perjantai 27. huhtikuuta 2012

Jehovan todistajat & pedon merkkiTämä on tarkistettu ja laajennettu versio alkuperäisellä e-Watchman -sivustolla vuonna 2005 julkaistusta artikkelista.

Vuoden 2004 Huhtikuun 1. päivän Vartiotorni -lehden sisältämä artikkeli käsitteli Ilmestyskirjan salaperäisen luvun 666 - pedon nimen ja -merkin – merkitystä. Väliotsikon alla sivulla 4 Vartiotorni esittää retorisen kysymyksen: ”Pidätkö arvoitusten ratkomisesta?” On syytä panna merkille, että tuo lause antaa ymmärtää, että Vartiotorni on jo ratkaissut arvoituksen. Mutta onko asia todella näin? Pitäen mielessä apostolisen kehotuksen: ”Rakkaat, älkää uskoko jokaista henkeytettyä ilmausta, vaan koetelkaa henkeytetyt ilmaukset nähdäksenne, ovatko ne Jumalasta,” teemme hyvin tarkastellessamme lähemmin tätä tärkeää aihetta.

torstai 5. huhtikuuta 2012

Tulevatko Jehovan todistajat kompastumaan?


           'Postilaukku' (mailbag) -kysymys:


Puhuiko Jeesus erityisesti omista seuraajistaan Matteuksen 24:9-14:ssä?

_______________________________________________________________________


Kyseisissä jakeissa lukee:

Sitten teitä luovutetaan ahdistukseen ja teitä tapetaan, ja te tulette olemaan kaikkien kansakuntien vihan kohteita minun nimeni vuoksi. Sitten myös monet kompastuvat, ja he kavaltavat toisensa ja vihaavat toisiaan. Ja monia vääriä profeettoja nousee, ja he eksyttävät monia, ja laittomuuden lisääntymisen vuoksi useimpien rakkaus kylmenee. Mutta joka on kestänyt loppuun asti, se pelastuu. Ja tämä valtakunnan hyvä uutinen tullaan saarnaamaan koko asutussa maassa todistukseksi kaikille kansakunnille, ja sitten tulee loppu.

Jeesuksen profetia ennusti tapahtumia, jotka täyttyivät yleisellä tasolla ensimmäisellä vuosisadalla – mutta vain yleisellä tasolla. Se muodostaa kuitenkin mallin siitä, kuinka tapahtumat pohjimmiltaan tapahtuvat loppunäytöksessä.

lauantai 7. tammikuuta 2012

Lukija käyttäköön tarkkanäköisyyttään

Jeesuksen lähestyessä maallisen palveluksensa loppua, hän meni viimeistä kertaa Jerusalemiin viettääkseen pääsiäisjuhlaa. Tällöin hän heitti ulos rahanvaihtajat ja julisti myös tuomion temppelille ja kansakunnalle. Ymmärtämättä täysin mitä Jeesus oli tehnyt, opetuslapset ilmeisesti katsoivat parhaaksi muistuttaa Jeesusta Temppelin mahtavuudesta. Opetuslasten on täytynyt olla tyrmistyneitä, kun Jeesus tylysti kertoi, että temppeli tullaan hävittämään maan tasalle.

Matteuksen 24:1-2 raportoi tapauksesta sanoen: 'Jeesus lähti nyt ulos ja oli matkalla temppelistä, mutta hänen opetuslapsensa lähestyivät häntä näyttääkseen hänelle temppelin rakennuksia. Sen johdosta hän sanoi heille: ”Ettekö näe näitä kaikkia? Totisesti minä sanon teille: tähän ei missään tapauksessa jätetä kiveä kiven päälle maahan hajottamatta.”'

Tiedonhaluiset opetuslpalset halusivat luonnollisesti tietää, että milloin temppeli tultaisiin tuhoamaan. Kertomus jatkaa: 'Hänen istuessaan Öljyvuorella opetuslapset tulivat hänen luokseen yksityisesti ja sanoivat: ”Sano meille: milloin nämä tapahtuvat, ja mikä tulee olemaan sinun läsnäolosi ja asiainjärjestelmän päättymisen tunnusmerkki?”'

Jeesus antoi heidän monitahoiseen kysymykseen yksinkertaisen, mutta silti syvällisen ja kauaskantoisen vastauksen. Ja annettuaan opetuslapsilleen yleisen hahmotelman siitä, mitä tapahtuisi, Jeesus antoi sitten erityisen merkin, joka viestittäisi Jerusalemin välittömästä tuhosta. Hän sanoi: Sen tähden kun näette autioittavan iljetyksen, josta on puhuttu profeetta Danielin välityksellä, seisovan pyhässä paikassa (lukija käyttäköön tarkkanäköisyyttään), silloin alkakoot Juudeassa olevat paeta vuorille.

perjantai 6. tammikuuta 2012

Tuimakatseinen kuningas

                     (kirjoitettu alunperin 2002)


On sanottu, etta paras tapa piilottaa jotakin, on kätkeä se selvästi näkyville. Mitä tämän otaksutaan tarkoittavan? Jumalan sanaan liittyen se tarkoittaa, että, jos me oletamme ymmärtävämme tiettyjä profetioita, kun todellisuudessa emme ymmärrä niitä, niin silloin emme tule olemaan niin vastaanottavaisia todellisuudelle, kun se astuu esiin, koska me kuvittelemme, että tiedämme jo sen. Näillä keinoin sitten Jehova pystyy kätkemään meiltä – näkösälle, kuten sanottua – mitä hän ikinä haluaakaan kätkeä.

Danielin kirjan tapauksessa Jehovan valistava enkeli kertoi profeetalle: Ja sinä, oi Daniel, tee salaisiksi nämä sanat ja sinetöi kirja lopun aikaan asti. Monet tutkivat läpikotaisin [kiertelevät], ja tosi tieto tulee runsaaksi.”

Koska lopun aika ei ole alkanut, niin Danielin kirjan sinetöintiä ei virallisesti ole vielä avattu. Mutta koska Jehovan todistajat kuvittelevat, että lopun aika on jo alkanut, niin heillä ei ole profetiassa todellista vertailukohtaa.

Totuus asiassa on se, että lopun aika liittyy huipentumaan ahdistuksen aikana. Danielin 12:5 esittää kysymyksen, jonka enkeli kysyi toiselta enkeliltä. Se kuuluu: ”Kuinka kauan on näiden ihmeellisten asioiden loppuun?” Toinen enkeli vastaa sanoen: ”Siihen on määräaika, määräajat ja puoli. Ja heti kun pyhän kansan voiman murskaaminen on päättynyt, kaikki nämä tulevat loppuunsa.”

torstai 5. tammikuuta 2012

Mikä ja milloin on lopun aika?

Ilmaus 'lopun aika' löytyy viidestä eri kohdasta Danielin kirjassa. Kun Gabriel näyttäytyi Danielille, niin enkeli selitti vierailunsa syytä hänelle sanoen: ”olen tullut saadakseni sinut ymmärtämään, mikä kansaasi kohtaa päivien lopulla, sillä on vielä tulevia päiviä koskeva näky.”

Vartiotorni on opettanut pitkään, että maailma astui ennaltakerrottuun ”päivien loppuun” ja lopun aikaan vuonna 1914. Onko se kuitenkaan totta? Ja edelleen: onko olemassa mitään tapaa, jolla voisimme luotettavasti varmistua asiasta suuntaan tai toiseen? Jos 'lopun ajan' alkaminen on vielä tulevaisuudessa, niin silloin Jehovan todistajilla on riskinä olla sokaistuneita, kun odottamattomat tapahtumat alkavat ilmaantua näyttämölle. Koska monet profetiat nivoutuvat 'lopun aikaan' --- tuon ajankohdan palvellessa ajan merkkipaaluna --- on elintärkeää, että kykenemme sijoittamaan itsemme suhteessa tuohon ajanjaksoon.

keskiviikko 28. joulukuuta 2011

Voi paimenia, joista on tullut itsensä ruokkijoita.


(Tämä artikkeli on editoitu uudellenjulkaisu vuodelta 2003)

Jotkut hienoimmista miehistä, joita olen koskaan tuntenut, ovat Jehovan todistajien keskuudessa olevia vanhimpia ja kierrosvalvojia. Useimmat Jehovan todistajat olisivat epäilemättä samaa mieltä siitä, että valta-osa vanhimmista on rehellisiä, ahkeria, uhrautuvaisia kristittyjä miehiä. Olkoon sen asian kanssa kuinka tahansa, niin etu pitää huolta Kristuksen lampaista kristittynä paimenena on etu, ei oikeus. Se on myös valtava vastuu, joka väistämättä tekee valvojista Jumalan edessä enemmän tilivelvollisia. Syy miksi asia on niin, on se, että Jehovan lampaat ovat hänelle hyvin kallisarvoisia.

Varmasti useimmilla ihmisvanhemmilla on sama vanhemman rakkaus lapsiaan kohtaan, kuin mitä Jehovalla on omia lapsiaan kohtaan. Esimerkiksi: Kun vanhemmat uskovat lapsensa toisten kuten esim. lasten vahtien, päivä-hoitajien, tohtoreiden tai opettajien hoiviin, niin on aina olemassa sanaton ymmärrys asiaan kuuluvasta vastuusta ja tilivelvollisuudesta. Mutta millainen vanhempi olisi vakuuteltu ja rauhoiteltu, jos useimmat lapset jossain tietyssä päivä-kodissa eivät ole kuolleet väärinkäytöksiin tai laiminlyönteihin? Aivan ilmeisesti väärinkäytökset ja laiminlynnit eivät ole lainkaan hyväksyttäviä, kun on kyseessä jotakin niin arvokasta kuin lapsi.

Pitäisikö meidän sen vuoksi kuvitella, että asia olisi yhtään erilainen Jumalan kannalta? Jehova pitää paimenia tilivelvollisina heidän huolenpidossaan olevan lauman joka ikisen yksittäisen lampaan hengellisestä tilasta. Kun on kyse Jehovan rakkaista lampaista, niin ei ole lainkaan olemassa minkäänlaista hyväksyttävää määrää laiminlyöntejä tai väärinkäytöksiä.

tiistai 27. joulukuuta 2011

Jehovan todistajat ja Vartiotorni -epäjumala


(Tämä kesäkuussa 2010 julkaistu kirjoitus on editoitu ja laajennettu uudelleenjulkaisu vuonna 2002 julkaistusta kirjoituksesta)

Epäjumalanpalvonta on aina ollut ansa Jumalan kansalle. Varhain Raamatun historiallisesta kertomuksesta me luemme Aaronista tekemässä kultaista vasikkaa esittämään Jumalaa Israelilaisille epäjumalan palvojille. Eikä kauaakaan sen jälkeen, kun Juutalaiset astuivat luvattuun maahan, he alkoivat palvoa Baalien kuvia ja pyhiä paaluja Jehovan nimenomaisesta käskystä huolimatta.

Jopa aikansa viisain mies, Salomo, rakensi typerästi vierasmaalaisille vaimoilleen temppeleitä, joissa he palvoivat jumaluuksiaan. Israelin tultua jaetuksi kahdeksi kansakunnaksi, epäjumalan palvelus vakiintui pohjoisessa valtakunnassa, kun Jerobeam järjesti alamaisilleen vasikanpalvonnan kahteen eri paikkaan, jotteivät he tuntisi tarvetta matkustaa Jerusalemiin palvomaan. Aikanaan kuitenkin jopa Jehovan temppeli Jerusalemissa saastui kaikenlaisista epäjumalien kuvista.

Varhaiskristittyjä oli samoin käsketty karttamaan epäjumalanpalvelusta. Epäjumalan pavontaa voi kuitenkin esiintyä hyvin huomaamamattomissa muodoissa. Paavali kirjoitti kolossalaisille ja kehotti heitä kuolettamaan ruuminjäsenensä tarkoituksena pidättäytyä moraalittomista seksuaalisista haluista ja kateudesta, jotka olivat, kuten Paavali sanoi, epäjumalanpalvelusta. Epäjumalan palvonta ei välttämättä ole jonkinlaisen kuvan edessä kumartumista, vaan viimekädessä se on ihmisen halujen asettamista Jumalan tahdon edelle. Kristitylle mikä tahansa, mikä tulee hänen ja hänen kokonaisvaltaisen jumalisen antaumuksensa väliin, on epäjumalointia.

maanantai 26. joulukuuta 2011

Elonkorjuu

Elonkorjuu on asiainjärjestelmän päättyminen, ja elonkorjaajat ovat enkeleitä.
- Jeesus Kristus -

Tämä essee on Robert Kingin kirjoittaman kirjan 'Jehovah Himself Has Become King' kolmas luku

Jehovan todistajat ovat täysin vakuuttuneita - 'Seitsemän ajan' -aikalaskelmalla ja ilman – siitä, että lopun aika ja ennustuettu asiainjärjestelmän päättymisen elonkorjuu alkoivat vuonna 1914.

Tämä luku kuitenkin tarkastelee lähemmin joitakin rakkaina vaalittuja virheellisiä olettamuksia sekä vihjeitä tulevaisuuden elonkorjuuajasta. Mikä on elonkorjuu?

lauantai 24. joulukuuta 2011

Harhan loppu on käsillä

               Suomennettu e-Watchmanin esseestä: The End of a Delusion Is At Hand

_________________________________________________________________
De-lu-sion 1: (psychology) an erroneous belief that is held in the face of evidence to the contrary 2: a mistaken or unfounded opinion or idea 3: the act of deluding; deception by creating illusory ideas

Harha 1: (psykologia) virheellinen uskomus josta pidetään kiinni vastakkaisten todisteiden edessä. 2: erheellinen tai perusteeton mielipide tai ajatus. 3: harhaanjohtaminen: pettäminen luomalla kuviteltuja asioita
_________________________________________________________________

Jos olet Jehovan todistaja, niin epäilemättä uskot, että Jeesus Kristus saapui Valtakuntansa kirkkaudessa vuonna 1914. Uskot myös, että Jeesus tuomitsi kaikki uskonnot vuonna 1918 ja antoi siunauksensa Vartiotorniseuralle asettamalla sen “kaiken omaisuutensa hoitajaksi. Jehovan todistajat uskovat myös muun muassa, että järjestö on hengellinen paratiisi, kuten profetioissa on ennustettu.

Vailla epäilyksen häivääkään Jehovan todistajat ovat täysin vakuuttuneita siitä, että se mitä heille on opetettu, on totuus. Tämä johtuu pääosaltaan Vartiotorniseuran hankkimasta auktoriteetista, joka perustuu sen omaan opetukseen siitä, että Jeesus asetti heidät “kaiken omaisuutensa hoitajaksi. Mutta onko mahdollista, että Vartiotorniseura olisi johtanut Jehovan todistajia harhaan näissä kysymyksissä pitkälti samaan tapaan, jolla tavallista kirkossakävijää on harhaanjohdettu monenlaisissa opillisissa asioissa?

maanantai 12. joulukuuta 2011

Uskollinen orja läpäisee kokeen?

Vuoden 2004 maaliskuun 1. päivän Vartiotornin toinen tutkittava kirjoitus otsikolla ”Uskollinen orja läpäisee kokeen” toistaa sen opetuksen, että Kristus tuli 1918-19 tarkastamaan voideltujen huonekunnan. Oletettavasti tuolloin paha orja oli heitetty ulkopuolelle ja uskollinen ja ymmärtäväinen orja asetettiin huolehtimaan kaikesta Kristuksen omaisuudesta.

Vartiotorni soveltaa myös joukon aiheeseen liittyvä profeetallisia kuvauksia samaan ajanjaksoon – mukaan lukien vehnän ja rikkaruohojen erottelemisen, viisaat ja tyhmät neitsyet samaten kuin kertomuksen isännän talenteista.

Esimerkiksi väliotsikon ”Ymmärtäväiset ja tyhmät neitsyet” alla Vartiotorni kommentoi:

Nämä kymmenen neitsyttä tuovat mieleemme tilanteen, jossa voidellut kristityt olivat ennen vuotta 1914. He olivat laskeneet, että sulhanen, Jeesus Kristus, ilmaantuisi aivan pian. Siksi he ”lähtivät” häntä vastaan saarnaten rohkeasti, että ”kansakuntien määräajat” päättyisivät vuonna 1914

Mutta onko mahdollista ”laskea” matemaattisesti Herran paluun täsmällinen aika? Jos niin on, niin miksi Jeesus neuvoi opetuslapsiaan pysymään valveilla ja valppaina? Tosiaankin, jos Mestarin paluun hetki on laskettavissa, niin miksi Jeesus nimenomaisesti käski Pysykää tekin valmiina, sillä hetkenä, jota ette pidä todennäköisenä, Ihmisen Poika tulee. Ja jos Kristus palasi tuolloin, niin miksi edes vaivautua pysymään valveilla vielä toisen paluun vuoksi?