perjantai 27. huhtikuuta 2012

Jehovan todistajat & pedon merkkiTämä on tarkistettu ja laajennettu versio alkuperäisellä e-Watchman -sivustolla vuonna 2005 julkaistusta artikkelista.

Vuoden 2004 Huhtikuun 1. päivän Vartiotorni -lehden sisältämä artikkeli käsitteli Ilmestyskirjan salaperäisen luvun 666 - pedon nimen ja -merkin – merkitystä. Väliotsikon alla sivulla 4 Vartiotorni esittää retorisen kysymyksen: ”Pidätkö arvoitusten ratkomisesta?” On syytä panna merkille, että tuo lause antaa ymmärtää, että Vartiotorni on jo ratkaissut arvoituksen. Mutta onko asia todella näin? Pitäen mielessä apostolisen kehotuksen: ”Rakkaat, älkää uskoko jokaista henkeytettyä ilmausta, vaan koetelkaa henkeytetyt ilmaukset nähdäksenne, ovatko ne Jumalasta,” teemme hyvin tarkastellessamme lähemmin tätä tärkeää aihetta.


Vartiotorni hylkää aiheellisesti fundamentalistien yksinkertaisen käsityksen, että pedon merkki olisi jonkinlainen istutettu mikrosiru. Mutta artikkeli jättää lukijalle sellaisen vaikutelman, että jokainen joka tällä hetkellä tukee nykyistä poliittista järjestelmää millään tavoin, on jo näkymättömästi merkitty vertauskuvallisella luvulla 666. Sivulla 6 Vartiotorni esim. sanoo: ”Siksi meidän on äärimmäisen tärkeää olla ottamatta pedon tuhoisaa merkkiä.”

Tämä ei varmasti ole ”uutta valoa” Jehovan todistajille. Niinkin kauan sitten, kuin vuonna 1953 Vartiotorni -seura on opettanut näin. Tässä on blogistin vapaa suomennos otteesta Helmikuun 1. päivän (engl.) lehdestä:

Myös että tänään on tuomion päivä ja että jokainen saa merkin, joko pedon merkin tai merkin, jonka Jehovan palvelijat laittavat niihin, jotka huokaavat ja valittavat niiden kauhistusten tähden, joita he näkevät tehtävän maassa. Et voi yksilönä välttyä tulemasta merkityksi. Et voi välttyä ratkaisun tekemiseltä.”

Jos ihmiset eivät voineet välttyä saamasta tuhon merkkiä vuonna 1953, niin mitä Jehovan todistajat uskovat koskien sitä, että milloin ihmiset oiken alkoivat ottaa vastaan pedon merkkiä 666?

Vartiotorni opettaa, että pedon kuva tuotiin esiin alunperin kansainliiton muodostamisen yhteydessä 1919, ja oletetusti jokainen, josta ei ole tullut Jehovan todistajaa (Kansainvälistä Raamatuntutkijaa ennen vuotta 1931), on siitä lähtien jo saanut merkin. Myös oletetusti YK:n muodostaminen toisen maailmansodan jälkimainingeissa ja sitä seurannut kansainliiton lakkauttaminen täytti ilmestyksen 17. luvussa esitetyn helakanpunaisen pedon nousemisen syvyydestä. Mutta YK:n perustaminen on paljolti merkityksetön kehitysvaihe, koska Jehovan todistajat uskovat merkitsemisen olleen käynnissä vuodesta 1919 lähtien!

Tylysti sanottuna Vartiotorni -seuran opetus tässä asiassa on ilmiselvästi mieltä vailla. Muistutettakoon lukijaa siitä, että ne jotka saavat merkin, ovat tuomittuja ikuiseen kuolemaan. Juuri sitä merkitsee se, ettei heidän nimiään ole kirjoitettu elämän kirjaan, jonka Ilmestys sanoo niistä, jotka palvovat syvyydestä noussutta petoa: Ja kaikki maan päällä asuvat tulevat palvomaan sitä; mutta heidän nimiään ei ole kirjoitettu elämän kirjakääröön maailman perustamisesta asti.” (Ilmestys. 13:8 & 17:8)

(Vartiotorni määrittelee virheellisesti kaksi erillistä henkilöllisyyttä seitsemänpäiselle pedolle Ilmestyksen 13:ssa luvussa ja helakanpunaiselle pedolle 17:nnessä luvussa. Vaikka Ilmestyksen 13:nnen luvun pedon sanotaan myös nousevan syvyydestä – aivan kuten helakanpunaisen pedonkin – niin Vartiotorni ei anna sille seikalle mitään merkityksellistä arvoa. Järkevästi ajatellen kuitenkin pedon pään kuolinhaavaa esitetään Ilmestyksen symboliikassa koko pedon joutumisella kuoleman kaltaiseen tilaan, jota kuvataan sen menemisellä syvyyteen. Samalla tavoin pedon nouseminen sysyvyydestä vastaa teurastetun pedon pään ihmeellistä toipumista. Kaksisarvinen maasta nouseva lampaankaltainen peto kuvaa myös petoa tulemassa syvyydestä, aivan kuin se nousisi sheolista – maan syvyyksistä. Syvyydestä nousevan pedon helakanpuna luonnehtii petoa sen kuolemasta toipumisen jälkeen ja se heijastaa Saatanallisen, tulen värisen lohikäärmeen voimakasta suuttumusta. Lohikäärme oli heitetty maahan ja se aiheutti maallisen pedon pään kuoleman.)

Vartiotornin opetuksen mielettömyyden pitäisi olla ilmeistä sen tosiasian valossa, että monet Jehovan todistajat itsekin – ainakin ennen kuin heistä oli tullut Jehovan todistajia – olivat poliittisen järjestelmän aktiivisia tukijoita jopa taistellen militarististen kansojen lukuisissa sodissa. Mutta Raamatussa ei ole mitään viittausta sellaiseen, että ne jotka saavat kuolettavan merkin voisivat sen jälkeen katua siinä määrin, että merkki poistettaisiin heistä. Mitä merkitystä muuten symbolisella merkitsemisellä olisi, jos se ei pysyvästi määrittäisi henkilön kohtaloa? Ja jos henkilöt olisi jo merkitty ja siten tuomittu ikuiseen kuolemaan, niin mitä tarkoitusta varten tuomituille saarnattaisiin pelastuksen hyvää uutista? Mutta kuinka järkevää on, että miljardit ihmiset, jotka ovat eläneet ja kuolleet vudesta 1919 lähtien, on jo tuomittu arvottomiksi ylösnousemukseen melkolailla merkityksetöntä ja kauan sitten toiminnasta lakkautettua järjestöä kuten Kansainliittoa kohtaan oletetusti osoittamansa ihailun vuoksi? Se ei ole lainkaan järkevää. Se on jopa ristiriidassa muiden Vartiotornin opetusten kanssa. Minkä nimenomaisten opetusten?

Vuonna 1995 Seura tarkisti ymmärrystään siitä, milloin vuohien erottelemista lampaista koskevan kuvauksen täyttymys on, siten, että Jehovan todistajat odottavat lampaan- ja vuohen kaltaisten yksilöiden erottelemisen tapahtuvan ahdistuksen aikana. Mutta jos näin on, eli jos vuohet tullaan vielä tuomitsemaan ikuisen tuhon ansaitseviksi sen vuoksi, että hei eivät tukeneet Kristuksen veljiä heidän ahdingoissaan, niin pitäisi olla ilmeistä – ajatteleville henkilöille ainakin – että maailmaa ei ole vielä tuomittu tuhoon suhteessa petoon.


Milloin on aika pedon merkille?

Kuten joku voisi tässä vaiheessa huomata, niin merkityksellisempi kysymys Jehovan todistajille harkittavaksi ei ole 'mikä pedon merkki on?' – se on: 'Milloin on aika pedon merkille?'

Ilmestyksen 13. luku osoittaa asioiden tietyn kehittymisen joka tuo esiin pedon merkin. Mikä se on? Jumalan profeetallisen sanan mukaan yksi seitsenpäisen pedon päistä saa tuhoisan kuoliniskun ja sitten elpyy. Tuon liki kuolemaa -kokemuksen jälkeen anglo-amerikkalainen peto loihtii esiin kuvan seitsenpäisestä pedosta ja puhaltaa siihen elämän niin, että pedon kuva tulee täysin eläväksi ja ryhtyy puhumaan – vaatien kaikilta ihimisiltä palvontaa kuoleman uhalla.

Ilmeisesti kuva tullaan tekemään ilmeiseksi maailman hallituksen muodossa, joka pystyy valvomaan maan asioita siinä laajuudessa, ettei kukaan pysty ostamaan tai myymään joutumatta huomioimaan poliittisen kuvan jollain sellaisella tavalla, joka vaarantaisi kristityn aseman. Tällä hetkellä YK -järjestö on näennäisesti ainoa instituutio, joka kykenee käyttämään hyväkseen valvontaa siinä laajuudessa. YK:lla ei kuitenkaan ole tällä hetkellä sellaisia elämä tai kuolema -valtuuksia eikä ole perusteita uskoa, että kuva aiheuttaisi pelkästään kuvainnollisen kuoleman niille, jotka kieltäytyvät sen merkistä, kuten Vartiotorni on johdatellut Jehovan todistajat uskomaan.

Tietysti Vartiotornin tulkintojen mukaan seitsenpäinen peto kärsi kuolinhaavan 1. maailmansodan seurauksena. Realistisesti kuitenkin niin kauhea kuin tuo suuri sota olikaan ja sen kiistattoman tosiasian huomioimisesta huolimatta, että se muutti ikuisiksi ajoiksi historian kulkua, niin todellisuudessa ei yksinkertaisesti ole historiallista perustetta sanoa, että anglo-amerikkalainen duo olisi kokenut mitään ennustuksen kuoliniskulle edes etäisesti rinnastettavaa. (Betelin kirjoitus -henkilöstöä pitäisi muistuttaa siitä tosiasiasta, että Yhdysvallat ja Iso-Britannia olivat voittoisia kummassakin maailmansodassa.)

Mennessään 1:een maailmansotaan Yhdysvallat oli maailman suurin teollisuusmahti. Ja se tuli esiin tuosta sodasta myös maailman suurimpana poliittisena ja sotilaallisena mahtina. Yhdysvalloissa ei ollut poliittista epävakautta Euroopan suuren sodan vuoksi. Hallitus ei hoiperrellut romahduksen partaalla. Jos näin oli, niin missä ovat historialliset tosiasiat sellaisen asian dokumentoimiseksi? Brittiläinen imperiumi tuli myös ulos suuresta sodasta ehyenä. Myönnettäköön, että Euroopan kansat ja instituutiot horjahtelivat hetkellisesti. Britannia menetti lähes puoli miljoonaa miestä – suunnilleen saman verran kuoli Amerikan sisällissodassa 1860-64. Mutta edes ne valtiot, joihin sota vaikutti kaikkein suorimmin, eivät kokeneet poliittista romahdusta – ei edes kukistettu Saksa. On totta, että Bolsevismi kaatoi Tsaaristisen Venäjän ja että Ottomaanien ja Itävalta-Unkarin valtakunnat hajotettiin, mutta mitä sitten? Pedon pää sisältää vain poliittisen järjestelmän johtaja -valtiot. Historian ja Seuran omien kirjoituksien mukaan vuonna 1914 Brittiläinen imperiumi ja Yhdysvallat olivat planeetan voimakkaimat valtiot.

Tässä ei ole kyse epäuskosta nk. ”uskolliseen orjaan.” Vartiotorni -seuran tarjoamat profetian tulkinnan ”Profeetalliseet ilmaukset” eivät vain yksinkertaisesti läpäise oikeellisuuden koetta. Heidän erheensä seurauksia ei pitäisi vähätellä.

Sen tosiasian valossa, että Anglo-Amerikkalainen kaksoismaailmanvalta ja kaikki kansakunnat yhä omaavat suuressa mitassa suvereeniutta ja riippumattomuutta, ajattelevat ihmiset on pakotettu päättelemään, että pedon pään kuoliniskun tapahtuminen on yhä vielä edessä.

Jehovan sanan eteenpäin loistavassa valossa me kykenemme tähyilemään Anglo-Amerikan hallitseman nykyisen asiainjärjestelmän nyt häämöttävän romahduksen ylitse näkemään pedon elpymisen totalitarisen, ehdottoman maailmanhallinnon muodossa, joka poistaa demokratian ja ja vapauden kaikki jäänteet. Loppujen lopuksi Babylonalaista kuningasta, joka kuvaa kahdeksatta kuningasta, kutsuttiin ”kansakuntien tyranniksi.”

Sellainen maailmaa järisyttävä kehitysvaihe tulee tapahtumaan samanaikaisesti Jehovan valtakunnan perustamisen kanssa, tehden elpyvästä pedosta Kristuksen kanssa kilpailevan hallinnon. Pedon tukijat merkitään tuolloin arvollisiksi saamaan ikuisen kuoleman, koska he tulevat hylkäämään ehdottomasti Kristuksen hallitsijanaan suosien sitä vastoin ihmishallintoa.

(On myönnettävä, vaikkakin Vartiotornin opetus koskien pedon merkin hallinnon ajoitusta on naurettava, että heidän erehtymisensä johtuu heidän hartaasta sitoutumisestaan heidän uskoonsa 1914 -oppiin Kristuksen näkymättömästä läsnäolosta. Tässä suhteessa he vastaavat Jesajan profetiassa kuvattua miestä/miehiä (Jes. 28:20), joka yrittää löytää itselleen levon liian lyhyellä sohvalla liian kapean häntä kokonaan peittäämään pystyvän peiton kanssa. Niinpä vaikka kuinka arvovaltaisesti hallintoelin voi vakuutella, että Kristus on ollut näkymättömästi läsnä vuodesta 1914 lähtien ja kuinka Jumalan tuomiot on oletetusti jo saatettu päätökseen, he yksinkertaisesti eivät pysty solmimaan kaikkia irrallisia yksityiskohtia yhteen yhtenäiseksi profetian selitykseksi ja ovat siksi jumissa lukuisten epätyydyttävien mielettömyyksien kanssa, kuten tässä on esim. esitetty.)


Miten ennustettu kuolinhaava saattaisi tulla?

Tällä hetkellä globaali talousjärjestelmä on valmis hajoamaan lyhyessä ajassa. Osoituksena paljon rummutetun 'toipumisen' pinnan alla kuplivista ongelmista Skotlannin kuninkaallisen pankin (Royal Bank of Scotland) rikkaita asiakkaita varoitettiin uutiskirjeellä valmistautumaan keskuspankin valtaisaan rahan painamis operaatioon vastauksena talouskriisin seuraavaan vaiheeseen. Asiakkaita kehotettiin ajattelemaan sitä, mitä on mahdotonta ajatella.” Todellakin talouskriisi, joka puhkesi kaksi vuotta sitten ja joka suuruudessaan raporttien mukaan tuli koko Lontoo/Wall Street -talousjärjestelmän 48 tuntia kestäneen heittelehdinnän myötä, on vain tilapäisesti tapetoitu mitä poikkeuksellisimmilla keinoilla – sulkematta pois suoranaista petosta sekä massiivista veronmaksajan ryöstämistä. Mutta sunnattoman velan ja biljoonien johdannaisten pyramidin täydellinen purkaantuminen on väistämätöntä.

Samaan aikaan Anglo-amerikkalaiset-Siionistiset voimat, samalla kun ne puhuvat kestävän rauhan saamisesta keski-itään, valmistautuvat sytyttämään ydin sodan, ei vain Irania vastaan, vaan ilmeisesti tarkoituksella tehdä ennakoiva isku myös Kiinan ja Venäjän ydinkapasiteetteja vastaan.

Yhdysvallat pitää nykyään yllä yli 800:aa sotilastukikohtaa, leiriä ja asemaa ympäri maailman. Monet näistä ovat maissa, jotka olivat aiemmin osa Neuvostoliittoa muodostaen siten saartokaaren Venäjälle ja pienemmässä laajuudessa Kiinalle. Päämääränä on Anglo/Eurooppa kontrolloitu maailman hallinto.

Kun otetaan huomioon sen laajat ydin- sekä perinteisten aseiden arsenaalit ja pitkälle kehitetyt aseiden toimitusjärjestelmät, niin USA:n armeija on suurimmalta osaltaan – voittamaton. Se kykenee aiheuttamaan näivettävän hävityksen samanaikaisesti monille kansoille maapallon joka kolkalla muutamassa tunnissa saatuaan käskyn tehdä siten. Poliittisesti ja taloudellisesti U.S.A on kuitenkin hyvin hauras ja romahduksen alainen. Itse asiassa maailman mahtavin kansakunta on nyt lukkiutunut kiihtyvän romahduksen kuolemanspiraaliin; osavaltiot leikkaavat budjettejaan, kutistaen veropohjaa, sen vuoksi tarviten lisää budjettileikkauksia, kutistaen siten lisää veropohjaansa, niiden luottoarvot kutistuvat, lainakustannukset nousevat, saaden aikaan uuden kierroksen budjettisupistuksia, romahduttaen edelleen valtion veropohjaa, jne jne kunnes totaalinen romahdus on saavutettu. Mutta sosiaalirakenteen ja tasavallan tuhoutuminen ei välttämättä katkaise sotilaallisen pedon kaulaa.

Kuten on jo esitetty, niin Saatanan petomaisen poliittisen järjestelmän pään kuolin-isku merkitsee loppua demokraattiselle kansallis-valtio järjestelylle ja pyyhkii pois kapitalistisen järjestelmän. Mutta katastofin tuhkista tulee nousemaan globaalin kommunismin muoto, jota luultavasti YK hallinnoi, jota valvotaan pääosin entisen U.S.A:n verrattomalla sotilasmahdilla, jota johtaa sama yksityisen talousomistuksen klikki, joka tuolloin omistaa elinkeinot – jätettyään aiemmin raharikkaille sekä työväenluokan hyväksikäytetyille hölmöille käteen arvottomia papereita, jotka tuhosi kourallisen pankkiireita luoma yllättäen syttyvä hyperinflatorinen tulimyrsky – niin, että kukaan ei pysty ostamaan tai myymään heidän järjestelmänsä ulkopuolella tai haastamatta Saatanallisesti valvottua super-valtiota.

Kahdeksannen kuninkaan lopulta omaavaa verratonta valtaa ilmaisevasti Ilmestyksen 18:s luku sanoo koskien kuninkaita, jotka tulevat lopulta luovuttamaan valtansa viimeiselle kuninkaalle: Ja maan kuninkaat, jotka syyllistyivät haureuteen hänen kanssaan ja elivät häpeämättömässä ylellisyydessä, tulevat itkemään ja lyömään itseään murheesta hänen takiaan, kun he katselevat hänen palonsa savua, samalla kun he seisovat matkan päässä peläten hänen piinaansa ja sanovat: ’Voi, voi, sinä suuri kaupunki, Babylon, sinä vahva kaupunki, sillä sinun tuomiosi tuli yhdessä hetkessä!’”

Perustellen yllä lainatuilla jakeilla: Jos kaikki maan kuninkaat vapisevat pelosta kahdeksannen kuninkaan mahtia, niin eikö se osoita, että kahdeksas kuningas on valtuutettu maailman ainoaksi sotilasmahdiksi? Koska näin on, niin Jehovan todistajien ei pitäisi yhtään pitenpään enää kuvitella, että Kansainliitto ja tämän päivän YK olivat/ovat profetian viimeinen Valtakunta tai, että pedon merkin antaminen on jo meneillään.

Mahtavan Anglo-Amerikkalaisen valtakunnan luhistuminen yhdessä maailmanlaajuisen talousjärjestelmän kanssa, näyttää olevan välitön! Tuleva romahdus tekee sen, mitä nähtävästi mikään maallinen mahti ei pysty tekemään – se tulee murskaamaan 1914 paruusian harhan, joka pitää nykyään Jehovan todistajia otteessaan.

        __________________________________________________


ARVOITUKSEN RATKAISEMINEN

Vartiotornin mukaan 666 yksinkertaisesti tarkoittaa inhimillistä epätäydellisyyttä, joka ilmenee hallinnon kautta. Huomautettakoon kuitenkin, että iso osa Ilmestystä juontuu Danielin profetiasta. Harkitsehan sitä seikkaa, että Ilmestyksen 13:nnen luvun yhdistelmäpeto muodostuu Danielin seitsemännessä luvussa esitettyjen yksittäisten petojen piirteistä. Myös ajanlasku joka liitetään Ilmestyksen petoon ja sille annettavat 42 kuukautta aikaa käydä sotaa valtakunnan poikia vastaan löytävät myös rinnakkaisuuden Danielista. Samoin pedon kuvan pakollisen palvonnan pitäisi palauttaa mieleen Danielin 3:nnesta luvusta historiallisen kertomuksen, jossa Nebukadnessar pystytti Duuran tasangolle kultaisen kuvapatsaan ja määräsi koko valtakuntansa edustajat osallistumaan sen vihkiäisseremonioihin. Jokainen, joka kieltäytyi kumartumasta kuvapatsaan edessä, tuli tappaa.

Suuren kuvapatsaan mitat olivat 60 kertaa 6 kyynärää, mikä ei ole sattumaa. 666, joka on ”ihmisen luku,” näyttää tarkoitetun palauttamaan mieleen miehen, Nebukadnessarin. Niinpä Ilmestyksen 666 vertauskuvaa ratkaisevaa tilannetta, jolloin viimeisen hetken aikaan, peto tulee ytittämään pakottaa koko ihmiskunnan – erityisesti Jehovan voidellut todistajat – kieltämään uskonsa Jumalaan.

Sadrakin, Mesakin ja Abednegon tavoin ne, jotka on sinetöity Jehovan ja Kristuksen nimet otsissaan, tulevat liittymään Herraansa marttyyriyden tulisessa pätsissä heidän vankkumattomasti kieltäydyttyään palvomasta pedon kuvaa viimeisen hetken aikana.


_____________________________________________________


Katso myös video 666 - The Mark of The Beast - 666.

Ei kommentteja: