maanantai 5. joulukuuta 2011

Jehovan todistajat: Me olemme tehneet liiton Kuoleman kanssa

Edes jumalisten ihmisten ei milloinkaan ole ollut helppoa luottaa Jumalaan, jota he eivät voi nähdä. On paljon helpompaa katsoa ihmisiin kuin Jumalaan. Juutalaiset lankesivat epäjumalan palvelukseen aina uudelleen ja uudelleen sen virheellisen uskomuksen johdosta, että he voisivat muotoilla Jumalasta näkyvän kuvan häntä edustamaan. Ei ole kyse siitä, että Jumala olisi jätetty pois kuvioista täysin, vaan siitä, että hänet esitettiin väärin. Silloin, kun Aaron luonnosteli kultaisen vasikan ja toi sen heprealaisten nähtäväksi, nämä julistivat: “Tämä on sinun Jumalasi, oi Israel, se joka johdatti sinut pois Egyptin maasta.”Kaikilla uskonnollisilla ihmisillä on taipumus sallia palvontansa rappeutua uskonnon itsensä palvomiseksi pikemmin kuin, että he palvoisivat Jumalaa uskonnon keinoin. Voimme nähdä saman kaavan toistuvan uudelleen ja uudelleen. Esimerkiksi Jeremian päivinä Juutalaiset olivat niin suuren kunnioituksen vallassa loistokkaan Salomon temppelin vuoksi, etteivät he yksinkertaisesti mitenkään voineet kuvitella, että Jehova milloinkaan antaisi tuhota sellaista mahtavaa rakennusta. Tässä on ilmeinen syy sille, miksi Jehova käski Jeremiaa seisomaan portissa ja sanomaan heille: “Älkää panko luottamustanne valheellisiin sanoihin, kun sanotaan: ’Ne ovat Jehovan temppeli, Jehovan temppeli, Jehovan temppeli!’” (Jeremia 7:4)

Juutalaiset apostolit mitä ilmeisimmin olivat samalla tavoin ihastuneita Jerusalemin jälleenrakennettuun temppeliin. He olivat tyrmistyneitä Jeesuksen sanottua heille, ettei siihen jätetä ‘kiveä kiven päälle’. Vielä vuosia myöhemmin kristillisellä aikakaudella Paavali katsoi tarpeelliseksi esittää muistutuksen juutalaiskristityille, joista monet kamppailivat muodolliseen juutalaisuuteen takaisin kääntymisen taipumusta vastaan, sanomalla näin: “sillä meillä ei ole täällä pysyvää kaupunkia.”

Jehovan palvontaan liitettyihin fyysisiin, maallisiin, aineellisiin puoliin keskittymisen malli näyttää olevan vakiinnuttanut asemansa lujasti Jehovan todistajien keskuuteen nykyään. Vartiotorni (seura) on kiistatta järjestön keskipiste. Lukuisia videoita, lehtiä, kirjasia ja kirjoja on julkaistu tähdentämään yhä uudelleen sitä, että Vartiotorniseura on Jumalan “näkyvä järjestö.” Joka vuosi saamme vuosikirjassa raportin uusien haaratoimistojen, konventtisalien ja muiden “Jehovan näkyvän järjestön” yhteyteen liitettyjen vaikuttavien käytännön välineiden rakentamisesta.

Jehovan todistajat ovat alkaneet luottaa Vartiotorni -instituution pysyvyyteen siinä määrin, että monet olettavat järjestön fyysisen infrastruktuurin säilyvän jopa harmagedonin suuren sodan jälkeiseen aikaankin. Järjestömme profeetat ovat jopa tulkinneet Jesajan “sisähuoneiden” olevan meidän lukuisat valtakunnansalimme, jotka olisivat turvapaikkoja tulevan holokaustin aikana. Kuitenkin henkeytetty psalmista kertoo, että valtakunnansalejamme saattaa odottaa ihan jokin muu. Psalmi 74:8 puhuu vihamiestemme äänellä sanoen: ”Kaikki Jumalan kohtaamispaikat on poltettava maasta.”

Ei ole siksi ihme miksi Kirjoitukset osoittavat “Korkeimman kätkön” olevan ainoan turvaisan paikan silloin, kun Jumala tuottaa tuomion tälle nykyiselle järjestelmälle. Varmastikaan mitään valtakunnansalia ei voisi oikeutetusti kuvailla “kätköksi!”. Kätkö on salainen paikka siten, että vain niille, joilla on aito usko, sallitaan pääsy sinne. Näin on silloin, kun koittaa Jehovan aika järkyttää tätä maailmaa perustuksiaan myöten.

Harkitsehan yhtä yksinkertaista esimerkkinä siitä, miten luottamuksemme Jumalaan on ovelasti syrjäytetty ihmisiin luottamisella. Tuo kysymys esitettiin elokuun 1. päivän Vartiotorni -lehdessä 2002. Ensimmäisen tutkittavan kirjoituksen viimeiseen kappaleeseen on laitettu kysymys: “Miten Korahia koskevan kertomuksen tarkastelu on vahvistanut luottamustasi Jehovan näkyvään järjestöön?”

Vastoin apostoli Paavalin opetusta meidät on saatu uskomaan, että meillä on täällä maan päällä pysyvä kaupunki. Meidän pitäisi kysyä itseltämme raitistuttava kysymys: Jos meidän luottamuksemme on ihmisissä, joiden oletetaan muodostavan Jehovan näkyvän järjestön, niin miten tuon luottamuksemme käy silloin, kun Jumalan näkyvä järjestö menee harhaan? Näin todella on tapahtunut aiemmin ja tulee vielä jälleen tapahtumaan. Vieläkin levottomuutta herättävämmin: Missä on luottamuksemme silloin, kun Jumalan niin sanottua näkyvää järjestöä tallataan jalkoihin, kuten profeetat ennalta kertovat?

Tämä tuo meidät takaisin Jesajan 28:een lukuun, jossa Jehova puhuu nämä sanat: “Koska olette sanoneet: ‘Me olemme tehneet liiton Kuoleman kanssa, ja Šeolin kanssa me olemme saaneet aikaan näyn; mikäli vyöryvä tulvavirta syöksyy läpi, se ei saavuta meitä, sillä me olemme tehneet valheen turvaksemme ja piiloutuneet vääryyteen.‘”

Onko tämä Jumalan tuomio esitetty Kristikunnalle? Mitä ilmeisimmin ei ole, sillä jakeessa 12 sanotaan koskien Jumalan tahtoa hänen ns. näkyvän järjestönsä suhteen: ”Tämä on lepopaikka. Antakaa uupuneen levätä. Ja tämä on levähdyspaikka.” Olemmeko me valmiit uskomaan, että Jumala tarkoitti Kristikunnan olevan hengellinen turvapaikka uupuneille? Jos emme, niin meidän on hyväksyttävä se tosiasia, että Jehovan mielestä hänen seurakuntansa ei täytä hänen mittapuitaan. Mitä ilmeisimmin Jehovan tuomion mukaan hänen seurakunnistaan on tullut pikemminkin sorron kuin todellisen hengellisen virkistymisen paikkoja.

Sen sijaan, että panisimme luottamuksemme Vartiotorni-seuran vaikuttavaan fyysiseen infrastruktuuriin tai edes uskollisen orjan johtajuuteen, eikö meidän pitäisi todella luottaa yksin Kristukseen Jeesukseen? Kristus on Jehovan näkymättömän järjestön ehdoton peruskallio. Järjestöön luottaminen Järjestäjän asemesta merkitsee näkemyksen kadottamista totuudesta. Kysymys, jonka Paavali saattaisi kysyä nykyajan Jehovan todistajista voisi olla: Vaellammeko me todella uskon emmekä näkemisen avulla?

Teemme valheen turvaksemme ja piiloudumme vääryyteen, jos kuvittelemme, että pelastuksemme tulee pelkästään kuulumisella Vartiotornin raamattu ja traktaattiseuran yhteyteen. Olemme epäilemättä kehitelleet sellaisen tulevaisuuden käsityksen, joka ei salli Jumalalta tulla minkäänlaisia kurinpidollisia toimenpiteitä järjestölleen. Opillinen perusta valheen turvaksemme tekemisen ytimessä on myytissä Jumalan valtakunnan alkamisesta hallita vuonna 1914 ja että tuosta ajasta lähtien se on toiminut Vartiotornin kautta. Toisaalla Apostoli puhuu erheen menemisestä vaikuttamaan Jumalan kansaan, jotta ne, jotka eivät todella rakasta totuutta, voitaisiin tuomita. Totuus on se, ettei Jehovan loistoisa Messias saanut maailman valtakuntaa 1914. Erheen vaikutus kohtaa meidät pian, kun Kristus Jeesus todella saapuu valtakunnassaan langettamaan tuomion Jehovan huoneelle.

Tästä Jehova puhuu Jesajan 28:16:ssa, jossa hän sanoo: ”sen tähden Suvereeni Herra Jehova on sanonut näin: ’Katso, minä lasken perustukseksi Siioniin kiven, koetellun kiven, lujan perustuksen kallisarvoisen kulmakiven. Kukaan, joka uskoo, ei joudu pakokauhun valtaan.’”

Jos Jehovan valtakunta alkoi hallita vuosikymmeniä sitten, niin miksi Jesaja kertoo ennalta, että Jumala asettaa messiaanisen kulmakivensä tuomion aikana? Myöskin se, että ne jotka todella osoittavat uskoa ”eivät joudu pakokauhun valtaan,” kertoo kyseessä olevan paniikin ajan, mutta että ne, joilla on uskoa Kristukseen, eivät anna myöten tuohon aikaan valloilleen päästetyn tyrannian ja vainon päälle vyöryvälle tulvalle. Pidä mielessäsi, että kaikella todennäköisyydellä Saatanaa ja hänen demonejaan ei vielä ole heitetty alas. Koska mitä todennäköisimmin näin asia on, niin se varmasti selittää miksi Jumalan tuomion aika aloittaa paniikin hetken, jona ihmiset tulevat voimattomiksi pelosta joutuessaan kohtaamaan raivostuneen demonien armeijan.

Se, kun Jehova pyyhkii pois valheen ja rikkoo liittomme kuoleman kanssa, on yhteydessä siihen tosiasiaan, että Jumalan maallinen palvontapaikka joutuu tallattavaksi. Jesaja 28:18 sanoo siitä näin: ”Ja teidän liittonne Kuoleman kanssa puretaan, eikä tuo näkynne Šeolin kanssa kestä. Kun vyöryvä tulvavirta syöksyy läpi, niin teidän on jäätävä sen tallaamispaikaksi.” Tämä tuomio on sopusoinnussa sen tosiasian kanssa, että Jesaja ja muut profeetat - Jeesus mukaan lukien - ovat ennalta kertoneet, että kansakunnat tallaavat Jumalan pyhää paikkaa johdantona harmagedonille.

Psalmi 118 on käyttökelpoinen Jesajan yhteydessä siinä suhteessa, että siinä vahvistetaan, ettei Kristusta aseteta kuninkaaksi ennen kuin ahdistuksen aikana. Psalmi 118:18 kertoo kurituksesta, jota Jumala pian antaa. Siinä sanotaan: ”Jah oikaisemalla oikaisi minua, mutta kuolemalle hän ei minua antanut. Avatkaa minulle vanhurskauden portit. Minä menen niistä sisään, minä kiitän Jahia.” Yhdistettynä siihen, että Jumala oikaisee vakavasti palvelijaansa, jakeissa 22-23 sanotaan: ”Kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut pääkulmakiveksi. Jehovalta tämä on tullut, se on ihmeellinen meidän silmissämme.”

Nykyaíkana ”rakentajat” ei voi olla mikään muu kuin Vartiotorni-seura. Mutta missä me olemme silloin, kuin Jehova saa aikaan rakentajien työn tulemisen tallatuksi jalkoihin? Millaista ankaraa kuria Jah aikookaan jakaa omille ”huoneen rakentajilleen!” Ne, joilla on tosi usko Jumalaan, hyväksyvät saamansa oikaisun ja havaitsevat suuremman hengellisen todellisuuden, jonka Jehova silloin paljastaa. Ilmeisesti Vartiotorni on tuolloin täyttänyt tarkoituksensa ja Jehova hylkää sen. Ne, joilla on uskoa ainoastaan Vartiotorniin, lopulta hylkäävät Kristuksen tosi kulmakivenä ja siksi menettävät sen pelastuksen, jonka olivat toivoneet ansaitsevansa Jumalan näkyvän järjestön kautta.

Psalmin 118 jakeet 25-27 näyttävät kuvaavan ilmestyksen suuren joukon toimia silloin, kun Jehova kokoaa heidät pelastettavaksi ahdistuksen aikana. Viittauksena palmun oksiin, joita suuri joukko heiluttaa Pelastajansa edessä, jae 27 sanoo: “Jehova on Jumalallinen, ja hän antaa meille valoa. Sitokaa juhlakulkue oksilla alttarin sarviin asti.”

Huomionarvoista on myös se, että Jehovan kuvaillaan antavan valoa siihen aikaan. Sopusoinnussa sen kanssa Jesajan 30:26 ennustaa, että Jehova antaa valon kasvun seitsenkertaisena “suuren teurastuksen päivänä tornien kaatuessa.” Vartiotorni on opettanut meille, että ennustettu valon lisääntyminen tapahtuu paratiisissa. Mutta Jesajan mukaan hänen aikansa antaa kansalleen hengellisen kirkastumisen kasvu on “sinä päivänä, jona Jehova sitoo kansansa murtuman ja parantaa jopa iskunsa aiheuttaman pahan haavan.” Miten tahansa sitä tarkastelemmekin, niin Jehova on aikataluttanut meidät saamaan ankaraa kuria ja tulemaan koetelluiksi tulevan ahdistuksen aikana ja vasta sen jälkeen meitä siunataan hänen jumalaisella valollaan.

Epäilemättä monet Jehovan todistajat kokevat ja tulevat kokemaan vaikeaksi uskoa, että Jumalan on tarkoitus kurittaa ankarasti ja oikaista kansaansa ja, että itse Vartiotorni voitaisiin pyyhkäistä olemattomiin. Tästä syystä Jesajan 28:21 viittaa hänen tarkoitukseensa outona ja epätavallisena. Osassa jaetta sanotaan: “tehdäkseen tekonsa — hänen tekonsa on outo — ja suorittaakseen työnsä — hänen työnsä on epätavallinen.” Jesaja jatkaa varoittaen meitä erityisesti olemaan ivaamatta Jehovan outoa ja epätavallista työtä: “Älkää siis nyt osoittautuko ivaajiksi, etteivät siteenne tiukentuisi, sillä koko maata varten on perinpohjainen hävitys, niin, sellainen, josta on tehty päätös, josta olen kuullut Suvereenilta Herralta, armeijoiden Jehovalta.”

Sitten Jesaja esittää kuvauksen siitä, kuinka maanviljelijä käyttää täsmällisiä tekniikoita saadakseen aikaan toivotun lopputuloksen kunkin viljan suhteen. Esimerkiksi jae 27 sanoo: ”Sillä ei mustakuminaa puida puimalaitteella eikä rattaiden pyörää pyöritetä kuminan päällä. Sillä mustakumina hakataan tavallisesti irti sauvalla ja kumina kepillä.”

Mikä oli tämän kuvauksen tarkoitus? Kuten jae 26 osoittaa, se liittyy siihen miten Jumala oikaisee omaa kansaansa. Hän ei murskaa meitä kokonaan, mutta hän vaivaa meitä ainoastaan sopivassa määrin antaakseen meille ohjausta. Jeremian 46:28:ssa, josta luemme, sanotaan samalla tavoin: ”Kuitenkin minun on sopivassa määrin kuritettava sinua, enkä missään tapauksessa jätä sinua rankaisematta.”

Nyt meidän on raitistuttavasti kysyttävä itseltämme, että millä tavoin tämä Jesajan ihastuttava ennustus mitenkään voisi soveltua Kristikuntaan? Totuus on: se ei voi. Muutoin Jumalan täytyisi oikaista heitä ja tulla heidän opastajakseen ahdistuksen aikana. Miten järkevää se on? Koska Kirjoitukset osoittavat, että Jehova oikaisee ankarasti kansaansa rajuilla nuhteillaan tulevana ajankohtana, niin Jesajan ennustus voi soveltua ainoastaan meihin.

Jehova aikoo pyyhkäistä pois Vartiotornin petollisen liiton kuoleman ja Šeolin kanssa. Mutta niitä, jotka ottavat vastaan Jumalan kurituksen ja joilla on täysi usko ja luottamus Jumalaan, siunataan edulla ottaa tervetulleena vastaan Kristus Jeesus silloin, kun hän tulee tarkastamaan ja puhdistamaan Isänsä hengellisen temppelin ja aloittamaan loistoisan valtakunnan hallintonsa.


e-Watchman on julkaissut tämän esseen englanniksi vuonna 2002.

Ei kommentteja: