lauantai 24. joulukuuta 2011

Harhan loppu on käsillä

               Suomennettu e-Watchmanin esseestä: The End of a Delusion Is At Hand

_________________________________________________________________
De-lu-sion 1: (psychology) an erroneous belief that is held in the face of evidence to the contrary 2: a mistaken or unfounded opinion or idea 3: the act of deluding; deception by creating illusory ideas

Harha 1: (psykologia) virheellinen uskomus josta pidetään kiinni vastakkaisten todisteiden edessä. 2: erheellinen tai perusteeton mielipide tai ajatus. 3: harhaanjohtaminen: pettäminen luomalla kuviteltuja asioita
_________________________________________________________________

Jos olet Jehovan todistaja, niin epäilemättä uskot, että Jeesus Kristus saapui Valtakuntansa kirkkaudessa vuonna 1914. Uskot myös, että Jeesus tuomitsi kaikki uskonnot vuonna 1918 ja antoi siunauksensa Vartiotorniseuralle asettamalla sen “kaiken omaisuutensa hoitajaksi. Jehovan todistajat uskovat myös muun muassa, että järjestö on hengellinen paratiisi, kuten profetioissa on ennustettu.

Vailla epäilyksen häivääkään Jehovan todistajat ovat täysin vakuuttuneita siitä, että se mitä heille on opetettu, on totuus. Tämä johtuu pääosaltaan Vartiotorniseuran hankkimasta auktoriteetista, joka perustuu sen omaan opetukseen siitä, että Jeesus asetti heidät “kaiken omaisuutensa hoitajaksi. Mutta onko mahdollista, että Vartiotorniseura olisi johtanut Jehovan todistajia harhaan näissä kysymyksissä pitkälti samaan tapaan, jolla tavallista kirkossakävijää on harhaanjohdettu monenlaisissa opillisissa asioissa?


Mutta arvoisa lukija voi olla vakuuttunut siitä, ettei väärässä oleminen tai se että, omaa vääriä näkemyksiä profeetallisista asioista, välttämättä suoraan tee merkityksettömäksi Jehovan todistajien uskoa ja toimintaa. Se ei merkitse sitä, että Jehovaa ei ole olemassa lainkaan, eikä se tarkoita sitä, että, hänen Valtakuntansa ei tekisikään loppua tälle järjestelmälle ja toisi tilalle vanhurskasta uutta maailmaa jopa pian. Se merkitsee kuitenkin sitä, että jossain vaiheessa kaikki Jehovan todistajat kohtaavat suoraan suuren ja vaikean ongelman, joka edellyttää heitä riistäytymistään irti Vartiotornin aikaansaamasta harhasta koskien Jeesuksen tulemista kuninkaaksi 1914. Tämän ohella joudutaan hylkäämään melkoinen joukko syvään juurtuneta Kristuksen paluuta koskevia vääriä näkemyksiä. (Lisää aiheesta e-Watchmanin esseessä: The Collapse of the Watchtover)

Jehovan todistajien nyt kohtaama tilanne kerrottiin ennalta Hesekielin kirjassa. Hesekielin 13:ssa luvussa Jehova esitti profeettansa välityksellä oikeudellisen päätöksensä niitä vastaan, joita hän piti valhenäkyjen näkijöinä. “He eivät tule pysymään kansani lähipiirissä, eikä heitä kirjoiteta Israelin huoneen luetteloon, eivätkä he tule Israelin maahan; ja teidän on tultava tietämään, että minä olen Suvereeni Herra Jehova, siksi, juuri siksi, että he ovat johtaneet minun kansani harhaan sanomalla: ”On rauha!, kun rauhaa ei ole, ja joku rakentaa väliseinän, mutta turhaan on niitä, jotka kalkkimaalilla sitä rappaavat!’” (Profeettojen mallin mukaisesti e-Watchman on esittänyt Jehovan julistukset järjestön johtaville miehille samoin kuin Jehovan todistajille laajemminkin. Katso avoimet kirjeet (open letters) www.e-watchman.com:ista

Koska profetia sanoo valhenäkyjen näkijöiden olevan “kansani lähipiirissä” ja koska Jehovan todistajat sanovat olevansa Jumalan kansa, täytyy olla niin, että, ne jotka on harhautettu uskomaan “On rauha!, kun rauhaa ei ole”, ovat Jehovan todistajat. Joitakin jakeita aiemmin Hesekielin 12:ssa luvussa Jehova käski profeettaansa puhumaan heille näillä sanoilla: “Päivät ovat lähestyneet ja jokaisen näyn sisällys. Mitkä päivät ovat lähestyneet? Päivät, jolloin Jehova asettuu tuomitsemaan kansansa ja maailman, kuten on paljastettu käytännöllisesti katsoen jokaisessa Pyhän Raamatun profeetallisessa näyssä - “jokaisen näyn sisällys”.

Jehova jatkoi sanoen: “Sillä mitään arvotonta näkyä tai kaksimerkityksistä ennustelua ei enää osoittaudu olevan Israelin huoneen keskuudessa. Sillä minä, Jehova, puhun sen sanan, jonka puhun, ja se toteutuu. Lykkäystä ei enää tule, sillä teidän päivinänne, oi kapinallinen huone, minä puhun sanan ja varmasti toteutan sen.

Vartiotornin 1914 -opetus on varmasti osoittautunut olevan “arvoton näky. Vartiotornin kirjallisuudessa on lukemattomia esimerkkejä, joita voidaan lainata esimerkkeinä “kaksimerkityksisestä ennustelusta. Sen vilpillisyyden osoittamiseksi, jota järjestön näkijät ovat harjoittaneet Jehovan todistajia kohtaan, esitetään tässä muutamia niistä.

Harkitsehan mitä seura opettaa Jeesuksen kuvauksesta sulhasesta ja viisaista ja tyhmistä neitsyistä. “Pysy valveilla” otsikoidussa kirjoituksessa Vartiotornissa 15.1.2000 sanotaan:

Korostaessaan valppauden tarvetta Jeesus vertasi opetuslapsiaan orjiin, jotka odottavat isäntäänsä palaavaksi häistään. He tiesivät, että hän palaisi tiettynä yönä, mutta mihin aikaan? Yön ensimmäisellä vartiolla? Toisella? Kolmannella? He eivät tienneet… Entä jos isäntä saapuisi yön toisella vartiolla, joka kesti noin iltayhdeksästä keskiyöhön? Olisivatko kaikki orjat, nekin jotka olivat työskennelleet kovasti aamuvarhaisesta saakka, valmiina tervehtimään häntä, vai olisiko joku nukahtanut? Entä jos isäntä saapuisi yön kolmannella vartiolla, joka kesti keskiyöstä noin kello kolmeen aamuyöstä? Olisivatko jotkut orjista lannistuneet tai olisivatko he jopa nyreissään isäntänsä näennäisen viipymisen vuoksi? Vain ne, jotka tavattaisiin valvomasta isännän saapuessa, julistettaisiin onnellisiksi.”

Artikkelissa, josta yllä oleva lainaus on otettu, seura kehotti Jehovan todistajia pysymään valveilla Jeesuksen paluun suhteen. Siksi tähdentääkseen kehotuksensa merkitystä he lainasivat asianmukaisesti Jeesuksen kuvausta. Niinpä siis Vartiotorni esitti, että sulhanen ei ole vielä tullut ja kuvaannolliset neitsyet eivät vielä ole menneet ulos häntä vastaan.

Onko Vartiotorni vaivihkaa muuttanut sitä aiempaa näkemystään, että sulhanen saapui jo vuonna 1919? Ei suinkaan. Neljä vuotta myöhemmin Vartiotorni 1.3.2004 esitti: ”Sitten vuonna 1919 tapahtui jotain odottamatonta. Siitä kerrotaan: ”Aivan keskellä yötä kuului huuto: ’Täällä on sulhanen! Lähtekää häntä vastaan. Silloin kaikki nuo neitsyet nousivat ja panivat lamppunsa kuntoon. Juuri kun tilanne näytti synkimmältä, tuli kutsu toimintaan! Vuonna 1918 Jeesus oli tullut ”liiton sanansaattajana” Jehovan hengelliseen temppeliin tarkastamaan Jumalan seurakuntaa ja puhdistamaan sen.

Tällaisen ristiriidan vuoksi ajattelevien Kristittyjen pitäisi kysyä: Mikä näkemys on oikea? Palasiko Messiaaninen sulhanen 1919 vai onko hänen paluunsa vielä tulevaisuudessa? Ilmeisesti Vartiotornin mukaan molemmat opetukset ovat oikein. Sulhanen palasi 1919 ja hän tulee uudelleen!

Tarkoittaako tämä sitten sitä, että olisi vielä toinen ryhmä viisaita ja tyhmiä neitsyitä joiden tiet erkanevat? Ei! Kirjoituksessa otsikolla ’Uskollinen orja läpäisee kokeen’ seura sanoi, ”ettei olisi järkevää” uskoa niin. Yrittäessään tukea ”arvotonta näkyään” Vartiotorni vakuutti, että Kristus tuli vuonna 1914 ja uudelleen 1918 ja on tuleva vielä uudelleen. Siksi luemme:

Matteuksen luvuissa 24 ja 25 puhutaan Jeesuksen ’tulemisesta’ eri merkityksissä. ’Tullakseen’ hänen ei tarvitse liikkua fyysisesti. Sen sijaan hän ”tulee” siinä mielessä, että hän kääntää huomionsa ihmiskuntaan tai seuraajiinsa – usein tuomintatarkoituksessa. Niinpä hän ”tuli” vuonna 1914 ja aloitti läsnäolonsa valtaistuimelle asetettuna Kuninkaana. Vuonna 1918 hän ”tuli” liiton sanansaattajana ja alkoi tuomita niitä, jotka väittivät palvelevansa Jehovaa. Harmagedonissa hän ”tulee” panemaan täytäntöön tuomion Jehovan vihollisille. Tuleminen (tai saapuminen), josta puhutaan monta kertaa Matteuksen 24:29–44:ssä ja 25:31–46:ssa, tapahtuu ”suuressa ahdistuksessa”. Toisaalta se tuleminen, johon viitataan useasti Matteuksen 24:45–25:30:ssä, liittyy vaiheeseen, jossa hän tuomitsi opetuslapsiksi tunnustautuvat vuodesta 1918 lähtien. Ei olisi järkevää sanoa, että esimerkiksi uskollisen orjan palkitseminen, tyhmien neitsyiden tuominta ja sen laiskan orjan tuominta, joka piilotti Isännän talentin, tapahtuu kaikki silloin, kun Jeesus ”tulee” suuressa ahdistuksessa. Se merkitsisi sitä, että monet voidellut havaittaisiin silloin uskottomiksi ja heidän tilalleen täytyisi saada muita. Ilmestyksen 7:3:ssa kuitenkin osoitetaan, että kaikki Kristuksen voidellut orjat on siihen mennessä lopullisesti ’sinetöity’.” - Vartiotorni 1. 3. 2004.

Huolimatta siitä, mitä Vartiotorni yllä esitti, todellisuudessa on järkevää sanoa uskollisten orjien palkitsemisen ja laiskojen orjien tuomitsemisen tapahtuvan Kristuksen tulemuksessa ahdistuksen aikana. Vartiotorni itsekin sanoo siten muualla kirjallisuudessaan, kuten on jo osoitettu. Koettaessaan motivoida Jehovan todistajia sananpalvelukseen seura on kirjoittanut monia artikkeleita, jotka soveltavat tuon vertauksen isännän talenteista Jehovan todistajien tulevaan tilintekoon - siitäkin huolimatta, että toisaalta Vartiotorni väittää isännän jo saapuneen ja selvittäneen tilit.

Ilmeisesti kuitenkaan molemmat näkemykset eivät voi olla oikeita. Joko isäntä on jo saapunut palkkio mukanaan tai sitten hän ei ole.

Suurta ahdistusta koskeva Vartiotornin opetus tuo esiin aivan kokonaan toisen näkökohdan seuran “kaksimerkityksisestä ennustamisesta”. Siinä, että vaikka Jehovan todistajat uskovat, ettei suuri ahdistus ole vielä alkanut, Vartiotorni itse asiassa tulkitsee joitakin ahdistusta koskevia ennustuksia aivan kuin ne olisivat jo täyttyneet. Onko hämmentävää? Todellakin! Yritys selvittää Kristuksen paluuta koskevia Vartiotornin opetuksia voi olla sietämättömän vaikeaa.

Yllä lainatussa kirjoituksessa Vartiotorni viittaa Ilmestyksen 7:3:een joka tekstiyhteydessään sanoo: “Tämän jälkeen minä näin neljän enkelin seisovan maan neljällä kulmalla ja pitävän tiukasti kiinni maan neljää tuulta, jotta mikään tuuli ei puhaltaisi maan päälle eikä meren päälle eikä yhteenkään puuhun. Ja minä näin erään toisen enkelin kohoavan auringonnoususta, ja hänellä oli elävän Jumalan sinetti, ja hän huusi suurella äänellä niille neljälle enkelille, joiden oli annettu vahingoittaa maata ja merta, sanoen: ”Älkää vahingoittako maata älkääkä merta älkääkä puita, ennen kuin olemme sinetöineet Jumalamme orjat otsastaan.

Tämän jälkeen” on yhteydessä kuudennen sinetin avaamiseen, joka aloittaa suuren maanjäristyksen, auringon tulemisen mustaksi, kuun tulemisen vereksi, taivaiden tähtien putoamisen kuin tuulen puhaltamat raa’at viikunat ja jokaisen vuoren ja saaren “siirtämisen pois paikaltaan.” Varmasti kuudennen sinetin avaaminen merkitsee ainutlaatuisia ja kunnioittavaa pelkoa herättäviä apokalyptisia tapahtumia, jotka aloittavat nykyisen järjestelmän romahtamisen suuren ahdistuksen aikana. Mutta Vartiotornin mukaan kuudes sinetti on jo avattu! Ja Milloin se oli?

Vuonna 1914 tietenkin!

Itse asiassa vuodesta 1925 aina vuoteen 1970 asti Vartiotorni säilytti sen käsityksen, että suuri ahdistus alkoi vuonna 1914 ja sitä ‘lyhennettiin’ vuonna 1918 Jumalallisella välintulolla. Tässä on yksi viimeisimmistä tuota käsitystä tukeneista esimerkeistä: (vapaa suomennos) ”Saatanan järjestelmän ahdistuksen päivät koittivat 1914 ja ne olisivat voineet oikeutetusti jatkua ilman huojennusta huipentuen Raamatullisessa Harmagedonin taistelussa. Mutta, kuten Jeesus sanoi, ”nuo päivät lyhennetään” muuten ”mikään liha ei pelastuisi. Tämä arvokas vuonna 1918 alkanut ja Harmagedoniin päättyvä ajanjakso on yhä kanssamme jatkuen paljon pitempään kuin me kerran odotimme. wE 15.8.1965

Vaikka seura on sittemmin muuttanut näkemystään ahdistuksen alkamisesta, he ovat säilyttäneet sen näkemyksen, - syistä, jotka käyvät ilmeisiksi - että kuudes sinetti avattiin vuonna 1914.

Ilmestyksen Huipentuma” -kirjassa seura järkeilee, että kaikki seitsemän sinettiä avataan nopeasti perättäin. Tämä on järkevää. Kuudennen sinetin avaamiseen liittyen he esittävät: ”Tämän täytyy sattua saman ajanjakson kuluessa kuin muiden sinettien avaaminen tapahtuu. Missä Herran päivän vaiheessa tämä maanjäristys oikeastaan sattuu, ja millainen järistys se on? Jehovan kansa oli 1870-luvun puolivälistä saakka odottanut katastrofaalisten tapahtumien alkavan vuonna 1914.

Vaikkakin väittäen, että kuudes sinetti avattiin 1914, seura jatkaa sanoen, että huipentavan sinetin avaamisen synnyttämät tapahtumat eivät ole tapahtuneet vielä. Mutta miten se voi olla niin? Seura opettaa, että ensimmäisen viiden sinetin avaamista seurasi äkillinen sodan, nälänhädän, ruttotautien ja muiden tapahtumien puhkeaminen, mutta kuudetta sinettiä koskien - viitattuaan ensimmäisen maailmansodan ja Bolsevikki -vallankumouksen päättymiseen - huipentuma kirja jatkaa sanomalla: ”Nämä ennakkojäristykset ovat kuitenkin vain esimakua siitä suuresta mullistuksesta, johon hallitusten kuohunta huipentuu.

Mutta jos muiden sinettien avaamisen välittömänä seurauksena oli sodan ja vitsausten jne. puhkeaminen, niin miksi kuudennen sinetin avaaminen ei samalla tavoin aloittanut ahdistuksen puhkeamista? Miksi on ollut yli 90 vuoden verrattain tyyni ajanjakso sen jälkeen, kun ’ennakkojäristykset’ - kuten luullaan - järisyttivät yhteiskuntaa. On ilmeistä, että syy miksi Vartiotorni väittää, että kuudes sinetti avattiin 1914, vaikkakaan sinetin avaamista osoittavat tapahtumat eivät ole vielä tapahtuneet, on se, että toisin opettaminen herättäisi kysymyksen josko ainoatakaan vertauskuvallisista sineteistä ei olisikaan vielä avattu - mukaan luettuna Kristuksen paluuta kuvaava ensimmäinen sinetti.

Toinen esimerkki ”kaksimerkityksisestä ennustamisesta” liittyy Vartiotornin opetukseen, jonka mukaan järjestö on hengellinen paratiisi.

Kuten on hyvin tunnettua, Vartiotorni opettaa, että Jeesus palasi vuonna 1914 ja että ennustettu elonkorjuu alkoi pian sen jälkeen - vuonna 1919 - elonkorjuu Jeesuksen vehnää ja rikkaruohoja koskevan vertauksen täyttymykseksi. Jeesuksen elonkorjuu vertauksen yhteydessä Vartiotorni opettaa, että enkelit ovat jo erotelleet vehnän kaltaiset valtakunnan pojat erilleen Kristikunnasta. Se väistämättä merkitsisi sitä, että enkelit on jo lähetetty ”keräämään hänen valtakunnastaan kaiken, mikä aiheuttaa kompastumista ja ne, jotka tekevät laittomuutta. Katso essee ”The Harvest”

Kuitenkin Vartiotorni esittää, että elonkorjuuseen sisältyy vehnänkaltaisten valtakunnan poikien kerääminen Kristikunnasta. Tämä merkitsisi sitä, että Kristikunta on ”hänen valtakuntansa”. Opettaako Vartiotorni todella, että Kristikunta on Kristuksen valtakunta? Uskomatonta, mutta kyllä! Tässä on melko pitkä lainaus Vartiotornista 1.10.1975 - E (vapaasti suomennettuna)

14 On aivan ilmeistä, että Jeesus on liitetty Kristikunnan muodostumiseen, joka on toiminut tähän asti kuin ollen hänen tosi kirkkonsa. Lisäksi Jehova suhtautuu Kristikuntaan sen sanojen ja sen omien väitteiden mukaisesti. Tästä syystä Jehova vaatii sitä elämään väitteidensä mukaan ja pitää sitä vastuullisena kyvyttömyydestä elää hänen vaatimustensa mukaisesti. Tästä hän rankaisee sitä asianmukaisesti. Tässä ”asiainjärjestelmän päättymisessä” hän tuomitsee sen uskottomaksi uskonnollisiin velvollisuuksiinsa nähden. Se on nykyajan vastakuva muinaiselle uskottomalle Israelille.

15 Raamatullisen todistusaineiston lisänä siitä, että Jeesus on liitetty Kristikunnan kasvuun, on vertaus vehnästä ja rikkaruohoista (luste). On totta, että Jeesus Kristus, ”ihmisen Poika,” ei kylvänyt noita rikkaruohoja peltoonsa. Hänen vihollisensa Saatana Panettelija teki niin. Vertauksessa kylväjän orjat pikaisesti havaitsivat rikkaruohojen olemassaolon vehnäpellossa. He halusivat kerätä rikkaruohot. Mutta kylväjä, vehnäpellon omistaja, ei antanut heidän tehdä siten. Kärsivällisyydessään ja pitkämielisyydessään hän määräsi orjien antaa sekä rikkaruohojen että vehnän kasvaa elonkorjuuseen helluntain aikoihin asti. Silloin hän antaisi erotella täysikasvuiset rikkaruohot vehnästä.

16 Jeesuksen kuvauksen tämän piirteen täyttymykseksi hän ei tuhonnut Kristikuntaa heti kun se ilmaisi itsensä. Hän antoi sen laajeta. Tässä merkityksessä hän on liittynyt Kristikunnan kasvuun aina sen nykyisiin historiansa suurimpiin mittoihin asti. Vielä tätä kirjoitettaessakaan Jeesus ei ole tuhonnut Kristikuntaa. Hänen luvallaan se miehittää yhä aluetta kylväjän pellolla, ”hänen pellollaan,” hänen uskonnollisella ”viljelysmaallaan.” - Matt. 12:24-27; vertaa 1. Kor. 3:9.

17 Lisänä kuvaamassa Jeesuksen yhteyttä Kristikuntaan on nuotta -vertaus. (Matt. 13:47-50) Nuottaa käsittelevät kalastajat kuvaavat taivaallisia enkeleitä kirkastetun Jeesuksen Kristuksen ohjauksen alaisuudessa. Mutta mitä itse nuotta kuvaa? Koska vertaus sanoo, että ”taivasten valtakunta on nuotan kaltainen”, kuvaako nuotta 144 001:tä ”taivasten valtakunta -luokan” jäsentä? Ei. se ei voisi tehdä sitä, kun otamme kaikki vertauksen piirteet huomioon.

Perustellen Vartiotornin vertauksen tulkinnalla: Jos Kristikunta esitetään vehnää ja rikkaruohoja koskevassa kuvauksessa ja kuvauksessa nuotasta ”hänen valtakuntanaan”, niin se merkitsee sitä, että Jumalan pyhät enkelit puhdistavat Kristikunnasta (”hänen valtakunnastaan”) monet kompastuksen aiheet ja lukuisat laittomuutta harjoittavat ihmiset monista Kristikuntaan liittyvistä instituutioista. Se totta kai on absurdi ajatus, ja siksi muualla kirjallisuudessaan seura opettaa, että enkelit ovat vertauksen täyttymykseksi poistaneet kaikki kompastuksen aiheet ja laittomat yksilöt Vartiotorniseurasta. Esimerkin vuoksi näin seura sanoi Vartiotornissa 1.12.1981:

Sen ”aitan”, johon heitä on koottu vuodesta 1919 lähtien, voidaan sanoa olevan heidän ”Isänsä valtakunta”, koska kristillinen seurakunta on teokraattinen järjestö, joka tunnustaa Jehovan kaikkeudensuvereenisuuden. Se on puhdas järjestö, sillä enkelit keräävät siitä pois ”kaiken, mikä aiheuttaa kompastumista, ja ne, jotka tekevät laittomuutta”.

Huomasitko Vartiotornin käyttämän tulkinnallisen petkutuksen? Yhtäältä vartiotorni sanoo, että Kristikunta on ”hänen valtakuntansa. Mutta Jehovan todistajat on myös opetettu uskomaan, että Vartiotorniseura on ”aitta” korjatulle vehnälle. Niinpä vehnä oletettavasti on kerätty hänen valtakunnastaan (Kristikunta) hänen varastohuoneeseensa (Vartiotorniseura). Mutta pane huolellisesti merkille, että Jeesuksen vertaus ei sano, että enkelit puhdistivat ”varastohuoneen” kaikesta mikä aiheuttaa kompastumista sekä laittomista ihmisistä - kuten artikkeli esittää. Ei! Jeesuksen vertaus on hyvin selvä sanoessaan, että enkelit poistavat sellaiset ”hänen valtakunnastaan, jonka vartiotorni sanoi olevan Kristikunta! Joka tapauksessa seura esittää sen törkeän väitteen, että Vartiotorniseura on vapaa kaikista kompastuksen aiheista ja laittomuudesta häpeämättömästi rehennellen - ”se on puhdas järjestö.”

Mutta kuinka seura voi sanoa, että enkelit ovat jo poistaneet kaikki kompastumisen aiheet heidän ”teokraattisesta järjestöstään”, kun on yleisesti tunnettua, että Vartiotornin lukuisat oppimuutokset ja virheelliset julistukset ovat kompastuttaneet kirjaimellisesti satoja tuhansia Jehovan todistaja ja miljoonia kiinnostuneita henkilöitä?

Esimerkiksi vaikkei seura otakaan siitä mitään vastuuta, niin 1960 -luvun lopulla Vartiotorni alkoi vaalia odotusta siitä, että järjestelmä tulisi loppuunsa vuonna 1975. Monet huomattavat kierros- ja piirivalvojat julkisesti edistivät tuota odotetta. Tuon odotuksen luhistumisen seurauksena useat tuhannet Jehovan todistajat olivat kuin maahan lyötyjä - uskossa kompastuneita. Tuo kompastuksen aihe tuli Vartiotornin tarmokkaasti julistaman ajanlaskun suorana seurauksena. Kuinka seura voi rehellisesti väittää enkeleiden poistaneen kaikki sellaiset kompastumisen aiheet ”teokraattisesta järjestöstä”?

Todellakin, Kuinka seura voi rehellisesti sanoa, että ”se on puhdas järjestö” kun kymmeniä tuhansia ihmisiä nuhdellaan ja erotetaan joka vuosi siksi, että he ottavat osaa kaikenlaiseen epäpuhtaaseen ja laittomaan käyttäytymiseen? Millä perusteella Vartiotorniseura väittää olevansa pyhä ja puhdas sen seikan valossa, että järjestön sisällä piileksii tuhansia pedofiilejä, joita ei ole koskaan erotettu tai merkitty? (Katso artikkeli: What is Spiritual Paradise?)

Kaiken edellä mainitun näkökulmasta katsottuna on ilmeistä, että Jehovan todistajat ponnistelevat eteenpäin syvään juurtuneen harhan alaisina - harhan, jonka Kristuksen paluu pian murskaa.

Vastakohtana ”kaksimerkityksisellä ennustelulla” tuetulle Vartiotornin ”arvottomalle näylle” todellinen Jumalan tuomiot sisältävän kirjakäärön kuvaannollisten seitsemän sinetin avaaminen ei veny kestämään vuosikymmenien pituista aikaa. Kun varsinainen Jehovan päivä alkaa, tapahtumat etenevät nopeasti päätökseen. Itse asiassa seuran 1914 -opetus on aiheuttanut Jehovan tuomioiden näennäisen viivästymisen. Sen aika on tulossa loppuun. siksi Jehova käski profeettaansa kertomaan kansalleen: ”Sillä mitään arvotonta näkyä tai kaksimerkityksistä ennustelua ei enää osoittaudu olevan Israelin huoneen keskuudessa. Sillä minä, Jehova, puhun sen sanan, jonka puhun, ja se toteutuu. Lykkäystä ei enää tule, sillä teidän päivinänne, oi kapinallinen huone, minä puhun sanan ja varmasti toteutan sen, lausuu Suvereeni Herra Jehova. Hesekiel 12:24-25


Julkaistu englanniksi 28.1.2006
Suomennettu 30.1.2006

Ei kommentteja: