tiistai 6. joulukuuta 2011

”Nyt loppu kohtaa sinua"

"Nyt loppu kohtaa sinua, ja minun on lähetettävä suuttumukseni sinua vastaan, ja minä tuomitsen sinut teittesi mukaan ja saatan päällesi kaikki inhottavuutesi."

- Hesekiel 7:3 -

Tämä Vartiotorni -seuralle osoitettu avoin kirje tarkastelee Hesekielin profetian seitsemättä lukua Se on postitettu jokaiselle Jehovan todistajien hallintoelimen jäsenelle, lukuisille osastoille Brooklynin Beteliin sekä Walkillin ja Pattersonin toimitiloihin New Yorkin osavaltiossa. Tämän avoimen kirjeen kopioita on lähetetty myös kaikkiin 100:aan Vartiotornin haaratoimistoon ympäri maailman sekä myös jokaiselle konventtisalille USA:ssa ja jokaiseen yksittäiseen seurakuntaan New Yorkin kaupungin alueella. Tämä tieto on myös saatavilla internetissä osoitteessa e-watchman.com sekä äänitteenä e-watchman radio -sivustolla. - 17.7.2007

Kaukaisessa Babylonissa pakkosiirtolaisena olevana pappina Hesekiel oli ulkopuolinen Jerusalemiin keskittyneeseen Juutalaiseen uskonnolliseen järjestelmään nähden. Mutta se ei ollut esteenä hänelle palvella Israelin vartiomiehenä, koska Jehova henkilokohtaisesti antoi Hesekielille näykyjen välityksellä ymmärrystä Jerusalemin temppelissä ja sen sisällä olevassa pyhäkössä vallinneista turmeltuneista olosuhteista.


Jumalalla oli tehtävämääräys Hesekielille. Niinpä tehtyään hänet tietoiseksi valitettavasta tilanteesta, Jehova antoi Hesekielille tehtävän Julistaa koko kansan välitöntä loppua sanoen hänelle: ”Ja sinä, oi ihmisen poika, näin on Suvereeni Herra Jehova sanonut Israelin maalle: ’Loppu, loppu on tullut maan neljälle äärelle. Nyt loppu kohtaa sinua, ja minun on lähetettävä suuttumukseni sinua vastaan, ja minä tuomitsen sinut teittesi mukaan ja saatan päällesi kaikki inhottavuutesi.’”

Muualla Hesekielin kirjassa Jehovan tuomiojulistus oli esitetty suoraan Jerusalemin kaupunkia vastaan. Kuitenkin seitsemännessä luvussa tuomio on ”Israelin maata” vastaan pikemmin kuin Juudaa tai Jerusalemia vastaan. Tuohon aikaan Israelin kymmenen sukukunnan valtakuntaa ei enää sellaisenaan ollut olemassa – Assyria oli ottanut ihmiset hallintaansa ja siirtänyt heidät pois maasta. Syy siihen, miksi ennustus alunperin osoitettiin ”Israelin maalle”, on se, että profetia soveltuu myös kristilliseen ”Jumalan Israeliin” - jota kutsutaan hengelliseksi Israeliksi.


Johtuen heidän epäkunnioituksestaan Jumalaa kohtaan, Juutalaisille opetettaisiin katkera läksy ja heidät saatettaisiin tietämään, että ”minä olen Jehova” - kuten Hesekielissä on sanottu kymmeniä kertoja. Mutta se, että heidän oli ”tultava tietämään, että minä olen Jehova,” (Hesekiel 7:4), ei tarkoittanut ainakaan sitä, etteivätkö Juutalaiset olisi tienneet Jumalan nimeä etukäteen. Se tarkoitti sitä, että Jumalan kansa pakotettaisiin hyväksymään henkilökohtainen tilivelvollisuutensa Jumalan edessä sekä tunnustamaan Jumalan tottelevaisuutta ja yksinomaista antaumusta koskevien vaatimusten oikeellisuus. Heidät pakotettaisiin käsittämään, että Jehova oli tuomion Jumala ja että Jehova oli täysin kykenevä rankaisemaan niitä, jotka eivät kunnioita hänen nimeään, aivan kuten Hesekiel 7:9b varoittaa sanoen: ja teidän on tultava tietämään, että minä olen Jehova, se joka lyö.”


Profeettojen varoitukset eivät kuitenkaan liikuttaneet 'jäykkäniskaisia' Juutalaisia. Vaikka Babylonin kuningas oli jo vienyt maasta kuninkaallisen perheen ja tehnyt Juudasta vasallivaltion, niin Juutalaiset olivat vakuuttuneita siitä, että Jehova ei koskaan sallisi Jerusalemin tai sen tempplin tulla tuhotuksi. Mitä todennäköisimmin he lohduttivat itseään valheellisesti sillä tiedolla, että yli sata vuotta ennen kuin Hesekiel ja Jeremia tulivat näyttämölle Jehovan profeettoina, Jehovan enkeli oli pyyhkäissyt olemattomiin koko Assyyrian armeijan, kun Kuningas Sanherib uhkasi säkittää Jerusalemin. Varmasti Jehova suojelisi heitä myös Babylonialaisilta, on heidän täytynyt järkeillä. Mutta tällä keralla asiat olisivat toisin. Tähdentäen Jehovan tuomioiden toimeenpanemisen varmuutta ja laaja-alaisuutta juuri sitä maata vastaan, jota Jehova kerran suojeli, Hesekiel seuraavaksi esitti nämä Jumalan hyytävät sanat: ”Onnettomuus, ainutlaatuinen onnettomuus, katso, se tulee. Täytyy tulla loppu. Lopun on tultava; sen on herättävä sinua varten. Katso! Se tulee. Seppeleen on tultava sinulle, oi maan asukas, ajan on tultava, päivä on lähellä. On sekasortoa, eikä huutoa vuorilta.” - Hesekiel 7:5-7


Jerusalemin loppu oli ”ainutlaatuinen onnettomuus” siltä kannalta, että Jehova määräsi rangaistukseksi oman temppelinsä tuhoamisen. Kun aiemmin Jumala oli siunannut ja suojellut Jerusalemia, niin nyt Jehovasta tuli heidän pahin vihollisensa, kuten Hesekiel 7:21-22 sanoo: ”Ja minä annan sen vieraiden käsiin ryöstettäväksi ja maan jumalattomille saaliiksi, ja he häpäisevät sen. Ja minun on käännettävä kasvoni heistä pois, ja he häpäisevät kätketyn paikkani, ja sinne ryöstäjät tosiaan tulevat ja häpäisevät sen.”


Jesajan 28. luku kuvailee Jumalan tuhoamistyötä ”outona” ja ”epätavallisena.” On tosiaan outoa ja epätavallista, että Jumala tuhoaisi oman omaisuutensa.


Juutalaiset joutuisivat varmasti hämmennyksen valtaan tapahtumien käänteen johdosta. Ei edes heidän vaurautensa voisi ostaa pois heiltä Jehovan tuomioiden täytäntöönpanoa, kuten Hesekiel 7:19 kertoi ennalta: ”Hopeansa he heittävät kaduille, ja heidän kultansa tulee heille hyvin inhottavaksi. Heidän hopeansa ja kultansa eivät voi pelastaa heitä Jehovan vimman päivänä.”


Viidentenä vuonna siitä, kun Jehova oli nimittänyt Hesekielin palvelemaan vartiomiehenä, Nebukadnessar alkoi piirittää Jerusalemia. Niinpä esitettyään uskollisesti varoitusta Jehovan tuomioista ja lähestyvästä lopusta, Hesekielille tuli kauas Babyloniin lopulta se levottomuutta herättävä uutinen, että joitakin kuukausia kestäneen ankaran piirityksen jälkeen kaupunki oli kukistunut. Jerusalemia – juuri sitä nimenomaista kaupunkia, johon Jehova oli liittänyt nimensä – ei enää ollut! Kerran niin ylpeät Juutalaiset, jotka säilyivät elossa tulisesta lopusta, vietiin kahleissa Babyloniin. Ainoastaan Kaikkivaltias Jehova voisi lunastaa heidät heidän säälittävästä tilastaan.


Hesekielin profetia eteneen melko suoraan. Ensin Hesekiel varoitti tulevista Jehovan tuomioista. Sitten koitti Juutalaisen järjestelmän loppu, kun Nebukadnessar turmeli Jerusalemin, hävitti temppelin maan tasalle ja raahasi eloonjääneet Juutalaiset Babyloniin pakkosiirtolaisuuteen. Jehova pani tuomiot täytäntöön myös muita ympäröiviä kansoja, kuten esim. Edomia, Tyrosta ja Egyptiä vastaan. Seuraavaksi Jumala vapautti kuritetun kansansa ja ennallisti sen. Heidän pakkosiirtolaisuudesta palaamisensa jälkeen Hesekiel rinnasti Israelin hajallaan maassa oleviin elottomiin luihin, jotka Jehova ihmeellisesti herätti kuolleista ja puki tuoreisiin jänteisiin ja lihaan ja puhalsi niihin elämän. Ja Israelin maa, joka oli ollut autio ja hylätty, ennallistettiin Eedenin kaltaiseksi paratiisiksi. Tämän jälkeen, ”päivien lopulla,” Gog tekee kaikenkattavan hyökkäyksen lunastetun Jumalan kansan kimppuun ja Jehova vastaa tuhoamalla Gogin sekä hänen koko joukkonsa.


Kuten Jehovan todistajat tietävät, niin Hesekielin kirjan sisältämillä tuomioilla on merkitystä pitkälle Jerusalemin tuhon jälkeiseen tulevaisuuteen. Esimerkiksi viittaukset Daavidin kuninkuuteen liittyvät tulevaan Kristuksen valtakuntaan. Ja tietenkään Gog ei hyökännyt kotimaahansa palautettujen Israelilaisten kimppuun. Tuo tapahtuma liittyy aivan ilmeisesti hengelliseen Israeliin tulevaisuudessa. Mutta seuran Hesekielin tulkinnan mukaan Jerusalemin tuho esikuvaa kristikunnan tuhoa. Paitsi että tuo on vain osittain totta. Tosiasiassa Vartiotornilla on kaksi täysin toisistaan riippumatonta tulkintaa. Seura on aivan ilmeisesti soveltanut Hesekielin profetiasta vain puolet kristikuntaan. Sitten sen toisen puolen se on soveltanut itseensä. Jälkimmäistä koskien Kristuksen seurakunnan uskotaan tulleen lyödyksi vastakuvallisen Babylonin toimesta taannoin vuonna 1918. Seuraavana vuonna Jumalan uskotaan vapauttaneen nopeasti J.F Ruthefordin sekä kansainväliset Raamatuntutkijat ihmeen välityksellä hengellisestä vankeudestaan, johon he olivat joutuneet. Ja tämän jälkeisinä vuosina ennallistamisen ja hengellisen paratiisin luomisen suurenmoiset profetiat ovat täyttyneet Vartiotorni-seurassa ja Jehovan todistajissa.


Vartiotorni-seura opettaa toisaalta, että merkittävä osa Hesekielin profetiasta koskee kristikunnan lopullista tuhoa. Mutta on aivan ilmeistä, ettei kristikuntaa ennallisteta jälkeenpäin, kuten muinoin oli Israelin tapauksessa. Niinpä Vartiotornin mukaan Jumala on mitä ilmeisimmin jo suorittanut ihmeellisen ennallistuksen ennen kuin vastakuvallista Jerusalemia on edes tuhottu. Kuitenkin ratkaistakseen tämän räikeän tulkinnan ristiriidan Vartiotorni on esittänyt, että on olemassa kaksi eri kuvaannollista Jerusalemia, jotka tuhotaan kahtena erillisenä ajankohtana. Toinen niistä ennallistetaan ja toista ei. Mutta voi, Vartiotorni ei ole koskaan kohdannut loppua, kuten tekivät Israel ja Jerusalem. Se suhteellisen pieni kuohunta, jonka järjestö koki I maailmansodan aikaan ei alkuunkaan ole verrattavissa siihen, mikä kohtasi Jerusalemia kun Babylonialaiset piirittivät sitä. Millään mielikuvituksen venytykselläkään eivät vuoden 1918 tapahtumat olleet ”ainutlaatuinen onnettomuus” pikkuruiselle kansainvälisten Raamatuntutkijoiden seuralle – vaikka kuinka vaikeilta olosuhteet olisivatkin tuolloin saattaneet näyttää.


Tosiasiassa Vartiotornin yksityiskohtaista Hesekielin tulkintaa kuvaa parhaiten Pietari nimityksellä ”viekkaasti keksitty valheellinen kertomus.” Eikä se tee poikkeusta muista vuoteen 1914 liittyvistä profetian tulkinnoista. Ei ihme miksi Jehova kutsuu ”kansani lähipiirissä” olevia opettajia ”typeriksi profeetoiksi”. Todellisuudessa Seuran profetioiden tulkintamenetelmä on juuri sitä, mitä Jehova asianmukaisesti kuvailee ”kaksimerkitykselliseksi ennusteluksi.” (Hesekiel 12:24)


Tosiasiassa on olemassa vain yksi oikea profetian tulkinta. Kukaan ihminen tai järjestön kirjoituskomitea ei voi toivoa voivansa tulkita yksityisesti Jumalan profeetallista sanaa. Salaisuuksien paljastajana vain Jehova voi luotettavasti tulkita profetiaa ja hän tekee niin omassa sanassaan. Kaikki, jotka haluavat olla tulkitsijoita, voivat vain toivoa saavansa riittävästi ymmärrystä käsittäkseen sen kuinka Raamatun profetia tulkitsee itseään.


Esimerkkinä siitä, kuinka profetia tulkitsee profetiaa: Harkitsehan sopusointua kahden profetian välillä: sitä, mitä heprealainen Hesekiel muinoin ennusti kirjansa 9:6:ssa ja sitä mitä Kristitty profeetta kirjoitti 1. Piet. 4:17:ssä. Molemmat profeetat varoittivat ennalta, että tuomio alkaa siitä, minkä Jumala tunnustaa huoneekseen tai pyhäkökseen. Nebukadnessar ei tietenkään marssinut suoraan Jerusalemiin ja hävittänyt Salomon temppeliä. Ensin hän piiriitti kaupunkia ja näännyttämisen avulla pystyi lopulta valloittamaan sen. Koska näin on, niin on ilmeistä, että Hesekielin 9:nnen luvun kielikuvat soveltuvat Kristilliseen pyhäkköön. Tällä tavoin ”kätketty paikkani” tulee ymmärtää – ne, jotka kuuluvat Kristukselle ovat kätkettyinä hänessä, hänen hengellisessä pyhäkössään, yhdessä niiden kanssa, jotka eivät kuulu hänelle, vaan ovat pikemminkin Saatanan asiamiehiä, ennen kuin heidät putsataan pois.


Sen, että se on nimenomaan Kristuksen seurakunta, jonka on määrä kärsiä ”ainutlaatuinen onnettomuus”, jota kuvataan temppelin tuholla, vahvistaa myös se tosiasia, että Jeremia valitti Jehovan pyhän palvontahuoneen tuhoa Valituslaulujen 1:10:ssä, joka kuuluu: ”Vastustaja on ojentanut oman kätensä kaikkia hänen haluttujaan kohti. Sillä hän on nähnyt kansakuntia, jotka ovat tulleet hänen pyhäkköönsä, joita sinä kielsit tulemasta sinulle kuuluvaan seurakuntaan.”


Muualla Raamatussa Herra Jeesus Kristus itse kertoi ennalta, että asianjärjestelmän päättymisen kriittisenä ajanjaksona Jumalan voimalliset enkelit poistavat hänen valtakunnastaan kaikki sellaiset henkilöt, jotka tekevät laittomuutta ja jotka ovat kompastuskiviä. Vaikka Vartiotorni väittää, että elonkorjuu alkoi 1918, niin todellisuudessa ei ole perusteita uskoa, että Kristuksen hengellinen valtakunta olisi jo puhdistettu laittomista miehistä ja tietä tukkivista lukemattomista kompastuskivistä.


Edellä olevian todistelun näkökulmasta on ilmeistä, että Hesekielin 7. luku on osoitettu Jumalan Kristitylle huoneelle. Se on juuri se, mitä yleisesti kutsutaan Jehovan maalliseksi, näkyväksi järjestöksi, mikä tulee tiensä päähän. Ja on syytä uskoa, että seuraavat Hesekielin ennustuksen sanat ovat merkityksellisiä juuri siinä suhteessa: Nyt on se päivä. Nyt on tullut, nyt on ehtinyt tuhon hetki. Vääryys kukoistaa, julkeus rehottaa, jumalattomien väkivalta versoo. Ei jää heistä jäljelle mitään, ei heidän korskeasta joukostaan, ei heidän remuisista juhlistaan. Se aika on tullut, se päivä on nyt!” - Hesekiel 7:10-12a (KR92)


Siitä on nyt kulunut 93 vuotta, kun asiainjärjestelmän päättävän elonkorjuun on oletettu alkaneen ja kuitenkin on yhä monia asianjärjestelmän päättymisen tunnusmerkin piirteitä, joitka eivät ole vieläkään toteutuneet. Yhtenä esimerkkinä todettakoon, että melko askettäin jopa Vartiotorni on alkanut vihjailla, että se raamatunkohta ei olisikaan vielä täyttynyt, jossa sanotaan kansakuntien olevan tuskallisen tukalassa tilanteessa, kun eivät löydä pääsytietä ulos niistä ahdistavista olosuhteista, joihin ne ovat huomanneet joutuneensa, samalla kun ihmiset tulevat voimattomiksi pelosta odottaessaan mikä asiat tulisivat kohtaamaan maailmaa. Vartiotorni on tietenkin vuosikymmeniä opettanut Jehovan todistajille, että kansat ovat olleet kuohuksissa ja ahdingossa aina vuodesta 1914 lähtien ja näin edelleenkin yleisesti uskotaan, mutta lyhyt maininta Marraskuun 15. päivän Vartiotornissa 2004 teki merkittävän, joskin hienovaraisen, muutoksen vihjaamalla, että tuolla ennustuksella tulee olemaan suurempi täyttymys vielä tulevaisuudessa.


Kuitenkin, joko maailma on siirtynyt loppunsa tukalaan ja jalat kaatavan terrorin ajanjaksoon, tai sitten se ei ole. Kristuksen esittämän lopunennustuksen järkevä tulkinta ei salli sellaisten olosuhteiden jatkua yhä vain edelleen ja edelleen sukupolvesta sukupolveen. On mieletöntä esittää, että kansat ovat värisseet tuskassa ja toivottomuudessa ja ihmiset ovat olleet voimattomia pelosta nyt jo lähes vuosisadan ajan.


Mutta tämän kanssa ristiriitaisesti Jehovan todistajat uskovat lisäksi, että me elämme ajanjaksoa, jolloin ihmiset syövät ja juovat ja naisia naitetaan samalla kun he eivät pane merkille maailman uhkaavaa tilannetta. Mutta kuinka nämä kaksi olosuhdetta voisivat olla meneillään samanaikaisesti? Kuinka maailma voi jatkaa totunnaiseen tapaan samalla kun kansat ovat rusentumasa ahdinkoon ja ihmiset tulevat voimattomiksi pelosta ja sen odotteesta mitä asutussa maassa tulee tapahtumaan? Vartiotornin opetus on yksinkertaisesti kaiken järjen vastainen.


Koska jopa Vartiotorni on nyt alkanut ehdottaa, vaikkakin arkaillen, että tällä tunnetusti merkityksellisellä Kristuksen ennustuksen piirtellä on täyttymys tulevaisuudessa, niin se asettaa Betelin järjestöllisten tulkitsijoiden eteen vaikean ongelman. Ongelma on siinä, että jos tämä järjestelmän päättymisen tunnusmerkin piirre ei ole nyt todellisuudessa täyttynyt, niin silloin eivät ole tunnusmerkin muutkaan piirteet täyttyneet. Tämä johtuu siitä, että Jeesuksen sanojen: ”mutta kun nämä alkavat tapahtua” täytyy varmasti pitää sisällään aiemmin mainitut pelon ja ahdingon.


Vaikka Jehovan todistajat ovat täysin vakuuttuneita siitä, että Kristus asetettiin valtaistuimelle taivaassa vuonna 1914 ja että tuomio Jumalan huoneelle alkoi pian tämän jälkeen vuonna 1918 ja että Jumalan kansa pääsi vapaaksi Suuresta Babylonista tuolloin, niin Vartiotorni opettaa nykyään, että Jeesus ei ole vielä istuutunut loistoisalle valtaistuimelleen alkaakseen tuomita vuohia ja lampaita. Kuitenkin taas yhtenä räikeänä ristiriitaisuutena suuri huipentuma -selitys Ilmestyskirjasta esittää, että maailman tuomio alkoi 1919 ja jälleen 1945 kansainliiton ja yhdistyneiden kansakuntien perustamiseen liittyen. Vaikka Ilmestyksen 14. luku selkeästi ilmaisee sen, että jokainen, joka ottaa vastaan pedon merkin kohtaa ikuisen tuhon, niin Vartiotorni opettaa yhä tänäkin päivänä, että merkitseminen on jo alkanut.


Jehovan todistajille on opetettu, että jokainen joka on ylistänyt näiden kahden kyvyttömän instituution perustamista tai joka edes jollain tavoin on ollut kansallismielinen tai kiihkoisänmaallinen on jo saanut kuvaannollisen pedon merkin. Oletettavasti kuitenkin suuret määrät Jehvovan todistajia, jotka olivat aikaisemmin poliittisesti aktiivisia, ovat jollain tavoin onnistuneet saamaan poistettua itsestään heihin lähtemättömästi kirjoitetun 666 -tatuoinnin ja tuomionsa alenettua!


Vartiotornin mukaan Ilmestyksen ratsastajat – sota, nälänhätä, ruttotaudit ja pedot – ovat ollet vuodesta 1914 lähtien laukassa. Kuitenkin kautta Hesekielin profetian Jehova puhuu hänen neljästä vahingollisesta tuomiostaan”, joihin lukeutuvat sodan miekka, nälänhätä, ruttotaudit ja ahmivat pedot. Hesekielin 7. luku paljastaa, että nämä vahingolliset tuomiot osoitettiin nimenomaisesti Jumalan kansaa vastaan. Siitä luemme: ”He ovat puhaltaneet trumpettiin, ja jokaista on valmistettu, mutta ei ole ketään taisteluun lähtijää, koska suuttumukseni hehku on kaikkea sen joukkoa vastaan. Miekka on ulkopuolella, ja rutto sekä nälänhätä ovat sisäpuolella. Se joka on kedolla, kuolee miekkaan, ne jotka ovat kaupungissa, syö nälkä ja rutto. Ja heidän pakenijansa pääsevät varmasti pakoon, ja heistä tulee vuorilla kuin laaksojen kyyhkysiä, jotka kaikki vaikeroivat, kukin erheessään.” (Hesekiel 7:14-16)


Seuran mukaan tämä profetian piirre soveltuu tulevaan Kristikunnan hävittämiseen siitäkin huolimatta, että se myös uskoo, että apokalyptiset miekka, nälänhätä ja rutto ovat olleet toiminnassa vuodesta 1914. Mutta kuinka tämä voidaan sovittaa yhteen sen tosiasian kanssa, että yllä lainatut jakeet kertoivat, että tulisi olemaan eloonjääneitä - ”pakenijoita”?


Tarkkaavaisten lukijoiden pitäisi myös havaita yhteneväisyys sen Kristuksen ennustuksen kanssa, joka koskee niitä valppaita Kristittyjä, jotka pakenevat ”Jerusalemista” sen jälkeen, kun he ensin näkevät autioittavan iljetyksen seisovan pyhässä paikassa. Tietysti Seura myös opettaa, että pyhä paikka, josta on määrä tulla autioitettu, on Kristikunta. Kuitenkaan vielä ei ole tarjottu järkevää selitystä sille, miten tosi Kristityt, jotka eivät ole osa maailmasta, ovat pakotettuja pakenemaan henkensä edestä sitten, kun iljetys alkaa seistä paikassa, jossa sen ei pitäisi.


Tosiasia on, että kuvaannollinen sodan miekka, nälänhätä ja ruttotaudit ovat keinoja, joilla Jehova vielä tulee astelemaan tuomiolle oman kansansa kanssa Kristuksen tulevssa läsnäolossa.


Vartiotornin tekaistun Ilmestyksentulkinnan mukaan kaksi säkkipukuun puettua todistajaa astuivat näyttämölle vuonna 1918. Mitä ikinä näistä kahdesta voidellusta todistajasta on sittemmin tullut, on täysin itse kunkin arvailujen varassa. Hesekielin profetia kuitenkin valottaa tapahtumia, jotka koskevat kahden todistajan ulkonäköä. Jakeet 17 ja 18 kuuluvat: ”Kaikki kädet ovat hervonneina, ja kaikki polvet tippuvat vettä. Ja he ovat vyöttäytyneet säkkikankaaseen, ja vavistus on peittänyt heidät, ja kaikkien kasvoilla on häpeä, ja kaikilla heillä on pää kalju.”


Jehovan todistajat nykyään, kuten Juutalaiset Hesekielin päivinä, ovat varmoja siitä, että Jumala ei koskaan rankaise järjestöä. Koska runsaat todisteet osoittavat, että Jumala on tukenut ja suojellut Seuraa menneisyydessä, niin oletetaan, että hän tulee tekemään niin aina. Jehovan todistajia odottaa shokki! Jehovan aito uskollinen ja ymmärtäväinen orja tulee kärsimään sellaista mitä Hesekielin profetia kuvailee housutkastelevaksi järkytykseksi ja kauhuksi. Jumalan palvelijat pakotetaan tunnustamaan, että he ovat vahingossa sallineet itsensä tulla avustajiksi valtaisan petoksen mainostamisessa heidän huolenpitonsa alaisuudessa oleville – ja tämä he ovat tehneet Jehovan nimessä. Säkkipuvun pitäminen kuvaa heidän häpeäänsä ja nöyrää katumustaan Jumalan edessä. Tämä on sopusoinnussa sen kanssa mitä Kristus ennusti koskien rangaistusta, joka annettaisiin muutoin uskolliselle ja ymmärtäväiselle orjalle, joka ei kuitenkaan täysin ymmärtänyt isäntänsä tahtoa ja siksi ei toiminut sen mukaan ja tämän seurauksena ansaitsee saada osakseen muutamia lyöntejä.


Seuran profetioiden tulkinnoissa on monia muitakin ristiriitaisuuksia ja järjettömyyksiä, mutta noiden muutamien edellämainittujen pitäisi riittää asian ytimen tähdentämiseen. Asian ydin on tylysti sanottuna se, että koko 1914 opetus ja kaikki mikä siihen liittyy on petosta. Mutta sen sijaan, että Seura hylkäisi erheen, se kylvää uusia paikkoja vanhoihin ja kuluneisiin viinileileihin. Sellaisen epäviisaan paikkailun traaginen lopputulos on hyvin tunnettu.


Seurauksena Betelin itsepäiseen takertumiseen siihen, mitä Paavali kutsui ”erheen vaikutukseksi,” miljoonat Jehovan todistajat eivät pelkästään usko valheeseen koskien Kristuksen paluuta, vaan heistä itsestään on tahtomattaan tullut vääriä opettajia, johtuen siitä, että virheellinen 1914 oppi on niin keskeinen osa Vartiotorni-seuran opetuksia. Tästä syystä yllä lainattu profetia kertoo ennalta kaikkien Jumalan palvelijoiden nöyryytyksestä sanoessaan: ”kaikkien kasvoilla on häpeä, ja kaikilla heillä on pää kalju.”


Seuran virheellisten opetusten seurauksena Jehovan todistajilla ei ole realistista odotetta tulevaisuuden tapahtumista. Niinpä kun Seura saattaa puhaltaa trumpettiin kootakseen joukkoja valmistautumaan loppuun, kuten sanotaan 14:ssä jakeessa, niin voimme olla varmat siitä, että Jehovan todistajilla on vain vähän taisteluhenkeä kun käy ilmeiseksi se, että Jehovan suuttumus kohdistuukin heihin.


Valheiden opettamisella ylpeästi Jehovan nimessä on todella vakavat seuraukset. Sellainen ei voi jatkua loputtomasti. Lopun täytyy tulla!


On kulunut viisi vuostta siitä, kun e-watchman ensimmäisen kerran alkoi toimia internetissä. Kuluneiden viiden vuoden aikana Vartiotorni on pantu tilille heidän salaisesta kymmenen vuotta kestäneestä kumppanuudesta yhdistyneiden kansakuntien kanssa NGO:na sekä häpeällisestä tavasta, jolla Seuran lakimiehet ovat oikeudessa kieltäneet, että Kristityillä vanhimmilla olisi mitään vastuuta suojella Jehovan todistajien lapsia seurakunnan pedofilisten jäsenten rikoksilta. Nyttemmin järjestö on myöntynyt maksamaan lasten hyväksikäytön uhreille ja antamaan mahtavia vaikenemiskäskyjä heille estääkseen laillisesti heitä puhumasta rikoksista, joita heitä vastaan on tehty tai tavoista, jolla seurakuntien vanhimmat ja Betel käsittelivät väärin heidän tapauksiaan. Järjestön johdon on paljastettu tukevan järjestönpalvonnan muotoa ja julistavan vääriä opetuksia oletetusti vuonna 1914 tapahtuneesta paruusiasta. Aivan kuten Juutalaisia Hesekielin päivinä rangaistiin heidän verivelkaisuudestaan, niin samoin Vartiotorniseuran täytyy tehdä tili Jumalan edessä tuhansien Jehovan todistajien kompastuttamisesta virheillä ja tekopyhyydellä.


Nyt tilanne on se, että maailma on suurimman milloinkaan maailmassa tapahtuneen katastrofin kynnyksellä. Edessämme on lähestyvä maailmansodan syttyminen ydinasevaltioiden välillä sekä maailman talousjärjestelmän romahtaminen. Lyhyesti: Ilmestyksen ratsastajat ollaan päästämässä liikkeelle. Todellakin kansakuntien ahdinko! Ihmiset tulevat voimattomiksi pelosta ja kauhusta, joka pian päästetään valloilleen.


Raamatun ennustusten täyttymykseksi Angloamerikkalainen kaksoismaailmanvalta kokee ”miekan haavan.” Se tulee olemaan loppu demokraattiselle järjestelmälle ja alku globaalille sotilasdiktatuurille. Syntyvässä kaaoksessa Vartiotorni-seuran maailmanlaajuinen julkaisu-yritys tulee häviämään pois. Kaduille joutaa heidän arvottomat osakkeensa, obligaationsa sekä paperirahansa, joiden arvo tällä hetkellä on satoja miljoonia dollareita. Juuri silloin kun Jehovan todistajat kiihkeästi etsivät ohjausta Vartiotornilta, niin Jehova vaientaa maanpäällä olevan puhetorvensa. Tuolloin Betelillä ei ole vastauksia, kuten Hesekielin 7:25-26 kertoo: Tulee ahdinko, ja totisesti he etsivät rauhaa, mutta sitä ei ole. Tulee vastoinkäyminen vastoinkäymisen perään, ja tulee sanoma sanoman perään, ja ihmiset todella etsivät näkyä profeetalta, ja papilta katoaa laki ja vanhimmilta neuvo.”


Kuten tietyt Korintin vanhimmat Paavalin päivinä, Jehovan todistajien hallintoelin elää kuninkaiden lailla Betelissä ja Pattersonissa, mutta he ja heidän johtomiesten kaltaiset kumppaninsa tulevat häirityiksi ja joutuvat suremaan Vartiotornin tulevaa romahdusta sen mukaan kuin Hesekielin 7:27a sanoo: ”Kuningas itse murehtii, johtomieskin pukeutuu autiuteen, ja maan kansan kädetkin tulevat levottomiksi.”


Vuosikymmenien ajan Vartiotorni on tuominnut Kristikunnan kirkkoja heidän vääristä opetuksistaan ja poliitiikkaan sotkeutumisestaan; seksuaalisen moraalittomuuden ja pedofilian sallimisesta kirkoissaan; epäjumalanpalveluksen ja materialismin harjoittamisesta ja monista muista asioista. Ja siitä huolimatta, että Vartiotorni-seura on syyllistynyt näihin samoihin asioihin, vaikkakin hienovaraisemmilla tavoilla, he tekopyhästi varoittavat Kristikuntaa sitä kohtaavasta tuomiosta! Seuralle ei tiedä hyvää se, että Hesekielin 7:nnen luvun loppusanat vakuuttavat, että Jehova tuomitsee oman järjestönsä heidän omilla tuomioillaan.


Heidän tiensä mukaan minä menettelen heitä kohtaan, ja heidän tuomioillaan minä tuomitsen heidät; ja heidän on tultava tietämään, että minä olen Jehova.” (Hesekiel 7:27b)

Ei kommentteja: