12. joulukuuta 2011

Uskollinen orja läpäisee kokeen?

Vuoden 2004 maaliskuun 1. päivän Vartiotornin toinen tutkittava kirjoitus otsikolla ”Uskollinen orja läpäisee kokeen” toistaa sen opetuksen, että Kristus tuli 1918-19 tarkastamaan voideltujen huonekunnan. Oletettavasti tuolloin paha orja oli heitetty ulkopuolelle ja uskollinen ja ymmärtäväinen orja asetettiin huolehtimaan kaikesta Kristuksen omaisuudesta.

Vartiotorni soveltaa myös joukon aiheeseen liittyvä profeetallisia kuvauksia samaan ajanjaksoon – mukaan lukien vehnän ja rikkaruohojen erottelemisen, viisaat ja tyhmät neitsyet samaten kuin kertomuksen isännän talenteista.

Esimerkiksi väliotsikon ”Ymmärtäväiset ja tyhmät neitsyet” alla Vartiotorni kommentoi:

Nämä kymmenen neitsyttä tuovat mieleemme tilanteen, jossa voidellut kristityt olivat ennen vuotta 1914. He olivat laskeneet, että sulhanen, Jeesus Kristus, ilmaantuisi aivan pian. Siksi he ”lähtivät” häntä vastaan saarnaten rohkeasti, että ”kansakuntien määräajat” päättyisivät vuonna 1914

Mutta onko mahdollista ”laskea” matemaattisesti Herran paluun täsmällinen aika? Jos niin on, niin miksi Jeesus neuvoi opetuslapsiaan pysymään valveilla ja valppaina? Tosiaankin, jos Mestarin paluun hetki on laskettavissa, niin miksi Jeesus nimenomaisesti käski Pysykää tekin valmiina, sillä hetkenä, jota ette pidä todennäköisenä, Ihmisen Poika tulee. Ja jos Kristus palasi tuolloin, niin miksi edes vaivautua pysymään valveilla vielä toisen paluun vuoksi?

sunnuntai 11. joulukuuta 2011

Luopumuksen täytyy tulla ensin


Saatana on kautta aikojen turmellut ja johtanut harhaan niitä kansoja, jotka Jumala on tunnustanut omakseen - alkaen ensimmäisestä perheestä Eedenissä. Hänen vaikutuksensa on ollut hyvin salakavala. Esimerkiksi juuri kun Jumala oli ihmeen avulla pelastanut israelilaiset Egyptin ikeestä ja järjestänyt sen patriarkaaliset sukukunnat kansaksi, niin Saatana sai suostuteltua heidän ylimmäisen pappinsa Aaronin valmistamaan kultaisen vasikan Jehovan nimessä palvottavaksi.

On surullinen tosiasia, että suuri osa Israelin ja Juudan historiasta on kertomusta liittokansan luopumuksesta, epäjumalanpalvonnasta ja uskottomuudesta.

torstai 8. joulukuuta 2011

Mikä on "Hengellinen Paratiisi?"

Lokakuun 15 päivän Vartiotorni vuodelta 2004 sisältää tutkittavan kirjoituksen, joka on ovelasti otsikoitu: Paratiisi - sinua varten? Kirjoitus vahvistaa meidän kauan vaalitun uskomuksemme siitä, että Jehovan todistajat elävät Raamatussa ennustetussa Jumalan aikaansaamassa hengellisessä paratiisissa. On kuitenkin hyvä esittää joitakin vasta-argumentteja sen apostolisen varoituksen hengessä, ettei tulisi uskoa jokaista henkeytettyä ilmausta, jotta voisimme koetella onko henkeytetyiltä vaikuttavat ilmaukset tosiaan lähtöisin totuuden Jumalasta.

Jehovan todistajat: Politikointi Seurakunnissa


Puhuin äskettäin vanhan ystäväni kanssa, joka ehdotti, että minun pitäisi kirjoittaa jotain uskonnon politiikasta. Hän ei selittänyt asiaa tarkemmin, mutta tuntien hänen tilanteensa, minä tiesin mitä hän sillä lauseella tarkoitti. Niinpä tämän viikon kommentaari käsittelee tuota aihetta.

Ei ole kysymys uskonnosta politiikassa, vaan Jehovan todistajien keskuudessa politiikka uskonnossa liittyy sellaiseen, mikä voidaan määritellä poliittiseksi taktikoinniksi seurakuntien vanhinten taholta heidän saadakseen tai säilyttääkseen asemansa toisten yläpuolella. Samalla kun epäilemättä useimmat vanhimmat ovat vilpittömästi huolissaan vastuullaan olevien seurakuntien parhaiden etujen hyväksi palvelemisesta, niin jotkut miehet - kun langennut ihmisluonto on mitä on - näyttävät olevan enemmän kiinnostuneita omasta henkilökohtaisesta etenemisestään ja mielihyvästään

keskiviikko 7. joulukuuta 2011

Jehovan todistajat: Onko aika sanoa: "Me olemme pahoillamme"?


Rakkaat Veljet!

Heinäkuun 1. päivän numerossaan vuonna 2004 Vartiotorni -lehti esittää Hallintoelimen murheen ja huolen niistä monista veljistä ja sisarista, joista on viime vuosina tullut ”hengellisesti heikkoja” ja toimettomia. Kappale 11 sivulla 17 sanoo: ”On kuitenkin surullista huomata, että jotkut uskonveljemme ovat heikentyneet hengellisesti ja sen johdosta hidastaneet vauhtiaan tai lakanneet noudattamasta Kristuksen käskyä tehdä opetuslapsia.”

Kappale 13 kommentoi edelleen kysyen mitä voisimme tehdä ilmaistaksemme huolemme lannistuneista veljistä ja sisarista, kun se sanoo: ”Meidänkin pitäisi tuntea syvää huolta niistä, jotka ovat vähentäneet sananpalvelustaan tai lopettaneet sen kokonaan... Mutta miten voimme ilmaista välittävämme heistä?”

Epäilemättä hallintoelin on syvästi huolissaan hengellisesti sairastuneiden ja hajalleen joutuneiden lampaiden kasvavista joukoista. Mutta kysymys, jonka välittävien paimenten pitäisi kysy itseltään on miksi niin monista Jehovan todistajista on nyt tulossa ”hengellisesti heikkoja” ja toimettomia? Varmasti taustalla on olemassa syitä tälle kehittyvälle suuntaukselle.

tiistai 6. joulukuuta 2011

Babylon vastaan Siion


Vaikkakaan muinaiset Israelilaiset eivät olleet kuuluisia insinööritaidoistaan, niin Salomon temppeli oli yksi muinaisen maailman mahtavimmista rakennelmista. Vaikkei se ehkä ollut ulkopuolelta katsottuna niin näyttävä, kuin jotkut muinaiset rakennelmat ovat saattaneet olla, niin temppelin sisäpuoli oli todella kunnioitusta herättävä. Sisältä temppeli oli jaettu kahteen pääosastoon, pyhään ja kaikkein pyhimpään. Kaikkein pyhimmässä osastossa oli liiton arkin sisällä pidettynä alkuperäiset kivitaulut yhdessä ruukun kanssa, joka sisälsi alkuperäistä mannaa.
Setri-paneloidut seinät kautta koko temppelin oli päällystetty kullalla ja 'nastoitettu' kaikenlaisilla arvokkailla timanteilla. Kaikki temppelin astiat ja lampunpitimet oli tehty puhtaasta kullasta. Kaksi massiivista, kauniisti veistettyä, oliivipuista ovea oli myös peitetty kullalla. Mikä näky sen onkaan täytynyt olla, kun nousevan auringon säteet paistoivat temppelin itäänpäin suunnatun sisäänkäynnin säihkyviin kultaisiin oviin. (YouTube:ssa voi tehdä virtuaalikierroksen Salomon temppeliin)
Mutta mikä oli kaikkein vaikuttavinta kuningas Salomon Moorian vuorelle Jerusalemiin rakentamassa temppelissä? Se mikä teki siitä niin erityisen, jopa pelottavan, oli se että Jehova todella asui siellä - ainakin merkin välityksellä.

”Nyt loppu kohtaa sinua"

"Nyt loppu kohtaa sinua, ja minun on lähetettävä suuttumukseni sinua vastaan, ja minä tuomitsen sinut teittesi mukaan ja saatan päällesi kaikki inhottavuutesi."

- Hesekiel 7:3 -

Tämä Vartiotorni -seuralle osoitettu avoin kirje tarkastelee Hesekielin profetian seitsemättä lukua Se on postitettu jokaiselle Jehovan todistajien hallintoelimen jäsenelle, lukuisille osastoille Brooklynin Beteliin sekä Walkillin ja Pattersonin toimitiloihin New Yorkin osavaltiossa. Tämän avoimen kirjeen kopioita on lähetetty myös kaikkiin 100:aan Vartiotornin haaratoimistoon ympäri maailman sekä myös jokaiselle konventtisalille USA:ssa ja jokaiseen yksittäiseen seurakuntaan New Yorkin kaupungin alueella. Tämä tieto on myös saatavilla internetissä osoitteessa e-watchman.com sekä äänitteenä e-watchman radio -sivustolla. - 17.7.2007

Kaukaisessa Babylonissa pakkosiirtolaisena olevana pappina Hesekiel oli ulkopuolinen Jerusalemiin keskittyneeseen Juutalaiseen uskonnolliseen järjestelmään nähden. Mutta se ei ollut esteenä hänelle palvella Israelin vartiomiehenä, koska Jehova henkilokohtaisesti antoi Hesekielille näykyjen välityksellä ymmärrystä Jerusalemin temppelissä ja sen sisällä olevassa pyhäkössä vallinneista turmeltuneista olosuhteista.

Monet, jotka ovat ensimmäisiä, tulevat olemaan viimeisiä ja viimeiset ensimmäisiä…

                    (e-Watchman julkaisi tämän esseen englanniksi vuonna 2003)
Huhtikuun 4:nä vietettävän Kristuksen kuoleman vuotuisen muistonvieton yhteydessä näyttää sopivalta esittää sananen niille muutamille arvollisille, jotka Jehova itse on kutsunut osallisiksi taivaallisesta kutsusta - ja aivan erityisesti niille, jotka on aivan hiljattain kutsuttu - 11:llä hetkellä. Te tiedätte keitä olette.

Luoja paratkoon, ettei kukaan meistä alkaisi kuvitella, että olemme Jehovalta saatavan elämän ansaitsemattoman suosion arvoisia. Mutta koska langennut ihmisluonto on mikä on, niin saattaisimme aivan liian helposti menettää arvostuksemme siihen, mitä Jehova ja Kristus ovat tehneet hyväksemme. Paavali viittasi kerran ”ylpeydelle ominaiseen itsevarmuuteen”, joka vaikutti joihinkin voideltuihin Korintin kristittyihin, jotka ilmeisesti tunsivat, että he ansaitsivat Jumalan ansaitsematonta hyvyyttä toisia enemmän.

maanantai 5. joulukuuta 2011

Heinäsirkkahyökkäyksen päivä

”Mitä perhostoukalta jäi, sen söi vaeltava kulkusirkka, ja mitä vaeltavalta kulkusirkalta jäi, sen söi siivetön kulkusirkka, ja mitä siivettömältä kulkusirkalta jäi, sen söi torakka.” (Joel 1:4)

Parveilevat hyönteiset voivat olla yksi tuhoisimmista maanpäällä olevista luonnon voimista. Sakeana kuin ukkospilvi lentävä heinäsirkkojen armeija voi pimentää taivaan ja laskeutua kypsyneelle viljapellolle tuhoten sen pelkäksi sänkipelloksi muutamassa minuutissa. Muinaisina aikoina ja jopa vielä tänäänkin heinäsirkkavitsaus on yksi maanviljelijän eniten pelkäämiä luonnonilmiöitä.

Vartiotorni: Lepovuode liian lyhyt, peitto liian kapea

Heprealaisten profeettojen kirjat sisältävät lukuisille muinaisen maailman kansoille osoitettuja yksityiskohtaisia tuomiojulistuksia, mutta vielä erityisemmin profeetat osoittivat Jumalan tuomiot ja neuvonnan ainoalle lihalliselle kansalle maanpäällä, jota Jehova Jumala on milloinkaan kutsunut omakseen - Israelille. Jehova oli heidän Lainantajansa, Kuninkaansa ja Tuomarinsa. Ja hän todellakin tuomitsi heidät monen monituista kertaa.

Jehovan todistajat: Me olemme tehneet liiton Kuoleman kanssa

Edes jumalisten ihmisten ei milloinkaan ole ollut helppoa luottaa Jumalaan, jota he eivät voi nähdä. On paljon helpompaa katsoa ihmisiin kuin Jumalaan. Juutalaiset lankesivat epäjumalan palvelukseen aina uudelleen ja uudelleen sen virheellisen uskomuksen johdosta, että he voisivat muotoilla Jumalasta näkyvän kuvan häntä edustamaan. Ei ole kyse siitä, että Jumala olisi jätetty pois kuvioista täysin, vaan siitä, että hänet esitettiin väärin. Silloin, kun Aaron luonnosteli kultaisen vasikan ja toi sen heprealaisten nähtäväksi, nämä julistivat: “Tämä on sinun Jumalasi, oi Israel, se joka johdatti sinut pois Egyptin maasta.”

sunnuntai 4. joulukuuta 2011

Kristuksen ilmestys ja kaksi todistajaa
Jeesuksen Kristuksen paluu tulee olemaan kaikkien aikojen perinpohjaisin tapahtuma. Kristuksen ilmestys laittaa liikkeelle tapahtumaketjun, joka muuttaa ikuisiksi ajoiksi ihmisten asiat maan päällä. Mutta mikä tarkalleen on Kristuksen ilmestys?

Kuten kyseinen sana antaa ymmärtää, niin ilmestys liittyy Jeesuksen paljastamiseen tai ilmituomiseen. Ilmi tuominen tarkoittaa jonkin sellaisen asian tai yksilön ilmeiseksi tekemistä, joka oli aiemmin kätkettynä tai salaisena pidettynä. Niinpä siis Kristuksen ilmi tuominen tapahtuu silloin, kun hän paljastaa itsensä valituilleen. Sen jälkeen he eivät ainostaan tule hänen ilmeiseksitekemisensä silminnäkijöiksi, vaan myös osallisiksi hänen kirkkaudestaan aivan niin kuin apostoli Johannes vakuutti meille 1. Joh.3:2:ssa, jossa hän kirjoitti: "Rakkaat, nyt me olemme Jumalan lapsia, mutta toistaiseksi ei ole tehty ilmeiseksi, mitä meistä tulee. Me tiedämme, että milloin hänet tehdäänkin ilmeiseksi, meistä tulee hänen kaltaisiaan, sillä tulemme näkemään hänet sellaisena kuin hän on."

lauantai 3. joulukuuta 2011

Kuka on sokea niin kuin Jehovan palvelija?

Kuka on sokea, ellei minun palvelijani, ja kuka on kuuro niin kuin sanansaattajani, jonka minä lähetän? Kuka on sokea niin kuin se, jolle on maksettu palkka, tai sokea niin kuin Jehovan palvelija? (Jesaja 42:19)


Kuvittelehan vain sitä suurenmoista etua, joka apostoleilla oli. He saivat olla päivittäin tekemisissä henkilökohtaisesti Jeesuksen kanssa: matkustaa hänen kanssaan, olla hänen kanssaan sosiaalisissa tilaisuuksissa ja kuulla hänen vaientavan mestarillisesti Fariseukset ja muut kriitikot. Mikä etu heillä olikaan kysyä Jeesukselta mikä tahansa mieltään askarruttava kysymys! Kun Jeesus piti kaikkein innoittavimman koskaan pidetyn saarnan - Vuorisaarnan - he olivat siellä. He olivat läsnä kun Jeesus heräsi unesta myrskyn riepottelemassa pienessä kalastusveneessä ja kun hän pelkällä sanalla välittömästi tyynnytti myrskytuulen ja aallot! Kun Jeesuksen omat sanat saivat demonit vapisemaan pelosta, avasivat kuurojen korvat, antoivat näön sokeille ja jopa herättivät kuolleet unestaan, niin apostolit olivat hänen vierellään. He olivat niin monien Jeesuksen sanomien ja tekemien hämmästyttävien asioiden silminnäkijöitä, että Johannes myöhemmin liikuttui kirjoittamaan arvelevansa, ettei kaikkiin maailman kirjoihinkaan mahtuisi Jeesuksen Kristuksen elämän ja palveluksen kaikki yksityiskohdat.

Kuka oikeastaan on uskollinen ja ymmärtäväinen orja?

Haluaisin todella esittää kysymyksen (ja yrittää vastata siihen), jonka Jeesus esitti itse: "Kuka OIKEASTAAN on uskollinen ja ymmärtäväinen orja?" Tai vielä tärkeämmin: Kenet tullaan asettamaan huolehtimaan kaikesta Jeesuksen omaisuudesta? Jeesus ei aseta nykyistä Uskollista orjaa tullessaan valtakunnan voimassa olivatpa he sitten pahaa orjaa tai tietämättömämpiä orjia. Jeesus sanoi, että jos hän saapuessaan löytää orjan varaamassa ruokaa oikeaan aikaan, hän asettaisi hänet kaiken omaisuutensa hoitajaksi. Nyt kuitenkin tämän hetken VT-seura varaa profeettojen mukaan hengellistä 'oksennusta,' joten heitä ei ilmeisesti asetettaisi sitten kun VT-seuaa on kuritettu. ... Mitä mieltä sinä olet?
                              _________________________________________

Meidän on muistettava, että profeioissa me harkitsemme asioita Jumalan ylhäiseltä katsantokannalta. Jesajan 55:8:ssa Jumala muistuttaa meitä Itsensä ja ihmesten välisestä laajasta erosta, kun hän sanoo: ”Sillä teidän ajatuksenne eivät ole minun ajatuksiani eivätkä minun tieni teidän teitänne...Sillä niin kuin taivaat ovat maata korkeammat, niin ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne.” Niinpä meille on haasteena ainakin yritää ja katsella itseämme Jehovan näkökulmasta, jonka tekemiseen Jumalan sana tarjoaa meille mahdollisuuden - edellyttäen, että perustelemme asioita sillä.

Pöydät ovat tulleet täyteen saastaista oksennusta.Kuvittele olevasi hienossa ravintolassa. Siellä on valkoiset pöytäliinat ja smokkeihin pukeutuneet tarjoilijat täyttämässä kaikkia pyyntöjäsi pehmeän kynttilänvalon luodessa tunnelmaa. Ruokalistalla on suosikkiherkkuasi ja kokki valmistaa sitä täydellisyyttä hipoen. Mutta kun istut imien sisääsi ilmapiiriä, saat sieraimiisi lehahduksen todella epämiellyttävää löyhkää. Ja kun katselet ympärillesi ruokasalissa, niin huomaat, että jokaisen pöydän kauniit valkoiset pöytäliinat osoittautuvat olevan yltä päältä oksennuksen peitossa. Ja kauhuksesi kaikki pahimmat pelkosi osoittautuvat tosiksi: juuri kun tarjoilija tarjoilee sinulle lempiruokaasi, hän yhtäkkiä oksentaa myös sinun pöydällesi! Varmastikaan kukaan noin iljettävän kokemuksen kokenut ei voisi välttyä tuntemasta vastenmielisyyttä.

Pyytäen lukijalta anteeksi noin ruokahaluja vievän kuvauksen käyttämistä, on sanottava, että kyseessä on itse asiassa Jehovan meille Jesajan 28:ssa luvussa esittämä havainnollinen kuvaus, joka kuuluu: “Sillä kaikki pöydät ovat tulleet täyteen saastaista oksennusta — ei ole paikkaa, jossa sitä ei olisi“.