perjantai 6. tammikuuta 2012

Tuimakatseinen kuningas

                     (kirjoitettu alunperin 2002)


On sanottu, etta paras tapa piilottaa jotakin, on kätkeä se selvästi näkyville. Mitä tämän otaksutaan tarkoittavan? Jumalan sanaan liittyen se tarkoittaa, että, jos me oletamme ymmärtävämme tiettyjä profetioita, kun todellisuudessa emme ymmärrä niitä, niin silloin emme tule olemaan niin vastaanottavaisia todellisuudelle, kun se astuu esiin, koska me kuvittelemme, että tiedämme jo sen. Näillä keinoin sitten Jehova pystyy kätkemään meiltä – näkösälle, kuten sanottua – mitä hän ikinä haluaakaan kätkeä.

Danielin kirjan tapauksessa Jehovan valistava enkeli kertoi profeetalle: Ja sinä, oi Daniel, tee salaisiksi nämä sanat ja sinetöi kirja lopun aikaan asti. Monet tutkivat läpikotaisin [kiertelevät], ja tosi tieto tulee runsaaksi.”

Koska lopun aika ei ole alkanut, niin Danielin kirjan sinetöintiä ei virallisesti ole vielä avattu. Mutta koska Jehovan todistajat kuvittelevat, että lopun aika on jo alkanut, niin heillä ei ole profetiassa todellista vertailukohtaa.

Totuus asiassa on se, että lopun aika liittyy huipentumaan ahdistuksen aikana. Danielin 12:5 esittää kysymyksen, jonka enkeli kysyi toiselta enkeliltä. Se kuuluu: ”Kuinka kauan on näiden ihmeellisten asioiden loppuun?” Toinen enkeli vastaa sanoen: ”Siihen on määräaika, määräajat ja puoli. Ja heti kun pyhän kansan voiman murskaaminen on päättynyt, kaikki nämä tulevat loppuunsa.”


Mitkä asiat tulevat loppuunsa? No koko Danielin kirja on sarja ”ihmeellisiä asioita” - hyvin yksityiskohtaisesti esitettyjä hämmästyttän täsmällisiä profetioita poliittisista kehitysvaiheista, jotka johtavat viimeiset vuosituhannet maailmaa dominoineen ja tyrannisoineen globaalin sivilisation loppuun. Kun määräaika, määräajat ja puoli päättyvät, niin silloiin Jumalan Valtakunta hallitsee täysin maan asioita ja rauhaisa uusi järjestelmä on alkanut.

Se aika on ohitettu, että Jehovan todistajien pitäisi jatkaa uskomista siihen fantasiaan, että muutamien harvojen Raamatun tutkijoiden taannoin 1918 – tai milloin tahansa sen jälkeen - kokemat vaikeudet olisivat olleet lopun ajan alku ja niiden profetioiden täyttymys, joissa pyhiä saatetaan tuhoutumaan. Lopun aikaa koskevien profetioiden täyttymys on vielä edessämme – ei menneisyydessämme. Profetia sanoo selvästi, että välittömästi sen kiintiöidyn ajanjakson jälkeen, jolloin Jumalan kansaa tuhotaan (tunnetaan myös lopun aikana), että sitten on kaikkien Danielin ennalta kertomien asioiden loppu. Toisin sanoen se on maailman loppu - asiainjärjestelmän päättyminen, kuten Jeesus kuvaili.

Omituisesti kaikikissa kommentaareissa, joita Vartiotorni -seura on Danielin kirjasta tarjonnut, vain hyvin vähän on kirjoitettu tuimakatseisesta kuninkaasta. Tähän asti seura on henkilöinyt kuninkaan Brittiläiseksi imperiumiksi. Ja he ovat tulleet siihen päätelmään, että profetia paljolti täyttyi toisen maailmansodan aikana.

Se mitä Betel näyttää kuitenkin jättäneen huomiotta on se, että profetia sanoo, että pyhiä saatetaan tuhoutumaan ”huolettomuuden ajaksi” kuvaillun ajanjakson aikana. Minkäänlaisella mielikuvituksen venyttämisellä ei toisen maailmansodan ja natsien holokaustin aikaa voi kuvailla ajaksi, jolloin maailma nautti ”huolettomuuden ajasta”. Näyttäisi sitäpaitsi törkeältä tosiasioiden liioittelulta sanoa, että Jehovan todistajia saatettiin tuhoutumaan Brittiläisen kansainyhteisön toimesta toisen maailmansodan aikana.

Mutta huolettomuuden aikaan heittäytyminen näyttäisi täydellisesti kuvailevan läntistä maailmaa tänä nimenomaisenan aikana – maailmaa, joka aivan ilmeisesti on täysin viehättäytynyt omiin huvituksiinsa ja joka on tietämätön omasta tuhostaan.

Jos ei mistään muusta syystä, niin ainakin yllä mainitusta aivan ilmeisestä epäjohdonmukaisuudesta, Jehovan todistajien pitäisi haluta tarkastella uudelleen Danielin profetiaa. Erityisesti, koska profetia tuimakatseisesta kuninkaasta myös erityisesti sanoo, että se on lopun määräaikaa varten. Daniel 8:17 kuuluu: Ymmärrä, oi ihmisen poika, että näky on lopun aikaa varten.

Tässä rinnalla pitää huomioida, että Danielin 7. luku viittaa ”ajan, ajat ja puoli” tai 3½ aikaa kestävään profeetalliseen ajanjaksoon, johon Danielin 12. luku myös hieman toisin ilmaisuin viittaa. Ilmestyksen 11. ja 12. luvut ovat samaten yhtä tämän ajanjakson kanssa kirjaimellisin 42 kuukauden ja 1260:n päivän tai 3½ vuoden ajanjaksoineen. Danielin 8. luku tekee viittauksen aamujen ja iltojen aikaan – 2300 yhteensä. Voi olla mahdollista saattaa sopusointuun nämä kaksi ajanjaksoa siten, että yksi päivä muodostuu aamusta ja illasta, jolloin 2300 aamua ja iltaa olisi toinen tapa sanoa 1150 tosiasiallista päivää, joka on ajan, aikojen ja puolen ajan 1260:n päivän kaltainen ilmaus. Se on myös läheisemmin Danielin 12:ssa luvussa mainittujen 1290:n ja 1335:n päivän jaksojen sisällä

Mutta ennen kuin tarkastelemme lähemmin Danielin 8:23-25:n jakeidn jaksoon sisältyvää enkelin selitystä tuimakatseisesta kuninkaasta, niin meidän olisi syytä panna merkille neljän Jumalan Valtakunnan tulemista käsittelevän Danielin profetian sopusointuisuus. Nebukadnessarin unen metallista kuvapatsasta koskevan Danielin toisen luvun yksinkertaisesta profetiasta alkaen profetiat tulevat kasvavasti yksityiskohtaisemmiksi päättyen kolmisivuiseen pohjoisen ja etelän kuninkaita koskevaan aikakirjaan. Kuitenkin yksinkertaisimmasta kaikkein monimutkaisimpaan asti jokainen näky päättyy täsmälleen samoin siillä tavalla, että kaikki profetiat loppuvat äkkiä Jumalan kaikkivaltiaan käden kukistaessa suoraan yhden yksittäisen poliittisen toimijan.

Vartiotorni on esimerkiksi pelkästään olettanut, että etelän kuningas on vallassa silloin, kun Mikael nousee tuhoamaan pohjoisen kuninkaan. Se mitä Betel ei ole pystynyt panemaan merkille on se, että ei ole olemassa enää myöhäisempiä mainintoja etelän kuninkaasta sen jälkeen, kun pohjoisen kuningas tulvii ylitse kaikkiin maihin. Pohjoisen ja etelen kuninkaan yksityiskohtainen profetia päättyy yhden kuninkaan, pohjoisen kuninkaan, tullessa loppuunsa asti, ilman että hänellä olisi ketään auttajaa. Varmastikaan ei ole pelkästään kyse niin hämmästyttävän yksityiskohtaisesti historiaa hahmotelleen enkelin ylenkatseellisuudesta. Jehovan todistajat on vain johdateltu olettamaan, että etelän kuningas on jatkuva huolenaihe aina siihen asti kunnes Kristuksen Valtakunta ottaa täyden hallinnan, kun se ei olekaan se, mitä profetia paljastaa.

Danielin 2. lukua koskien metallinen kultapäinen jättiläispatsas, jota tukee rautaiset ja saviset jalat, esittää yhtä yksittäistä yhdistelmä-valtakuntaa, jonka Jumalan valtakunta lopulta murskaa. Nykyään Vartiotorni tulkitsee raudan ja saven kuvaavan epämääräistä ”poliittisesti jakautunutta maailmaa.” (tämä hiukan muuttui vuoden 2011 piirikonventissa) Tämä tulkinta on kuitenkin epäjohdonmukainen ja se rikkoo aikaisempien kuvapatsaan muodostavien metallien luonnollisen järjestyksen. Jokainen metalli kuvaa erillistä ja selvästi erottuvaa imperiumia yhdenmukaisessa kehityksessä, joka alkoi Babylonilla, jota seurasi Persialaiset, Kreikkalaiset ja Roomalaiset imperiumit. Kuinka sitten, kun me saavumme rautaisiin ja savisiin jalkoihin, me päädymme ”poliittisesti jakautuneen maailman” kaltaiseen vaikeaselkoiseen tulkintaan?

Tämä on erityisen ongelmallista, koska Betel on ymmärryskykyisesti tunnistanut Ilmestyksen kaksisarvisen pedon nykyajan Anglo-Amerikkalaiseksi maailmanvallaksi. Eikä pelkästään se, vaan Ilmestyksen 13:ssa luvussa Seura tunnistaa Anglo-Amerikkalaisen pedon henkiin herättämän kuvan Yhdistyneiden Kansakuntien järjestöksi. Nämä tulkinnat ovat historian kanssa sopusoinnussa siten, että Anglo-Amerikkalainen kaksoismaailmanvalta hallitsee nykyään maailmaa ja Yhdysvallat ja Iso-Britannia ovat YK:n pääasiallisia perustajia ja puolestapuhujia. Säilyttääksemme Raamatun toisiinsa liittyvien profetioiden luonnollisen sopusoinnun, meidän on ymmärrettävä, että Jehova itseasiassa tarkoitti rautaisten ja savisten jalkojen vertauskuvaavan Anglo-Amerikkalaista kaksikkoa.

Koska metallinen kuvapatsas on käänteisessä järjestyksessä näkyen siten, että saviset ja rautaiset jalat, joiden päällä patsas seisoo, kuvaavat viimeisimpiä maailmanvaltoja, niin meidän pitäisi kysyä, että mitä itse patsas edustaa? Kuten jo todettua, niin Ilmestys esittää Anglo-Amerikkalaisen pedon muotoilemassa kuvaa, jota se lopulta pakottaa maailman palvomaan. Myös Ilmestyksen 17:ssä luvussa pedon, joka tulee elämään, esitetään olevan 8. kuningas ollen yhdistelmä seitsemän aikaisemman imperiumin jäänteistä. Säilyttääksemme jälleen profetioiden sopusoinnun, meidän on jossain vaiheessa havaittava, että Danielin vertauskuvallinen metallinen kuvapatsas kokonaisuudessaan kuvaa 8:tta kuningasta.

Meidän ei kuitenkaan pitäisi olettaa, että profetia kuvailee jokseenkin voimatonta nykyistä YK -instituutiota. Profetiat sen sijaan ilmeisesti kertovat ennalta kehitysvaiheista, jotka eivät ole vielä tapahtuneet - kehitysvaiheista, jotka on varattu lopun ajalle ja jotka tuhoavat nykyisen kansallis-valtioiden komennon ja sinkauttavat Yhdistyneet Kansakunnat ainoan koskaan todella olemassa olleen globaalin hallinnon asemaan – viimeiseksi imperiumiksi. Nyt me olemme valmiita ennakoimaan kuinka tuimakatseista kuningasta koskeva profetia tulee vielä toteutumaan.

Enkeli selitti Danielille, että tuimakatseinen kuningas nousee Aleksanterin Kreikkalaisen Imperiumin hajoamisesta alkunsa saaneista kilpailevista ryhmittymistä. Danielin 8. luku ei käsittele lainkaan sitä yksityiskohtaista historiaa Aleksanterin kuolemasta eteenpäin, johon Danielin 11. luku liittyy. Sen sijaan Danielin 8:23 nostaa esiin viimeiset kehitysvaiheet meneillään olevasta ylivaltaa koskevasta taistelusta. Siinä lukee: Ja heidän valtakuntansa lopulla, kun rikkojat saattavat tekonsa päätökseen, nousee kuningas, tuimakatseinen ja kaksiselitteisiä sanontoja ymmärtävä.

'Heidän valtakuntansa lopulla' viitttaa ilmeisesti Anglo-Amerikkalaiseen kaksoismaailmanvaltaan. On tosiaan vahvistettu tosiasia, että laajennetun eurooppalaisen siviilisaation nykyajan maailma voi jäljittää kulttuurilliset ja filosofiset juurensa muinaiseen Kreikkaan. Paradoksaalisesti Anglo-Amerikkalaisen järjestelmän sisältämät kaksi toisilleen vihamielistä järjestelmää syntyivät kumpikin muinaisessa Kreikassa. Joten samalla, kun Kreikka tunnetaan ”demokratian ja tosi tasavaltaisuuden kehtona”, niin Aleksanterin imperiumi on myös Roomalaisen ja Brittiläisen Imperiumin edelläkävijä.

Muistutettakoon historian opiskelijoita siitä, että Iso Britannia ja Yhdysvallat ovat historiallisia vihollisia. Nämä kaksi kuningasta ovat avoimesti suoraan sotineet keskenään kaksi eri sotaa: Alkuperäinen taistelu itsenäisyydestä, sekä vuoden 1812 sota. Myös se on vain heikosti tunnettu tosiasia, että Iso Britannia tuki etelävaltioita Yhdysvaltojen sisällissodassa yrittäessään hajoittaa ja hallita hallitsematonta siirtomaataan.

Tämä kahden kilpailevan kuninkaan, tai ideologian, kamppailu on sopusoinnussa sen kanssa, mitä Danielissa myös on paljastettu pohjoisen ja etelän kunkaiden välisestä taistelusta – yhtälailla kuin yhteensopimattomien raudan ja saven seoksesta, joka ei sekoitu. Se symboloi täydellisesti nykyistä Anglo-Amerikkalaista järjestelmää, joka on imperialismin ja tasavaltalaisuuden luonnoton liitto. Mutta kuten aiemmin on jo todettu, niin toinen voima voittaa. Ilmeisesti siis ”tuimakatseinen kuningas” on imperiumin puolestapuhuja.

Nousee kuningas, tuimakatseinen ja kaksiselitteisiä sanontoja ymmärtävä

Me kuulemme usein termejä kuten globalisaatio, Uusi maailmanjärjestys, vapaa kauppa, globaali hallinto ja kansainvälisyys. Kuulemme iskulauseita kuten ”ajattele globaalisti ja toimi paikallisesti,” ja ilmaisuja, jotka viittaavat globaaliin kylään jne. Meidän nykyaikaisessa sanastossamme on monia jokseenkin moniselitteisiä globalismiin liittyviä termejä. Mutta mikä tarkalleen ottaen ”uusi maailmanjärjestys” oikeastaan on? Mistä ”globalisaatiossa” on todella kaikenkaikkiaan kyse?

Monet tarkkailijat ovat päätyneet käsitykseen, jonka mukaan näiden kaksiselitteisten sanontojen takana oleva ideologia liittyy olosuhteiden muokkaamiseen ja ajatusten levittämiseen kansallisvaltioiden suvereeniuden poistamisen tieltä. Esim. liittyen käynnissä olevaan erimielisyyteen vapaasta kaupasta, aivan viimeaikoihin asti kukin valtio on päättänyt kuinka se suojaa ja huolehtii omista sisäisistä markkinoistaan ja teollisuuttaan tavaroiden tuontia koskevalla lainsäädännöllä. Nyt kuitenkin monet solmitut kansainväliset sopimukset tarkoittavat, että yksittäisillä valtioilla ei enää ole tuota oikeutta. Globalismi pikkuhiljaa alistaa kansakuntien suvereeniuden muuttamalla kansojen vallan päättää sisäisistä asioista kansainvälisen sopimisen oikeusistuimeksi.

Joten on niin, että ”tuimakatseinen kuningas” ymmärtää näitä hämmentäviä ja kaksiselitteisiä sanontoja siten, että hän on lähde sille propagandalle, jonka tarkoitus on saattaa maailma hänen maailmanlaajuisen valtansa ikeeseen.

Ja hänen voimansa on tuleva väkeväksi, mutta ei hänen omasta voimastaan.

Yhdistyneet Kansakunnat on ainutlaatuinen: Se on ainoa tällä planeetalla koskaan olemassa ollut hallitus, jolla ei ole tiettyä kansaa valtansa perustana. YK juontaa valtansa ja voimansa jäsenvaltioidensa suostumuksesta. Tätä tapahtuu siinä mitassa, että jokainen valtio luovuttaa osan omaa suvereeniuttaan ja sille tasolle, että jokainen valtio ottaa osaa kustannuksiin antaen varoja, sotilaskalustoaan ja henkilökuntaansa YK:lle. Siinä laajudessa ”tuimakatseisella kuninkaalla” on valtaa.

Tietenkin Anglo-Amerikkalainen laitos on YK:n pääasiallinen tukija – New York:in kaupungin ollessa YK:n päätoimiston koti. Ilmestyksen symbolismin mukaisesti Anglo-Amerikkalainen kaksisarvinen valta on tosiaan käskenyt kansakuntia tekemään kuvan sille pedolle siinä, että Iso Britannia ja Yhdysvallat ovat olleet YK:n voimakkaimpia puolestapuhujia. Ilmestyksen 13:14-15:n mukaan voimme odottaa, että jossain vaiheessa tehtyyn pedon kuvaan puhalletaan henkäys niin, että se ryhtyy elämään omaa itsenäistä elämäänsä. Profetia paljastaa, että lopulta 8. kuningas vaatii jokaiselta maan päällä elävältä henkilöltä tunnustusta kuoleman uhalla.

Alamme saada jotain käsitystä siitä vallasta ja voimasta, jota YK tulee vielä hankkimaan, kun harkitsemme sitä mitä Ilmestyksen 17. ja 18. luku ennustaa tapahtuvaksi silloin, kun Suuri Babylon tuhotaan. Kun 8. kuningas lopulta tuhoaa järjestäytyneen uskonnon, kuten Jehovan todistajat ovat jo jonkin aikaa odottaneet, profetia sanoo, että jopa maan kuninkaat, jotka antoivat valtansa 8:nnelle kuninkaalle, seisovat matkan päässä peläten hänen piinaansa ja sanovat: ’Voi, voi, sinä suuri kaupunki, Babylon, sinä vahva kaupunki, sillä sinun tuomiosi tuli yhdessä hetkessä!’Ei vaadi paljoakaan mielikuvitusta voidakseen nähdä minkä tahansa globaalin katastrofin tai kansainvälisen kriisin olosuhteissa YK:n hankkivan valtaansa maailman armeijat ja jopa ydinaseet niin, ettei mikään yksittäinen valtio uskaltaisi haastaa sen voimaa. Tämän tapaisesti tuimakatseisen kuninkaan täytyy tulla väkeväksi.

"Ja ihmeellisellä tavalla hän aiheuttaa turmiota ja hän varmasti menestyy ja toimii tehokkaasti."

Tähän mennessä Vartiotorni ei ole milloinkaan tarjonnut minkäänlaista tyydyttävää selitystä siitä, kuinka Brittiläinen imperiumi on saattanut aiheuttaa turmiota ”ihmeellisellä tavalla.” Koska emme voi osoittaa minkäänlaiseen historialliseen kehitysvaiheeseen, joka tukisi sellaista, niin täytyy olla niin, että profetia odottaa tulevaa täyttymystään.

Harkitsehan myös tätä, että Danielin 11:36:ssa sanotaan pohjoisen kuninkaasta: Ja hän varmasti menestyy, kunnes tuomiojulistus on tullut loppuun. Joten, koska molempien kuninkaiden, pohjoisen kuninkaan ja tuimakatseisen kuninkaan, sanotaan olevan menestyksekkäitä loppuun asti, niin voimme oikeutetusti päätellä, että ne ovat sama kokonaisuus. Nyt myöskin tähän liitettynä tuimakatseisen kuninkaan tullessa selvästikin pohjoisesta: Käytä ymmärrystä, ole hyvä, Danielin 8:9:ään, joka sanoo: ”Ja se tuli jatkuvasti paljon suuremmaksi kohti etelää ja kohti auringonnousua ja kohti Kaunistusta. Kohti auringonnousua on tietenkin kohti itää ja kohti Kaunistusta on siten ilmeisesti länttä kohti. Joten profetia näyttää olevan tarkoitettu ilmaisemaan, että kuningas tulee pohjoisesta ja laajentaa valtaansa etelään ja kaikkiin suuntiin verhotakseen koko maapallon. Myös tämä olisi sopusoinnussa kaikkien lukuisien profetioiden kanssa, jotka puhuvat symbolisesta pohjoisesta tulevasta tyrannista.

Millä tavoin tämä kunigas voisi osoittautua menestyväksi? Hänen menestyksensä tulee selvästi silloin, kun hän tehokkaasti alistaa maailman omaan valtaansa. Jehova puhuu kiinnostavasti profeettansa Jesajan välityksellä liittyen pohjoisesta tulevaan kostajaansa sanomalla hänestä: Minä olen myös luonut turmelijan tuhoamistyöhön (Jesaja 54:16b)

Jesajan 25. luku puhuu ”tyrannimaisten kansakuntien kaupungista” sanoen, että niiden vaino on tulikuuma ja sellainen ”kun tyrannimaisten puuskaus on kuin raju sade seinää vastaan. Ja vielä edelleen siinä tekstiyhteydessä Jesaja 25:7 ilmaisee, että Jumala puuttuu asioihin ja että hän poistaa verhon, joka verhoaa kaikki kansat, ja kudotun peitteen, joka on kudottu kaikkien kansakuntien ylle.

Verho, joka verhaa kaikki kansat ja sotkee kaikki kansakunnat liittyy maapalloa-kuristavan, kansanmurhaisen, diktatorisen ja tyrannimaisen hallinnon tungetteluun, jollaista tämä kurja sodan runtelema planeetta ei ole milloinkaan nähnyt. Se, että Jehova käyttää tällaista asetelmaa kuvaillakseen kuinka hän poistaa kuoleman ja pyyhkii kyyneleet kansansa silmistä, on viittaus kauhuihin, jotka odottavat meitä tulevaisuudessa, kun tuimakatseinen kuningas menestyy laajalle levittäytyvän tuhon aiheuttamisessa.

Ja hän on aiheuttava turmiota väkeville, myös pyhistä koostuvalle kansalle.

Toista maailmansotaa seurannut ajanjakso on ollut suhteellisen rauhan ja vaurauden aikaa. Sodan jälkeen syntyneet lapset, ns. suurten ikäluokkien sukupolvi, ei ole ollut kokemassa vanhempiensa ja isovanhempiensa, jotka elivät suuren laman ja toisen maailmansodan aikaan, kokemia vaikeuksia. Olemme tottuneet ajatukseen siitä, että mikään ei muutu. 1990 luku näki raha-manian ajanjakson mitassa, jollaista ei ole nähty sitten ns. kuhohuvan 20 -luvun, vuoden 1929 romahduksen edellä. Siten siitä, että asiat jatkuvat sellaisina, kuin ne ovat olleet viimeaikoina, on tullut useimpien ihmisten ja useimpien maailman johtavien asiantuntijoiden yleinen odote.

Jehova on kuitenkin nähnyt täysin erilaisen kohtalon tälle pahalle asiainjärjestelmälle. Hänen sanansa kertoo, että jossain vaiheessa ihmiset tulevat niin epätoivoisiksi, että he heittävät arvottomat rahansa kadulle. Sellainen asia ei itseasiassa ole kovin kaukaa haettua, kun mietimme sitä, mitä tapahtui Saksassa vuonna 1923. Heidän rahansa tuhoutui hyperinflaation vuoksi siinä määrin, että siitä tuli täysin arvotonta. Ne, jotka olivat varakkaita ja joiden varoja pidettiin paperisissa markoissa, joutuivat turmioon.

On olemassa tuoreempia esimerkkejä joihin voimme osoittaa tapauksina, jossa mahtavat valtiot on saatettu turmioon toimittamalla valuutan devalvoinnin keinoin valtio kutistumaan köyhyyteen. Ota esimerkiksi vaikka Argentiinan tapaus. Ei niin kovin kauan sitten Argentiinaa pidettiin yhtenä edistyvimmistä ja tuottavimmista etelä Amerikan valtioista. Mutta velkaisuus IMF:lle on saattanut turmioon koko kansakunnan.

Tiedoksi niille, joille asia on vieras, IMF ja Maailman Pankki perustettiin samaan aikaan kuin Yhdistyneet kansakunnat ja ne ovat toimineet globaaliin hallintoon pyrkivän YK:n taloudellisena käsivartena.

Mutta voisiko sellainen taloudellinen romahdus, joka tapahtui Argentiinassa, tapahtua maailmanlaajuisessa mitassa? Kyllä. Globaalisti kietoutuneen talousjärjestelmän luonteen vuoksi, suuren vipuvoiman omaavien spekulatiivisten investointien ja massiivisen velkaantuneisuuden vuoksi, sellainen romahdus näyttää väistämättömältä. Esimerkkinä siitä, kuinka haavoittuva järjestelmä on katastrofeille, 1998 jättimäinen monen miljardin dollarin LTCM sijoitusyhtiö joutui vararikkoon, kun Venäjä ajautui velkojensa vuoksi maksukyvyttömäksi. USA:n liittovaltion valuuttavarannon johtaja Alan Greenspan myönsi myöhemmin, että LTCM:n romahdus aiheutti vakavan järjestelmällisen riskin (”järjestelmä riski” on kiertoilmaus globaalille romahdukselle), jollei 'Fed' olisi järjestänyt hätärahoitusta.

Tosiasiassa nykyään on useita talous -pelurieta, jotka ovat paljon suurempia ja siten aiheuttavat enemmän ”järjestelmällistä riskiä,” kuin LTCM aiheutti taannoin 1998. Tuimakatseisen kuninkaan asemasta ja tuoreemman Enron -katastrofin jälkimainingeissa näyttää siltä, että jotkut instituutiot ovat niin holtittomia ja vastuuttomia, että ne on itseasiassa tarkoitettu muodostumaan aikapommiksi, joka aiheuttaa järjestelmän romahtamisen tulevaisuudessa.

Miten tahans arvioiden kansakuntien suvereenius on sidottu niiden kotimaisten talouksien ja valuuttojen elinkelpoisuuteen. Viime vuosina Yhdysvaltain dollarista on tullut maailman ykkösvaluutta. Pahaenteiseisti Yhdysvalloilla on kadehtimaton kunnia ajautumisesta maailman suurimmasta luotottajasta maailman suurimmaksi velalliseksi. Se tarkoittaa sitä, että maailma on pannut luottamuksensa Amerikkaan hyödyntämällä sen paperi -lupauksia. Pian jossain pisteessä niiden lupausten täytyy väistämättä murtua. Se Raamatun periaate, että lainan ottaja joutuu lainan antajan orjaksi, pätee kansakuntien tapauksessa. Ironisesti Yhdistyneet kansakunnat on ainoa hallinto, jolla ei ole velkaa.

Me kaikki olemme monin tavoin riippuvaisia asiainjärjestelmästä. Vartiotornin Raamattu ja Traktaattiseura on monen miljardin dollarin toimija, joka on hyvin paljolti riippuvainen nykyisen talous ja poliittisen järjestelmän jatkuvasta vakaudesta, voidakseen suorittaa työtään. Maailmanlaajuinen talousromahdus tai U.S.A:n dollarin hyperinflatorinen tuhoutuminen, jollainen tapahtui Saksassa vuonna 1923, voisi aiheuttaa – ei vain sellaisten profetioiden täyttymistä, jotka kertovat tämän järjestelmän voimallisten ja varakkaiden saattamisesta turmioon, vaan ”myös pyhistä koostuvan kansan” turmioon saattamisen.

Ymmärtäväisyytensä mukaisesti hän saa myös petoksen menestymään kädessään

Koko Saatanan pahaa maailmaa johdetaan ylhäältä alas asti petokseen perustuen. Sen vuoksi ne, jotka ovat taitavimpia toisten pettämisessä ovat niitä, jotka menestyvät tässä maailmassa. Samalla kun useat ihmiset myöntävät, että hallitusten johtajat, poliitikot ja liikemiehet valehtelevat usein julkisuudessa, niin vain harvat ovat henkisesti valmiita haasteeseen hyväksyä, että on olemassa sellainen kuin salaliitto kansallis-valtio järjestelmän tuhoamiseksi. Useimmat meistä on vaivihkaa ehdollistettu hylkäämään sellainen asia salaliitto -hullujen ja UFO -sekopäiden vainharhaisena harhana. Se on kuitenkin totta, että jo nyt on olemassa byrokraattinen infrastruktuuri globaalille hallinnolle ja se, että kansallisvaltio järjestelmä on saatettu tilanteeseen, jossa sen romahdus on lähes varmaa.

Jehova itse lisää oman äänensä painon uskomattoman, mutta todellisen, salaliiton kysymykseen. Viitaten tyrannimaiseen rankaisijaan, jonka Jumala on määrännyt pyydystämään kansakunnat verkkoonsa, Habakukin 1:5 sanoo: Nähkää kansakuntien keskuudessa ja katselkaa ja tuijottakaa hämmästyneinä toisianne. Hämmästykää, sillä teidän päivinänne tehdään teko, jota ette usko, vaikka siitä kerrotaan.

Vielä edelleen, Jehova puhuu omalle kansalleen koskien ”outoa” ja ”epätavallista työtään” sallia hänen järjestöään terrorisoitavan, sanoen: Älkää siis nyt osoittautuko ivaajiksi, etteivät siteenne tiukentuisi, sillä koko maata varten on perinpohjainen hävitys, niin, sellainen, josta on tehty päätös, josta olen kuullut Suvereenilta Herralta, armeijoiden Jehovalta.

Yksi sitkeimmistä valheista, joka on hallinnut ajatteluamme viimeaikoina on se, että maailma on ylikansoitettu. Brittiläinen tilastomies, Thomas Maltus nimeltään, ensimmäisenä esitti tämän ajatuksen 1800 -luvulla ilmeisesti Brittiläisen imperiumin toimeksiannosta. Hänen nimestään on sittemmin tullut synonyymi väestön vähentämiselle. Sen vuoksi Malthusilainen käytäntö on ollut Brittiläisen ajattelun kulmakivi nykypäivään asti. Itse asiassa vuodesta 1974 lähtien on Anglo-Amerikkalaisen laitoksen virallinen käytäntö ollut vähentää kolmannen maailman väestöä millä tahansa käytössä olevilla keinoilla sen varmistamiseksi, että kolmannen maailman resursseja on vauraampien kansakuntien saatavilla.

Maailma ei tietenkään ole ”ylikansoitettu.” Voidaan todistaa, että maailma on sen sijaan vain alikehittynyt.

Päätellen kehityksestä jota on toistaiseksi tehty, on ilmeistä, että tuimakatseinen kuningas on osoittanut suurta ymmärrystä ihmisluontoon, samaten kuin poliittisiin ja taloudellisiin asioihin ja hän on läpikotaisin pettänyt kansakunnat aikomustensa luonteen suhteen. Ollen Rauhanturvaajan, ihmsoikeuksien puolustajan, maailman pelastamista sodalta, köyhyydeltä ja tuholta yrittävän näennnäisen hyväntahtoisen julkisivunsa takana Yhdistyneet Kansakunnat seisoo aikeissa lamaannuttaa kansakunnat ja toteuttaa oma ohjelmansa maapallon väestön vähentämisestä jopa niin paljon kuin 80:lla prosentilla.

Koska he ovat väline, jonka Jehova on asettanut rankaisemaan kansoja, niin ilmeisesti he tulevat täysin toteuttamaan kansanmurhaisen toimintaohjelmansa jossain vaiheessa maailman painajaismaisen 'viimeisen hetken' aikaan. Jehovan tuomio maailmalle on, että sen pitää tuleman itsensä uhriksi globaalissa holokaustissa, joka menee paljon pitemmälle kuin 1900 luvun Natsi- ja Kommunisti vainot. Se on sopiva loppu maailmalle, joka on torjunut oman Pelastajansa rakastavan käden.

Ei ole mikään ihme, että Jehova kuvailee maailman viimeistä imperiaalista ylivaltiasta niin kamalilla ilmauksilla, kuin mitä löytyy Jesajan 14:19-20:stä, joka kuuluu: ”Kuin inhottu vesa, joka on peitetty tapetuilla miehillä, miekalla lävistetyillä, alas hautakuopan kiville menevillä, kuin tallattu raato--koska saatoit oman maasi perikatoon, tapoit oman kansasi.”

"Ja sydämessään hän pöyhkeilee"

Mikään hallitus ei ole koskaan ollut niin röyhkeä, että ottaisi itselleen Messiaan vallan. YK kuitenkin väittää, että jos kansakunnat vain valtuuttavat sen, niin se kykenee tekemään sellaista mitä mikään ihmisen instituutio ei ole koskaan aikaisemmin tehnyt, nimittäin: tuomaan tosi rauhan maailmaan laittamalla kansat lyömään miekkansa auran vantaiksi. YK väittää, että se on ainoa todellinen ihmisoikeuksien suojelija. YK edistää sitä ajatusta, että kaikki kansalliset hallitukset ovat vanhanaikaisia ja että niiden täytyy mennä, jotta maailma voisi nauttia globalismin todellisista hyödyistä.

YK ei ainoastaan oleta täyttävänsä Jesajan Messiaanista profetiaa, vaan on hyvin tunnettua, että YK on ollut New Age panteismin promoottori. Kommunististen hallintojen virallinen politiikka oli tukahduttaa kaikki uskonto ja aivan erityisesti kristillisyys. Niinpä ei pitäisi näyttää yllättävältä, että maailman sosialismi on samankaltaisesti altis uskontoja vastaan. Voimme siksi odottaa sitä, että kun Daniel 8:12 kertoo, että tuimakatseinen kuningas heitti totuuden jatkuvasti maahan, ja se toimi ja menestyi,” että ei ainoastaan kristikuntaa tuhota, vaan että Jehovan todistajien työ tullaan yhtälailla lakkauttamaan.

Yrittämällä hävittää Jehovan pyhät, joille on tuohon aikaan annettu valtakunta, tuimakatseinen kuningas on tuolloin harhaanjohtanut kaikki kansakunnat suoraan vastarintaan Jeesusta Kristusta, kuninkaiden kuningasta, vastaan. Toinen Psalmi ennaltakertoo, että kansalliset ryhmät tulevat olemaan yhteisen 'sateenvarjon' alla, kun ne menevät sotaan Jumalaa vastaan. Se sanoo: Maan kuninkaat omaksuvat asenteensa, ja korkeat virkamiehet ovat kokoontuneet yhteen Jehovaa ja hänen voideltuaan vastaan.

Tuona kriittisenä kuohunnan ajankohtana Jehova puhuu kansakunnille kuumassa suuttumuksessaan muistuttaen niitä siitä, että hän on jo asettanut oman taivaallisen Kuninkaansa ja että heidän määräaikansa on päättynyt. Tuimakatseinen kuningas löytää itsensä keskeltä harmagedonin strategista taistelukenttää, jolla hänestä ei osoittaudu olevan vastusta Jeesukselle Kristukselle ja hänen enkelijoukoilleen. Daniel 8:25b esittää loppulauseen ihmisen imperiumin historian viimeiseen lukuun. Se kuuluu: ”Ja ruhtinaiden Ruhtinasta vastaan hän nousee, mutta ilman kättä hänet muserretaan.”
Englanninkielinen aihetta käsittelevä video: 'Apocalypse Report V - A King of Fierce in Countenance'

Ei kommentteja: