lauantai 7. tammikuuta 2012

Lukija käyttäköön tarkkanäköisyyttään

Jeesuksen lähestyessä maallisen palveluksensa loppua, hän meni viimeistä kertaa Jerusalemiin viettääkseen pääsiäisjuhlaa. Tällöin hän heitti ulos rahanvaihtajat ja julisti myös tuomion temppelille ja kansakunnalle. Ymmärtämättä täysin mitä Jeesus oli tehnyt, opetuslapset ilmeisesti katsoivat parhaaksi muistuttaa Jeesusta Temppelin mahtavuudesta. Opetuslasten on täytynyt olla tyrmistyneitä, kun Jeesus tylysti kertoi, että temppeli tullaan hävittämään maan tasalle.

Matteuksen 24:1-2 raportoi tapauksesta sanoen: 'Jeesus lähti nyt ulos ja oli matkalla temppelistä, mutta hänen opetuslapsensa lähestyivät häntä näyttääkseen hänelle temppelin rakennuksia. Sen johdosta hän sanoi heille: ”Ettekö näe näitä kaikkia? Totisesti minä sanon teille: tähän ei missään tapauksessa jätetä kiveä kiven päälle maahan hajottamatta.”'

Tiedonhaluiset opetuslpalset halusivat luonnollisesti tietää, että milloin temppeli tultaisiin tuhoamaan. Kertomus jatkaa: 'Hänen istuessaan Öljyvuorella opetuslapset tulivat hänen luokseen yksityisesti ja sanoivat: ”Sano meille: milloin nämä tapahtuvat, ja mikä tulee olemaan sinun läsnäolosi ja asiainjärjestelmän päättymisen tunnusmerkki?”'

Jeesus antoi heidän monitahoiseen kysymykseen yksinkertaisen, mutta silti syvällisen ja kauaskantoisen vastauksen. Ja annettuaan opetuslapsilleen yleisen hahmotelman siitä, mitä tapahtuisi, Jeesus antoi sitten erityisen merkin, joka viestittäisi Jerusalemin välittömästä tuhosta. Hän sanoi: Sen tähden kun näette autioittavan iljetyksen, josta on puhuttu profeetta Danielin välityksellä, seisovan pyhässä paikassa (lukija käyttäköön tarkkanäköisyyttään), silloin alkakoot Juudeassa olevat paeta vuorille.

Vaikkakin Jeesuksen apostolit olivat alunperin kotoisin Galielan alueelta, niin he ilmeisesti siirtyivät Jerusalemiin asumaan Kristuksen ylösnousemuksen jälkeen tehden siitä epävirallisesti kansainvälisen kristillisen seurakunnan hallinnollisen keskuspaikan. Tästä syystä se olisi käsky apostoleille ja kaikille Jerusalemin ja Juudean seurakunnilla havaita merkki, kun se ilmaantuisi.

Painottaakseen heille merkin kiireesti huomioonottamisen tärkeyttä, kun se ilmaantuisi, Jeesus jatkoi sanoen heille Matt: 24:17-22:ssa: Älköön se, joka on katolla, tulko alas ottamaan tavaroita talostaan, älköönkä se, joka on pellolla, palatko taloon noutamaan päällysvaippaansa. Voi raskaana olevia naisia ja imettäviä noina päivinä! Rukoilkaa jatkuvasti, ettei pakonne sattuisi talviaikaan eikä sapattipäivänä, sillä sitten tulee olemaan suuri ahdistus, jollaista ei ole sattunut maailman alusta tähän asti, ei, eikä enää satu. Ellei näet noita päiviä lyhennettäisi, ei mikään liha pelastuisi, mutta valittujen vuoksi nuo päivät lyhennetään.

Auttaakseen seuraajiaan tunnistamaan ”iljetyksen,” kun se tulisi ilmeiseksi, hän antoi apukeinon sanoen lisähuomautuksena: (”lukija käyttäköön tarkkanäköisyyttään”).

Mikä Danielin profetia on Jeesuksella täytynyt olla mielessään? Hän ohjasi heidän mieliään epäilemättä Danielin 9:een lukuun, josta löytyvät nämä sanat: Ja kuudenkymmenenkahden viikon jälkeen Messias raivataan pois, eikä hänelle jää mitään. Ja kaupungin ja pyhän paikan saattaa tulevan johtajan kansa turmioon. Ja sen loppu aiheutuu tulvasta. Ja loppuun saakka on sotaa; autioituksista on tehty päätös. Ja hänen on pidettävä liitto voimassa monille yhden viikon ajan, ja viikon puolivälissä hän lakkauttaa teurasuhrin ja uhrilahjan. Ja autioittaja tulee olemaan iljetysten siivellä, ja perinpohjaiseen hävitykseen asti virtaa se, mistä on tehty päätös, myös autiona olevan ylle.”

Danielia tarkastelemalla tuon profetian 1. vuosisadan kristityt lukijat pystyivät ymmärtämään, että iljetys liittyi johtajaan ja kansaan joka tulvisi maan ylitse Jeesuksen kuoleman jälkeisenä sodan ajanjaksona. Lisäksi vielä tarkkanäköinen lukija saattoi yhdistää tulevaan ”iljetykseen” liittyvän johtajan pohjoisen kuninkaaseen, joka murtaisi Danielin 11. luvun samankaltaisen osoituksen mukaisesti liiton johtajan.

Daniel 11:21-22 kuuluu: ”Ja hänen asemaansa on nouseva muuan halveksittava, eikä hänelle totisesti anneta kuninkaallista arvoa, ja hän on tuleva huolettomuuden aikana ja ottava valtakunnan haltuunsa liehakoiden. Ja tulvan käsivarret puolestaan peittyvät tulvaan hänen takiaan, ja ne murretaan, samoin liiton Johtaja.”

Perustelemalla Kristuksen lisätiedoilla, jotka on merkitty muistiin Luukkaan 21. lukuun, nimittäin että, kansat tulisivat tallaamaan Jerusalemia määräajan, apostolit ja opetuslapset epäilemättä ymmärsivät iljetyksen olevan yhteydessä Rooman imperiumiin kauan ennen kuin sen armejat edes saapuivat tuomaan autioituksta.

Jehovan todistajat tietenkin tajuavat, että ei ainoastaan Jeesuksen profetialla ole paljon suurempi täyttymyksensä, vaan että myös Danielin profetialla on sellainen. Kyllä! Danielin profetia viittaa toiseen poliittiseen iljetykseen, joka uhkaisi Jumalan pyhää paikkaa. Jehovan todistajat ovat myös etukäteen henkilöineet sen iljetyksen, joka tuo autioituksen, tunnistaen Yhdistyneet Kansakunnat iljetykseksi Jumalan silmissä, koska sen on määrä tulla maailman hallitukseksi ja sellaisena se olettaa saavansa aikaan sellaista, mitä vain yksin Jumalan valtakunta voi saada aikaan.

Missä mielessä kuitenkin täytyy lukijan käyttää tarkkanäköisyyttään nykyään? Toinen tärkeä kysymys: Mikä on pyhä paikka, jonka on määrä tulla autioitetuksi.

Jeesuksen päivinä Jerusalemia pidettiin Jehovan pyhänä kaupunkina. Ja vaikka korruptoituneet Juutalaiset olivat tehneet temppelistä ryöstäjien luolan, niin Jeesus viittasi edelleen siihen ”isäni huoneena.” Jopa vielä kristillisyyden voimaan tulon jälkeenkin varhaiset opetuslapset ja apostolit yhä jatkoivat Jerusalemin temppelin pitämistä jotenkin pyhänä. Esim. kääntymisensä jälkeen Paavali meni silti temppeliin rukoilemaan. Itseasiassa kirkastettu Jeesus jopa puhui Paavalille temppelissä. Apostolien tekojen 22:17-18 kertoo siitä: ”Mutta kun olin palannut Jerusalemiin ja olin temppelissä rukoilemassa, minä vaivuin hurmostilaan ja näin hänen sanovan minulle: ’Kiirehdi ja lähde nopeasti Jerusalemista, sillä he eivät ota vastaan sinun todistustasi minusta.’”

Useita vuosia kääntymisensä jälkeeen paavali puhdisti itsensä lain mukaisesti seremoniallisesti kuin nasiiri ja hän meni jälleen pyhään temppeliin. Tuo tapaus on taltioitu Apostolien tekojen 21. lukuun: ”Silloin Paavali otti ne miehet mukaansa seuraavana päivänä ja puhdistautui heidän kanssaan palvontamenojen mukaan ja meni temppeliin antaakseen ilmoituksen niistä päivistä, jotka oli määrä täyttää palvontamenojen mukaista puhdistusta varten, kunnes heidän kunkin puolesta tuli esittää uhrilahja. Kun sitten ne seitsemän päivää olivat päättymäisillään, Aasiasta tulleet juutalaiset näkivät hänet temppelissä ja alkoivat syöstä koko ihmisjoukkoa sekasortoon, ja he kävivät häneen käsiksi.”

Mikä on asian ydin? Vaikka Kristus kertoi Juutalaisille, että heidän huoneensa oli jätetty hylättynä heille Jehovan kunnioittamisen puutteen vuoksi, niin Jeesus ja hänen apostolinsa, sekä lisäksi monet Kristukseen uskovat Juutalaiset heidän lisäkseen, jatkoivat temppelin pitämistä pyhänä siihen aikaan asti, kunnes se tuhottiin. Koska asia on näin, niin minkä täytyy olla sen nykyajan pyhän paikan, jonka on määrä profetian mukaan tulla iljetyksen tallaamaksi?

Vartiotornin mukaan se on kristikunta. Perustelu on se, että Jerusalem ei todellisuudessa ollut pyhä paikka Jumalalle sen jälkeen, kun Jeesus tuomitsi sen. Tuorein tästä aiheesta julkaistu artikkeli Vartiotornissa 1. toukokuuta 1999 esittää: 


 ”Tämä auttaa meitä ymmärtämään, että ensimmäiseen täyttymykseen sisältyi roomalaisten vuonna 66 aloittama hyökkäys Jerusalemia ja sen temppeliä vastaan – joka oli pyhä paikka juutalaisille, mutta ei enää pyhä paikka Jehovalle.”

Tästä syystä Vartiotorni jatkaa sanoen:

Kun ”helakanpunainen peto” hyökkää uskonnollisen porton kimppuun, ”iljetys” seisoo uhkaavasti kristikunnan niin sanotussa pyhässä paikassa. Autioitus alkaa siis uskottomasta kristikunnasta, joka esiintyy pyhänä.

Vaikka onkin totta, että Jehova ei enää oikeasti pitänyt maallista Jerusalemia ja sen temppeliä pyhänä, niin Jeesus ja apostolit pitivät – ainakin nimellisesti. Ja lisäksi, kuten aiemmin mainittua, apostolit pitivät Jerusalemia toiminnan keskuksena. Vaikka hengellisesti kypsät kristityt katsoivat ylhäällä olevan Jerusalemin olevan Jumalan tosi kaupunki, niin kuitenkin Kristuksen seurakunta oli yhä läheisessä yhteydessä maalliseen Jerusalemiin ja temppeliin siihen aikaan asti, kunnes pyhä kaupuni joutui piiritetyksi. Tämä on syy siihen, miksi Jeesus viittasi Jerusalemiin ja temppeliin pyhänä paikkana.

Koska Jeesus antoi voidelluille opetuslapsilleen nimenomaisen merkin, niin on järkevää päätellä, että Jeesus viittasi johonkin, jonka hänen opetuslapsensa katsoivat todellakin olevan pyhän – ei johonkin, jonka vain valheellisesti väitettäisiin olevan pyhän paikan.

Kaiken edeltävän näkökulmasta on ilmeistä, että Vartiotornin tämän profetian tulkinnasta puuttuu selvästikin jotain. Ehkä Jehovan todistajat tämän profetian lukijoina eivät todellisuudessa ole käyttäneet tarkkanäköisyyttään Jeesuksen kehoituksen mukaisesti. Kohtuullisemmin sanottuna: Jos Jehovan todistajat todella ovat Jumalan kansa, niin silloin pyhän paikan, jonka on määrä tulla autioitetuksi, täytyy tarkoittaa Jehovan hengellistä temppeliä, jonka pyhät ja heihin liittyvä järjestö muodostavat. Toisin sanottuna siis se, mitä yleisesti kutsutaan Jehovan näkyväksi järjestöksi.

Sitäpaitsi jos pyhä paikka on tarkoitettu kuvaamaan kristikuntaa, niin miksi Jeesuksen nykyajan opetuslasten pitäisi tarkastella uhkaa ja paeta tuomitusta kaupungista? Jos pyhä paikka tosiaan olisi kristikunta, niin eivätkö Kristuksen opetuslapset ole lähteneet hänestä ulos jo kauan ennen kuin iljetys alkaa seistä siinä, missä sen ei pitäisi.

Tämä tuo meidät takaisin Jeesuksen sanoihin: ”Lukija käyttäköön tarkkanäköisyyttään” yhdessä kysymyksen kanssa: Mitä Jeesus tarkoitti Kristittyjen lukijoiden tarkastelevan? Pitäisikö meidän vain havaita Danielia lukemalla, että Roomalaiset armeijat olivat ennaltakerrottu iljetys, kun he sijoittivat epäjumalanpalvontaan liittyvät sotamerkkinsä ja lippunsa temppeliin? Varmasti ei. Mitä arvoa sillä olisi suuremman tättymyksen aikaan – asiainjärjestelmän päättymisen aikaan - eläville Kristuksen opetuslapsille?

Danielin 11:30-31 esittää pohjoisen kuningasta koskien: ”Ja hän on palaava ja sinkoava tuomiojulistuksia pyhää liittoa vastaan, ja hän toimii tehokkaasti, ja hänen täytyy palata, ja hän kiinnittää huomiota niihin, jotka hylkäävät pyhän liiton. Ja nousee käsivarsia, jotka ovat lähtöisin hänestä, ja ne häpäisevät pyhäkön, linnoituksen, ja poistavat vakituisen uhrin. Ja he asettavat autioittavan iljetyksen.

Yllä mainitut pyhäkkö, linnoitus ja vakituinen uhri liittyvät siihen mikä kuuluu Jumalalle – käytetään Jumalan palvonnassa – niin kuin oli muinaisen temppelin laita. Toisin sanoen pyhäkkö, linnoitus ja vakituinen uhri ovat pyhä paikka Jumalalle. Danielin 8:13, joka viittaa tuimakatseiseen kuninkaaseen tuottamassa autioituksen ”pyhälle paikalle” ja ”vakituiselle uhrille”, on yhteistoiminnassa tämän kanssa. Niinpä ”autioittavan iljetyksen asettaminen” liittyy Jehovan pyhäkköön – ei kristikuntaan eikä taatusti Suureen Babyloniin. Danielin lukijan pitäisi myös ymmärtää, että tuimakatseinen kuningas ja iljetys ovat yksi ja sama asia. Tämä luo tulkinnallisen ongelman tavassa, jolla Jehovan todistajat nykyisin ymmärtävät profetiaa pojoisen ja etelän kuninkaasta. Minkä?

Yleisesti otaksutaan, että profetiaa tulee lukea aivan kuin tapahtumat avautuisivat aikajärjestyksessä. Mutta Danielin 8. luvun mukaan pyhä paikka autioitetaan lopun aikana. Kuitenkin olettaen rinnakkaisen profetian pohjoisen/etelän kuninkaasta olevan aikajärjestyksessä, pyhäkön autioitus ja iljetyksen asettaminen tapahtuvat ennen lopun määräaikaa. Tämä johtuu siitä, mitä Daniel 11:35 sanoo: ”Ja jotkut ymmärtäväisistä saatetaan kompastumaan, jotta heidän takiaan tehtäisiin jalostustyötä ja puhdistusta ja valkaisua lopun aikaan asti, sillä se on vasta määräaikana.”

Jehovan todistajat tietenkin uskovat, että lopun aika alkoi taannoin vuonna 1914. Ja selvitäkseen Danielin 11:35:stä, joka sanoo, että lopun aika ”on vasta määräaikana,” Vartiotorni tulkitsee kätevästi ”lopun ajan” olevan tässä eri lopun aika.

Hämmentävää?

Kyllä, siitä tosiasiasta ei päästä yli eikä ympäri, että Vartiotorni otti vapauksia Danielin tulkinnassa yrittäessään pönkittää notkahtelevaa 1914 oppiaan. Tarkkanäköisten lukijoiden pitäisi havaita, että Vartiotornin tulkinta on täysin epätyydyttävä. Aivan sopivasti muutoin ymmärtäväinen uskollinen orja on kompuroinut juuri sen nimenomaisen jakeen ylitse, joka ennaltakertoo sen kompastumisesta!

Mikä on lopun aika?

Lukijan ärsyttämisen uhallakin toistaen aiemmin käsiteltyjä aiheita: ”lopun aika on sama asia kuin ”asiainjärjestelmän päättyminen.” Kreikkalainen sana syntelia, jota käytettiin Danielissa ja käännettiin suomeksi ”lopun ajaksi” oli sama kreikan sana, jota Jeesus käytti ja joka on käännetty ”järjestelmän päättymiseksi.” Jeesus sanoi, että elonkorjuu on asiainjärjestelmän päättyminen. Tuolloin enkelit lähetetään erottelemaan rikkaruohot vehnästä – pahat hyvistä – ulos Kristuksen valtakunnasta ja poistamaan kaikki kompastumisen aiheet. On silkkaa harhaa olettaa, että Jumalan enkelit ovat jo toimittaneet Jumalan valtakunnan yhteydessä olevien keskuudessa niin voimallisen puhdistamisen ja erottelemisen.

Edelleen Matteuksen 13:47-50:ssä Jeesus käytti ”synteliaa” nuotta -kuvauksessa, jossa hän sanoi: ”Vielä taivasten valtakunta on nuotan kaltainen, joka laskettiin mereen ja joka kokosi kaikenlaista kalaa. Kun se tuli täyteen, he vetivät sen ylös rannalle, ja istuuduttuaan he keräsivät hyvät kalat astioihin, mutta kelpaamattomat he heittivät pois. Siten on asiainjärjestelmän päättymisessä: enkelit lähtevät ja erottavat pahat vanhurskaista ja heittävät heidät tuliseen pätsiin. Siellä tulee olemaan itku ja hampaiden kiristely.”

Jehovan todistajien ei pitäisi olla niin kohtuuttomia, että väittäisivät enkeleiden jo käyneen työhönsä. Näyttää kuitenkin järkeävltä, että Vartiotorni seura on nuotta – ei kristikunta – kuten nyt oletetaan. Vartiotorni on tosiaan suorittanut suuren kaikenlaisten ihmisten kokoamisen – joidenkin ollessa hyviä ja joidenkin ei niin hyviä. Asian ollessa siten näyttäisi sitten, että järjestö ollaan aikeissa ”vetää ylös rannalle”, kuten sanottiin, ennustetun erottelun aloittamiseksi.

Asian ydin, niin kuin se liittyy käsillä olevaan aiheeseen – lukija käyttäköön tarkkanäköisyyttään – on, että lopun aika ei ole vielä alkanut. Siksi pyhäkköä, linnoitusta ja vakituista uhria ei ole vielä autioitettu, koska Danielin 8. luku sanoo, että se taphtuu lopun aikana. Saattaaksemme Danielin kaksi ennustuta sopusointuun, Daniel 11:30-31 näyttäisi olevan katsaus tulevaan siitä, mitä pohjoisen kuningas lopulta saa aikaan lopun aikana. Tosi tieto Danielista ei tule täydellisesti tunnetuksi ennen kuin profetia on avattu tulossa olevan lopun ajan aikana.

Mutta vahvistaaksemme totuuden tosikristillisen seurakunnan tulevasta autioituksesta, pohtikaamme nyt muita profeetallisia kirjoja.

Joel esimerkiksi kuvailee Jumalan pyhän paikan tulevan heinäsirkan kalltaisten tuhoisien maahantunkeutujien nopeasti yliajamaksi välittömästi ennen ”Jehovan suurta ja pelkoaherättävää päivää.” Sopusoinnussa kaikkien muiden profeettojen kanssa, jotka ennaltakertovat maahantunkeutuvan voima tulevan pohjoisesta, Myös Joel sanoo heinäsirkka-armeijan tulevan pohjoisesta. Joelin päätösluku ilmaisee hyvin selkeästi, että symbolinen heinäsirkkahyökkäys on välitön johdanto Harmagedonille ja että heinäsirkat ovat muukalaisia, jotka vahingoittavat sitä, mikä on pyhää Jehovalle – ja näin sen täytyy olla vastaava iljetykselle, joka aiheuttaa autioituksen pyhälle paikalle. Sen vuoksi Joel 3:17 sanoo: ”Ja teidän on tultava tietämään, että minä olen Jehova, teidän Jumalanne, joka asun Siionissa, pyhällä vuorellani. Ja Jerusalemista täytyy tulla pyhä paikka, eivätkä vieraat enää kulje sen läpi.”

Nahumin vastaavassa profetiassa Assyrialaisten armeija samankaltaisesti rinnastetaan heinäsirkkoihin Jehovan sanoessa heille: ”Se kuluttaa sinut kuin siivetön kulkusirkka. Tule runsaslukuiseksi kuin siivetön kulkusirkka, tule runsaslukuiseksi kuin vaeltava kulkusirkka. Sinä olet lisännyt kauppamiehesi lukuisammiksi kuin taivaiden tähdet. Siivetön kulkusirkka puolestaan luo nahkansa; sitten se lentää pois. Vartiomiehesi ovat kuin vaeltava kulkusirkka, ja värväysupseerisi kuin kulkusirkkaparvi. Ne leiriytyvät kiviaitauksiin kylmänä päivänä. Auringon on vain noustava paistamaan, ja ne varmasti pakenevat pois, ja tuntematon on niiden paikka, missä ne ovat.

Nahum 1:15 osoittaa, että heinäsirkat tulevat syyllisiksi Jumalan edessä Pyhään paikkaan tunkeutumisen vuoksi: Katso! Vuorilla hyvän uutisen tuojan jalat, sen, joka julistaa rauhaa. Oi Juuda, vietä juhliasi. Täytä juhlalliset lupauksesi, sillä enää ei kukaan kelvoton kulje kauttasi. Hänet karsitaan pois kokonaan.

Jesaja 43:25-28 on sopusoinnussa Danielin kanssa koskien sitä, että pyhän paikan ruhtinaat luovutetaan heidän vihollisilleen rikkomuksen – heidän rikkomustensa vuoksi. Siinä lukee: Minä – juuri minä (Jehova) pyyhin pois rikkomuksesi itseni tähden enkä sinun syntejäsi muistele. Muistuta minua; käykäämme keskenämme oikeutta; esitä oma selontekosi ollaksesi oikeassa. Oma isäsi, ensimmäinen, on tehnyt syntiä, ja omat puolestapuhujasi ovat rikkoneet minua vastaan. Niin minä häpäisen pyhän paikan ruhtinaat ja tahdon luovuttaa Jaakobin tuhoon vihittäväksi ja Israelin alttiiksi herjasanoille

Kuten kaikken Jehovan todistajien täytyy varmasti tietää, niin Jesajan 43. luku on se, josta nimi ”Jehovan todistajat” on johdettu. Niinpä näyttäisi siltä, että Jehova puhuu suoraan todistajilleen tulevana ajankohtana, kun heidät on lyöty maahan ja he ovat epätoivoisesti pelastuksen ja vapautuksen tarpeessa. Asian ollessa näin, niin miten Vartiotorni soveltaa yllä lainattujen jakeiden jakson? Omituista kyllä he eivät sovella niitä – eivät ainakaan viimeisimmässä Jesajan kommentaarissaan. Vartiotorni pelkästään kommentoi, että Jehova antaa anteeksi kristittyjen rikkomukset – yleisesti. Kuitenkin profetia kaiuttaa Danielin profetiaa kaikissa yksityiskohdissa. Aivan ilmeisestikään profetia ei voi soveltua kristikuntaan. Ja on yhtälailla selvää, ettei se sovellu myöskään mihinkään aikaisempaan Jehovan todistajien kokemaan vainon jaksoon.

Vielä lisäksi sillä suurella pelastuksella, jonka Jumala toimitti israelilaisille vapauttamalla heidät Babylonista, ei ole ollut nykyajan vastinetta – vielä. Pelkkä se tosiasia, että Jehovan todistajat ovat opillisesti asettuneet erilleen kristikunnan lahkoista, ei ole nykyajan Suuren Babylonin kukistumisen seurausta. Se ei ole järkevää. Kristikunta on tänään aivan yhtä elinvoimainen kuin koskaan ja monissa paikoissa ympäri maailman he yhä käyttävät huomattavaa poliittista vaikutusvaltaansa vaikeuttaakseen työtämme.

Jos profetioiden on toteuduttava niille, jotka ovat todistajia Jehovalle, niin sitten on selvää, että Jehova ei vielä ole vapauttanut todistajiaan Babylonin kahleista – Jumalan kansa ei ole edes vielä joutunut sen vangiksi!

Mutta kuinka Vartiotornin ja Jehovan todistajien on mahdollista tulla sen valloittamaksi, minkä me ymmärrämme väärän uskonnon maailman mahdiksi?

Kuten me kaikki olemme hyvin tietoisia, niin Ilmestys esittää Suuren Babylonin helakanpunaisen pedon selässä hajareisin istuvana porttona. Peto kuvaa kahdeksatta kuningasta sen jälkeen, kun seitsemäs kuningas virkoaa kuolinhaavastaan, joka tapahtuu ahdistuksen aikana. Pedon virkoamisen jälkeen Jehova luovuttaa rikkovat voidelltu prinssinsä ja sallii pyhäkkönsä tulla autioitetuksi. Ilmeisesti sodan kuohunnan aikaan ja Anglo-Amerikalaisen mahdin häviön jälkimainingeissa on se hetki, jolloin iljetys ilmaisee itsensä seisomassa Jehovan pyhässä paikassa. Se tarkoittaa sitä, että kun iljetys seisoo siellä missä sen ei pitäisi, Suuri Babylon tulee yhä olemaan hyvin paljon huolen aihe. Varmasti kristillisyydeen ikiaikainen vihollinen, kristikunta ja Babylonin huora, osoittautuu voittoisaksi suhteessa Jehovan valtakuntaan.

Iljetys tosiaan seisoo pyhässä paikassa!

Mikä nöyryytys kaikkia Jehovan todistajia odottaakaan! Mutta se on se hinta, joka täytyy maksaa synnin tekemisestä Jehovaa vastaan. Miika 7:8-10 antaa äänen Jehovan nöyryytetylle uskolliselle orjalle tuohon aikaan sanoen: ”Älä iloitse minusta, oi naisviholliseni. Vaikka olenkin kaatunut, olen nouseva; vaikka asunkin pimeässä, Jehova tulee olemaan minulle valona. Jehovan raivoa minä kannan – sillä olen tehnyt syntiä häntä vastaan – kunnes hän ajaa oikeusasiani ja todella toteuttaa minulle oikeuden. Hän tuo minut valoon; minä katson hänen vanhurskauttaan. Ja naisviholliseni näkee sen, ja häpeä peittää hänet, joka sanoi minulle: ”Missä hän on, Jehova, Jumalasi?” Minun silmäni tulevat katsomaan häntä. Nyt hänestä tulee tallaamispaikka, kuin katujen loka.

Nöyryytyksen aikana tulee näyttämään kuin viimeinen kuningas olisi suurempi kuin Jehova Jumala. Siitä syystä Daniel henkeytettiin kirjoittamaan kerskuvaa pohjoisen kuningasta koskien: Ja kuningas on tekevä oman tahtonsa mukaan, ja hän korottaa itsensä ja suurentaa itsensä jokaisen jumalan yläpuolelle, ja jumalien Jumalaa vastaan hän puhuu ihmeellisiä asioita. Ja hän varmasti menestyy, kunnes tuomiojulistus on tullut loppuun, sillä se, mistä on tehty päätös, täytyy toteuttaa.

Ilmeisesti silloin iljetyksen seisominen pyhässä paikassa palvelee merkkinä Jehovan kansalle hylätä Vartiotorni seura, kun se on palvellut täysin tarkoituksensa tuolloin. Miten? Miksi? Milloin? Missä? - näihin kysymyksiin ei ehkä tällä hetkellä ole löydettävissä vastauksia ja ne eivät ehkä ole vielä tärkeitäkään tällä hetkellä. Se mikä on tärkeää, on ymmärtää, että Jehovan todistajana palveleminen tuo muassaan valtaisan vastuun ja Jumalan palvelijoiden täytyy hyväksyä mitä tahansa Jehova sallii.

Yksi asia on varmaa: Jos kaikkien on määrä menestyksekkäästi palvella hänen todistajinaan koko matkan aina loppuun asti voidakseen kokea pelastuksen, jollaista Jehova ei vielä milloinkaan ole saanut aikaan, niin se vaati sitä, että kristityt juovat ensin pohjaan saakka maljan Jehovan raivoa sopusoinnussa Psalmin 60 kanssa, joka sanoo: Oi Jumala, sinä olet hylännyt meidät, olet murtautunut lävitsemme, olet vihastunut. Kunpa ennallistaisit meidät. Olet pannut maan järkkymään, olet halkaissut sen. Paranna sen repeämät, sillä se on horjunut. Sinä olet antanut kansasi kokea kovia. Olet juottanut meille viiniä, joka on pannut meidät hoipertelemaan. Olet antanut sinua pelkääville merkin paeta mutkitellen jousen takia. Sela. Oi pelasta oikealla kädelläsi ja vastaa meille, jotta rakkaasi pelastuisivat.

Ei kommentteja: